Elektrische fiets: wel een motorvoertuig, verzekering is niet verplicht maar wel verstandig

27 december 2014 - Wetgeving is soms tamelijk ondoorgrondelijk, zo ook verkeerswetgeving. Zo is een elektrische fiets een motorvoertuig. Voor bezitters van motorvoertuigen geldt dat ze verplicht een aansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten, maar dat geldt dan juist weer niet voor de eigenaar van een elektrische fiets. Toch doet een elektrische fietsers er goed aan zo'n aansprakelijkheidsverzekering te hebben, want hij kan weer wel aansprakelijk gesteld worden.

Trams en segways
Een motorrijtuig wordt al snel aansprakelijk gesteld volgens de Wegenverkeerswet. Artikel 185 zegt namelijk dat bij een botsing tussen een motorrijtuig en een andere, zwakkere, verkeersdeelnemer, de eigenaar van het motorvoertuig aansprakelijk is. Motorrijtuigen zijn alle voertuigen die aangedreven worden door een motor, behalve als het op rails rijdt. Invalidenwagentjes (al dan niet elektrisch), bromfietsen, elektrische fietsen en zelfs Segways zijn motorvoertuigen. Een tram en een trein zijn dus opvallend genoeg weer geen motorrijtuigen. De gedachte hierachter is dat de bestuurders van trams en treinen niet kunnen uitwijken. Is dit misschien (deels) een verklaring voor het soms onverantwoord hard rijden van trams door steden als Den Haag en Amsterdam op plekken waar veel voetgangers zijn, waaronder toeristen?

Boze Jort Kelder
De eigenaar van het motorrijtuig mag dus opdraaien voor de schade die door de andere zwakkere verkeersdeelnemer is veroorzaakt en hij mag ook nog eens de schade betalen die de zwakkere verkeersdeelnemer zelf heeft geleden. Presentator Jort Kelder was dan ook laatst woest toen hij uit een zijstraatje in Amsterdam kwam en plotseling een fietser die zonder op of om te kijken overstak en op hem op botste. De schade aan zijn Maserati was 3000 euro, zo claimde hij op twitter en die moest hij helemaal zelf ophoesten. Och arme. Gezien de onvoorzichtigheid van veel fietsers in Amsterdam is zijn boosheid enigszins begrijpelijk, maar er zullen in dit geval weinig mensen zijn geweest die medelijden hadden met de gedupeerde.

Overmacht
De bestuurder van het motorvoertuig kan een beroep op 'overmacht' doen als hij kan bewijzen dat hij echt niet schuldig is, maar uit jurisprudentie blijkt dat dit zelden slaagt. Zelfs als de schuld van de zwakkere verkeersdeelnemer is aangetoond moet de eigenaar van het motorvoertuig nog 50% van de schade betalen. Als er een kind (onder de 14) betrokken is bij het ongeluk mag overigens in het geheel geen beroep worden gedaan op overmacht. Kelder mocht dus nog blij zijn dat hij de schade aan de fiets niet hoefde te vergoeden.

Goed idee
Geen slecht idee dus, die verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van motorvoertuigen. Mensen die niet zijn verzekerd en schade veroorzaken zouden anders in grote financiële problemen kunnen komen. De verplichting is geregeld in de WAM, de Wet aansprakelijkheidsverzekeringen voor Motorrijtuigen. Maar de eigenaar van een elektrische fiets (ook wel met een lelijk woord elobike genoemd) is dan weer niet verplicht zich te verzekeren. In 2006 is die verplichting afgeschaft, op verzoek van onder meer de Fietsersbond. Omdat de berijder van zo'n fiets wel aansprakelijk gesteld kan worden doet hij er echter toch goed aan zich te verzekeren. Heel veel schade lijkt een elektrische fiets niet te kunnen veroorzaken, maar een oud omaatje omver rijden is zo gebeurd.

Uitzondering op uitzondering
Nu was men bang dat vele elektrische fietsers zich niet zouden beseffen dat ze onverzekerd rond rijden terwijl ze wel aansprakelijk kunnen worden gesteld. De verzekeraars hebben daarom afgesproken om de schade die veroorzaakt wordt door een elobike op te nemen in de dekking van een normale aansprakelijkheidsverzekering. De meeste verzekeraars hebben dit gedaan, zo valt te horen. Maar wellicht niet allemaal. De berijder van de elektrische fiets zal dus even goed moeten checken of hij verzekerd op pad gaat als hij op zijn fiets stapt. In de AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) staat normaliter dat schade veroorzaakt door motorvoertuigen is uitgesloten van dekking, en daar moet dan weer bij staan vermeld dat dit niet geldt voor de schade veroorzaakt door een elektrische fiets.

Andere regels
Overigens hebben we het nu alleen over de elektrische fiets gehad, die trapondersteuning biedt als die minder hard dan 25 kilometer per uur gaat. Voor fietsen die harder kunnen of meer vermogen hebben gelden weer andere regels. Zo worden fietsen met meer vermogen dan 250 watt en minder dan 4.000 watt en die een 'constructiesnelheid' hebben van maximaal 25 kilometer gelijk gesteld aan snorfietsen. Een aansprakelijkheidsverzekering is dan verplicht. Vanaf 2017 zijn dit soort fietsen overigens bromfietsen want dan gaat het om de 'voertuigsnelheid' (mét meetrappen). Fietsen met een vermogen van meer 250 watt en een snelheid die kan oplopen tot 45 kilometer worden gelijkgesteld aan bromfietsen, wat ze feitelijk ook zijn natuurlijk.

Jurgen Sweegers
Adviesbureau SweegersFinance

Copyright © SweegersFinance

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn