Analisten zijn positief over beurs, maar is het goede tijd om in te stappen?

27 juni 2014 - De koersen op de beurzen staan aardig hoog. De AEX, de graadmeter van de Amsterdamse beurs, staat op 411 punten. Dat is niet ver van de 418 die eerder eind vorige week werd aangetikt en dat  is het hoogste punt sinds juli 2008, dus dat is al weer zo'n zes jaar geleden.

Beursanalisten zijn over het algemeen positief over de aandelenbeurzen. Ze denken, in andere woorden, dat de koersen nog wel wat gaan stijgen in de komende periode. De stemming is zo'n beetje als die over het weer dezer dagen: niet extreem goed weer, maar wel OK, aangename temperaturen, vaak zon, heel af en toe een klein buitje.  Maar is er echt reden om zo tevreden, om niet te zeggen, zelfvoldaan achterover te leunen? Zouden particulieren er goed aan doen om nu in te stappen?

Ik weet het niet. Eigenlijk denk ik het niet. De prijzen van aandelen zijn wat te hoog.  De economie trekt wat aan, dat is waar. Dit op zich is reden voor stijgende koersen. Maar de koersen zijn harder gestegen dan wat op basis van de economische ontwikkeling gerechtvaardigd is.

Geen haast

De reden is de stimulering door de centrale banken. Het positieve sentiment onder analisten en professionele beleggers wordt voor een groot deel veroorzaakt door de houding van centrale banken. De Amerikaanse centrale bank maakt totaal geen haast met het afbouwen van de hoeveelheid geld die iedere maand in de economie wordt gepompt en de Europese tegenhanger, de ECB, heeft recentelijk aangekondigd dat die eveneens maatregelen neemt om de economie te stimuleren.

Nu kun je zeggen: 'Mooi, de economie wordt gestimuleerd,  dat is dus goed voor bedrijven, die gaan dan meer winst maken en dat is weer goed voor de aandelenkoersen.' En: 'Het is dus volslagen terecht dat de koersen gestegen zijn, in aanloop naar die economie die dadelijk als een speer vooruit gaat.'  Die conclusies zijn wat kort door de bocht. Kan de ECB de economie wel echt stimuleren? Het is de vraag. Economie is een delicaat spel van vraag en aanbod. De economie groeit alleen als we als consumenten meer goederen en diensten gaan vragen en als precies de goederen en diensten waarnaar vraag is dan ook op dat moment geproduceerd worden door bedrijven, die daarvoor moeten investeren, of dat eigenlijk al moeten hebben gedaan als de vraag zich manifesteert.

Overheden en instantie als de centrale bank kunnen de economie alleen helpen door structurele maatregelen te te nemen, maatregelen die de structuur van de economie veranderen, en niet door het aanpassen van wat financiële parameters zoals de rente. Ergens weten de professionele beleggers dat ook wel. En uiteindelijk zullen de beleggers dat toe moeten gaan geven, net zoals mijn  kleine jongen over binnenkort niet meer onder de waarheid uitkomt dat Sinterklaas niet bestaat.  Het geloof in de goedheilige bank kan de economie even opstuwen, zoals dat de laatste maanden is gebeurd, maar uiteindelijk gaat de wal het schip keren.

Gemakzuchtig geloof

Die professionele beleggers kennen de kritiek van kritische journalisten en economen ook wel. Maar desondanks geloven ook zij in het sprookje van de helende centrale banken.  Het komt hen namelijk wel heel goed uit om te geloven in het verhaal, net als het mijn negenjarig zoontje heel goed uitkomt om nog te geloven in Sinterklaas.  Mijn zoontje is bang dat hij, als hij zegt dat Sinterklaas niet bestaat, geen cadeaus meer krijgt. Hij weet eigenlijk wel dat er iets niet klopt maar hij gaat de twijfel bewust niet te lijf; hij weet dat het in zijn belang is om even niet helemaal uit te gaan zoeken hoe het wel zit.

We zullen doorgaan

Zo is het ook met die professionele beleggers. Door te doen alsof ze het verhaal geloven dragen ze bij aan de sfeer dat de ECB doorgaat met stimuleren, want de ECB blijft denken dat echt iedereen denkt dat het allemaal heel zinvol en gewenst is wat er op de tekentafel in Frankfurt wordt uitgedokterd.  En net als mijn zoontje wordt de financiële wereld, door zichzelf een beetje voor de gek te houden, overladen met cadeautjes. Want stimulering betekent lage rente en extra geld dat in de economie terecht komt.  En de voordelen hiervan komen vooral terecht bij de financiële instellingen.

Een dalende rente is goed voor banken omdat de rente die ze zelf ontvangen (bijvoorbeeld uit hypotheekleningen) vaak niet zo hard daalt als de rente die ze zelf moeten betalen (bijvoorbeeld op onze spaartegoeden.  Het verschil  wordt groter, en daarmee de winst. Ook zullen bedrijven eerder fusies en overnames op touw zetten; financiering wordt immers steeds goedkoper. Hier verdienen banken als begeleider dan weer goud geld  aan. De financiële instellingen profiteren verder van de waardestijging van obligaties, die gepaard gaat met de stimulering door de centrale banken. Centrale banken stimuleren namelijk veelal door staatsobligaties op te kopen. Dit drijft de aandelenkoersen omhoog, waar banken ook van profiteren aangezien zij grote hoeveelheden aandelen in portefeuille hebben, etc.

Schade en schande

De stimulering van de centrale banken leidt er, in andere woorden, toe dat het de financiële sector beter gaat.  Koersen stijgen, niet omdat het noodzakelijkerwijs beter gaat met de economie, maar omdat het  beter gaat met de financiële sector, die de belangrijkste klant is op de aandelen- en goederenbeurzen.

Het kan zijn dat door de stijgende beurskoersen iedereen, inclusief wij als consumenten, zoveel meer vertrouwen in de economie krijgen dat die economie echt definitief van de grond komt. Maar eerlijk gezegd lijkt me dit verhaal in deze tijd niet op te gaan. Ik denk dat we met zijn allen  voorzichtig zullen blijven en door zullen gaan met besparen, bezuinigen en het aflossen van schulden. Mensen rennen niet meer zo makkelijk als in de negentiger jaren van de vorige eeuw achter de financiële wereld aan; door schade en schande zijn we inmiddels wat wijzer geworden.

Correctie

De koersen zijn dus ten onrechte omhoog gegaan op het nieuws dat de ECB gaat ingrijpen. Dat betekent dat een correctie op de aandelenbeurzen voor de hand ligt. Zelf denk ik aan zo'n 30 punten. Beter kunnen particulieren dus wachten met de  volgende aankoop van aandelen tot die correctie zich heeft voltrokken

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn