Verzekeraars blijven hun klanten als melkkoe behandelen, twee voorbeelden

17 juli 2010 - Verzekeringsmaatschappijen blijven hun klanten als melkkoe behandelen, ondanks alle ophef rondom de zogenaamde woekerpolissen van de afgelopen jaren. In de afgelopen maanden heb ik hier twee voorbeelden van mogen ondervinden. Ohra heeft een aandelenfonds op en geeft veel minder terug dan de waarde van de aandelen en Avéro Achmea blijft kosten in rekening brengen voor een levensverzekering ondanks dat de polis premievrij is gemaakt.

De grote wisseltruc van Ohra
Ohra besloot onlangs om het Ohra Aandelenfonds op te heffen en om dit te laten 'fuseren' met het fondsen van Delta Lloyd. De achteloze klant gaat er dan vanuit dat de waarde van zijn positie in het nieuwe fonds gelijk zal zijn aan de waarde van de positie in het Ohra aandelenfonds. Niet dus. De waarde van mijn (relatief kleine) belegging in het Ohra fonds was op 9 juni, de dag voordat het fonds van de beurs werd gehaald, 2793 euro. De waarde van de nieuwe belegging in het Delta Lloyd fonds was op dat moment echter maar 2676 euro, zo meldde Ohra in een brief waarin de positie in het nieuwe fonds wordt aangekondigd. Zomaar meer dan honderd euro verdwenen. Veelzeggend is ook dat Ohra in de brief slechts de waarde van de nieuwe belegging vermeld. De waarde van de oude belegging heb ik zelf uitgerekend.

Gapend pensioengat
Avëro Achmea kan er ook wat van. Ik heb in een grijs verleden een kleine koopsompolis afgesloten bij Levob, later overgenomen door Avéro Achmea, om iets te doen aan het gapende pensioengat dat is ontstaan door vele werkgeverswisselingen. Elke maand maakte ik 60 euro over. De bedragen werden belegd in een aandelen/obligatiefonds. Per 1 februari 2009 heb ik de polis echter premievrij gemaakt. De reden was dat er zoveel aan kosten van de jaarlijkse inleg van 720 euro afging dat zelfs een goed presterende beurs daar nauwelijks tegenop kon boksen, laat staan de kwakkelende beurs van de afgelopen jaren. Ik had de polis ook kunnen afkopen, zo verzekerde mij destijds een medewerker maar daar heb ik toen niet voor gekozen.

Slapend rijk worden
Tot mijn verbazing blijft Avéro gewoon kosten van bijna 100 euro per jaar afschrijven van de waarde van de beleggingen, ondanks dat de polis dus volledig slapend is. De zogenaamde doorlopende kosten zijn 7,50 euro per maand (terwijl in de offerte trouwens nog een bedrag van 5 euro per maand stond). En daarnaast wordt er elk jaar nog een percentage van de waarde van de belegging vanaf gehaald. De polis wordt zo dus langzaam uitgehold totdat er niets meer over is. Slapend rijk worden heet dat. Staat er niet ergens in de wet dat er alleen kosten in rekening mogen worden gebracht als daar een tegenprestatie tegenover staat? Ik heb deze vraag voorgelegd aan het klachteninstituut van de financiële sector Kifid.

Trieste bedrijven
Wat ook raar is: ik liet weten dat ik de verzekering dan maar af wilde kopen, want zo zou er immers niets van overblijven, maar dat kan nu ineens niet meer. Volgens Avéro kunnen verzekeringen alleen afgekocht worden als er een bedrag bij overlijden wordt uitgekeerd en dat is bij mijn verzekering niet het geval. Wat een onzin: wat heeft afkoop van een verzekering te maken met de vraag of er al dan niet een kapitaalverzekering bij overlijden is afgesloten. Dat is een aparte verzekering die los staat van de koopsompolis (die gaat uitkeren als iemand met pensioen gaat) en waarvoor ook apart premies in rekening worden gebracht. Kortom: het blijven trieste bedrijven die grote banken en verzekeraars: het beste kunnen we maar zo min mogelijk zaken met ze doen.

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn