Woningmarkt kan zich alleen herstellen als gemeenten kappen met overbodige nieuwbouw-projecten

13 februari 2012 - Huizenprijzen dalen al een tijdje. Er is dus een overschot aan woonhuizen. Toch blijven gemeenten het ene na het andere nieuwbouwproject opstarten. Onverantwoord, want ze dragen daarmee bij aan het overaanbod van woonhuizen en maken dat de woningmarkt zich niet kan herstellen. Gemeenten zouden daarom alle nieuwbouwprojecten stop moeten zetten.

Nepargumenten
Het Rijk probeert van alles om het evenwicht op de markt te herstellen. Zo is de overdrachtsbelasting verlaagd. De maatregelen hebben nauwelijks effect gehad. Dat is niet raar, want de onzekerheid is groot: onzekerheid over de economische ontwikkeling, de stabiliteit van het financieel stelsel (Griekenland!) en over de vraag of de hypotheekrente-aftrek blijft bestaan. Linkse partijen blijven die aftrek maar ter discussie stellen en omdat ook het CDA en zelfs meeloop-economen en toezichthouders zich gevoelig tonen voor de nepargumenten van links vrezen veel mensen dat die aftrek gaat verdwijnen. En als klap op de vuurpijl blijven gemeenten dus doodleuk doorbouwen alsof er niets aan de hand is.

Opgave
Meppel gaat een grote nieuwbouwwijk in het veen aanleggen, Den Haag heeft zijn troetelprojecten en zo heeft waarschijnlijk elke gemeente de tekeningen klaar liggen voor een nieuwe overbodige wijk. Dat wordt dan vaak 'opgave' genoemd: De stad Almere heeft de 'opgave' om 60.000 woningen te bouwen, alsof het een door god gegeven opdracht betreft. En dan worden er allerlei redenen aangevoerd waarom er toch gebouwd moet worden. 'Het is voor de lange termijn: de economie gaat weer aantrekken en dan is er weer veel vraag naar woningen.' Of: 'we moeten juist investeren in dit soort tijden van economische tegenwind'. Of: 'de projecten zijn al jaren geleden in gang gezet en kunnen nu niet meer gestopt worden', etc. De nieuwe wijk wordt dan tegenwoordig aan de man gebracht alsof het zo'n beetje de duurzaamste wijk is op aarde; alleen al door die wijk wordt het klimaat zo'n beetje gered, is de indruk die gewekt wordt.

Waanidee
De echte reden; wethouders willen hun visite-kaartje achterlaten voor als ze straks op zoek zijn naar een nieuwe baan en de gemeente is verslaafd aan de grond-opbrengsten. Sommige bestuurders denken wellicht echt dat ze goed bezig zijn. Ergens in de jaren vijftig van de vorige eeuw is het beeld ontstaan 'in-Nederland-is-er-een-woningtekort' en om één of andere reden kunnen bestuurders dit beeld maar niet uit hun kop krijgen, ook al is ondertussen heel Nederland volgebouwd en dalen de huizenprijzen als een gek. Het beeld wordt gevoed door de landelijke media en persbureau ANP, die elke keer dat er een beetje minder wordt gebouwd dan vorig jaar roepen dat de woningmarkt op zijn gat ligt, terwijl dat juist een teken is dat de woningmarkt goed functioneert. Ongelooflijk hoe persistent een idee kan zijn, als het zich heeft vast genesteld in de hoofden van middelmatige bestuurders.

Leegstand
In feite zal het de komende vijf tot tien jaar waarschijnlijk kommer en kwel blijven met de economie. Doordat slecht presterende bedrijven als ING, BAM, KPN, etc. op de been gehouden worden door een ruimhartig monetair en fiscaal beleid zullen nieuwe bedrijven, die echt bieden wat de klant wil, zich niet kunnen ontwikkelen en dreigt een soort Japans scenario van tientallen jaren aan stagnatie. De bevolking zal verder niet echt veel meer toenemen en in grote delen van het land zelfs afnemen (onder meer in Meppel). Er is dus geen behoefte aan nieuwe woningen. De nieuwe woningen zullen wellicht nog wel verkocht worden, maar het gevolg zal zijn dat woningen elders leeg komen te staan, waarna daar de prijzen verder dalen. En als het gaat om duurzaamheid: het is veel duurzamer om bestaande woningen te renoveren, dan om nieuwbouw te plegen. Verder is al die nieuwbouw een aanslag op de schaarse groene ruimte in Nederland.

Wanstaltig
De VPRO liet vorige week zien hoe onverantwoord sommige gemeenten als Deventer en Overbetuwe bezig zijn. Die bouwen voor heel veel geld nieuwe kantoorpaleisjes voor hun ambtenaren terwijl de huidige gemeentehuizen nog prima voldoen, er overal in de gemeente kantoren leeg staan en hoewel ze compleet op zwart zaad zitten. Een wethouder die zich verzet treedt af, waarna er een nieuwe komt en het project gewoon doorgang kan vinden. Ook de wanstaltige pogingen van gemeenten als Utrecht om gewetenloze bedrijven als Cap Gemini, KPMG, Deloite en, weer, KPN binnen de gemeentegrenzen te houden zijn nu bekend. De falende of matig presterende bedrijven eisen als verwende kinderen nieuwe gebouwen, hoewel de bestaande kantoren nog geen tien jaar oud zijn, en dreigen te vertrekken als ze die niet voor een prikje krijgen. Het gevolg is dat die bestaande protserige hoofdkantoren leeg komen te staan, en de leegstand van kantoren nog groter wordt.

Kappen
Kappen dus met alle nieuwbouw. Het is één van de factoren die nodig zijn om de woningmarkt weer aan de praat te krijgen. Kortom, wethouders moeten een nieuw beeld in hun hoofd prenten: 'nieuwbouw=slecht+vuil', 'nieuwbouw=slecht+vuil', 'nieuwbouw=slecht+vuil en als ik me nu nog ga profileren met een nieuwbouwproject ben ik een eikel die twintig jaar achter de feiten aanloopt.'

 

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn