De methode-Wilders van de NEM: zoek een zondebok en maak die belachelijk

in Analyse

6 juni 2013 - Zonder list en bedrog bouw je geen energiebedrijf op. Dit is de belangrijkste wet in de energiesector. De tweede wet is dat bij de verkoop van energie de waarheid er niets toe doet. De waarheid verkoopt niet, bedrog wel. Niemand die zich daar beter van bewust is dan Harald Swinkels, directeur van de Nederlandse Energiemaatschappij (NEM, NL Energie, NLE).

Methode Wilders
De NEM is een marketingcampagne gestart, waarbij het appelleert aan de onderbuikgevoelens van mensen. De methode Wilders, zeg maar. Er is steeds één zondeblok, die door het bedrijf zwart wordt gemaakt. Of dat terecht of onterecht is doet niet ter zake. We lijden daar vreselijk onder. Maar dan is er de mooie goedwillende NEM, die voor ons opkomt. Zoiets. Eerst zijn het groencertificaten, dan de overheid en de volgende keer is het weer wat anders. Hieronder een analyse van de teksten van deze advertenties. die echt nergens op slaan.

Stiekeme graaier
In de meest recente advertentie wordt de overheid als een soort stiekeme graaier weggezet. We weten dat we veel belasting betalen over sigaretten en over brandstof, zo stelt de NEM, maar we weten niet dat we veel belasting betalen over energie. Ja, we zijn gek. De NEM doet alsof de overheid dat verbergt en dat de NEM dat nu voor ons openbaart. Onzin. Iedereen weet dat belastingen op energie hoog zijn. Dat staat gewoon op de energierekening. De variabele tarieven dan. De meeste mensen zullen geld terugkrijgen door de vaste teruggave van ongeveer 370 euro.

Grote hoop
Dan denkt de lezer: De NEM is dus tegen hoge belastingen. Dan zal die wel gaan pleiten voor een verlaging van belastingen. Maar nee hoor. Ineens komt een heel ander onderwerp aan de orde: het doel van de energiebelasting. Die is bedacht als middel om verduurzaming te stimuleren, maar wordt nu op de grote hoop gegooid, zo stelt de NEM. Met dat eerste zijn we het eens. Energieverbruik zou moeten worden afgeremd. Maar dat het op de grote hoop zou komen was vanaf het begin de bedoeling. Dat kan ook niet anders met belastingen, want die mogen in Nederland niet geoormerkt worden voor bepaalde uitgaven.

Eureka
De NEM pleit niet voor lagere belastingen. Wil het bedrijf dat het geld wordt aangewend voor duurzame energie, iets wat niet kan? Nee, ook niet. Het staat er niet. Waarom meldt de NEM dit dan allemaal? Dan komt het: de NEM roept de minister op om het energiebelastingsysteem transparanter te maken. Hebben we daarvoor nu al die lappen tekst door moeten worstelen? Alleen om te lezen dat de NEM transparantie wil. Wat een openbaring: de NEM is voor transparantie. Stop de persen. Even speciaal voor de NEM: 'Iedereen is voor transparantie. Dan weten jullie dat.'

Openbaring
Maar hoezo is het energiebelastingstelsel niet transparant? Het is zo transparant als wat. Op iedere energierekening staat precies hoeveel mensen aan energiebelasting betalen en hoeveel ze terugkrijgen. Je hoort ministers over van alles liegen en niet helemaal de waarheid spreken maar nog nooit heb ik er een minister op betrapt dat hij doet alsof de energiebelasting niet bestaat of alsof de inkomsten van de belasting worden aangewend voor verduurzaming. Wel hebben ministers herhaaldelijk uitgelegd waarom energiebelasting niet specifiek geoormerkt kan worden ten behoeve van bepaalde uitgaven.

Fluttekstje
Dan: 'De missie van de Nederlandse Energie Maatschappij is om de energiemarkt open te breken en transparant te maken', zo gaat de NEM verder. Ah, interessant. Dan wordt het dus meer algemeen. En hoe gaat de NEM dan de markt transparanter maken en open breken? We weten het niet. Misschien gaat het bedrijf een nieuwsdienst opzetten. Maar transparantie wordt in ieder geval niet echt bevorderd door een fluttekstje het land in te slingeren, waarin gezegd wordt dat mensen teveel belasting betalen en dat die belasting verkeerd wordt aangewend.

Pot en ketel
Het bedrijf kan zelf wel een hoop doen om transparantie te bevorderen. Het kan bijvoorbeeld duidelijker dan nu maken dat het bedrijf weliswaar een laag variabel tarief heeft, maar een heel hoog vast tarief. Of het kan mensen duidelijk maken dat ze voor een driejarig contract kiezen als ze naar de NEM overstappen. En dat ze vervolgens niet meer weg kunnen. We zouden dit allemaal toejuichen. Het bedrijf doet hier nu namelijk een beetje stiekem over. Maar heel het businessmodel is op die stiekemheid gebaseerd. Zonder dat zou de NEM helemaal niet bestaan, dus veel hoeven we wat dat betreft niet van de NEM te verwachten.

Nobele daad
"Hoe meer mensen overstappen, hoe groter de concurrentie." Onzin. Concurrentie zorgt ervoor dat mensen overstappen. Punt. Niet andersom. De NEM wil maar zeggen: als we allemaal naar de NEM overstappen wordt de markt open gebroken. Slim: net doen alsof mensen een nobele daad verrichten als ze overstappen van de ene energieboer naar de andere. Zoiets als: als u overstapt naar Energieenwater.net breekt u de markt open. De NEM als hoeder van een goede en schone werking van de energiemarkt.

Zondebok
Ook een paar weken geleden plaatste de NEM een advertentie met een tekst die nergens op sloeg. Toen vond Swinkels het nodig om het certificatensysteem belachelijk te maken. Gedaan werd alsof mensen bedrogen werden als ze groene stroom aankopen, wat niet waar is. Groencertificaten (of garanties van oorsprong) duiden er wel degelijk op dat de aangekochte stroom groen is. Alleen is het aanbod zo groot dat de prijzen laag zijn en dat de vraag van mensen niet tot nieuwe installaties bouwt. Dat laatste hadden mensen wellicht verwacht. Maar iedereen weet inmiddels, door alle publiciteit die daarover is geweest, dat dat niet zo is.

De groencerticaten zijn voor Swinkels wat de moslims zijn voor Wilders

Eeuwen
Bedrijven kunnen het certificatensysteem verbeteren door Nederlandse groene stroom aan te gaan bieden. Dus in plaats van het systeem belachelijk te gaan maken kan de NEM beter dat doen. Ook hier weer: ga eens bij jezelf te rade voordat je anderen van alles verwijt. Ofwel, zoals minister Kamp het maandag zei: "Je kunt het [certificatensysteem, red.] natuurlijk belachelijk maken, maar je kunt ook proberen om er een goede invulling aan te geven en met voorstellen komen ter verbetering." Maar veel hoeven we hier niet te verwachten, behalve een vage zonnepanelenactie die binnenkort wordt aangekondigd.

Verstandig
Het bedrijf schrijft in de meest recente advertentie dat het zich inzet voor een verstandige overgang naar een duurzame energiehuishouding. Dus de aanpak van andere energiebedrijven is niet verstandig? Of doelt het bedrijf weer op de overheid, die niet verstandig is? Wat is dan wel verstandig? Verklaar je nader! Het komt zo een beetje uit de lucht vallen, Harald. Die andere bedrijven hebben trouwens al eeuwen een zonne-energie product, dus echt voorop lopen doet de NEM niet.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn