Mooie tijd om huis te kopen en rente lang vast te zetten. Pas op voor killers van hypotheekrente-aftrek

27 mei 2016 - Het is een mooie tijd om een huis te kopen. De rente voor het lenen van geld is historisch laag en de prijzen van de woningen zijn stijgende. Vooral starters, zij die nu geen koopwoning hebben, kunnen nu hun slag slaan. De lage rente heeft namelijk twee voordelen. De kosten voor het lenen van een bepaald bedrag zijn relatief laag. Maar er is een belangrijker voordeel: mensen kunnen een hoger bedrag lenen dan bij een hogere rente. Voor starters is het vaak geen sinecure om een bedrag te lenen dat enigszins in de buurt komt van de prijs van een woning die een beetje voldoet aan de smaak en behoefte. Maar dat is dus nu iets makkelijker.

Last
Dat laatste komt omdat het maximaal te lenen bedrag afhankelijk is van die rente. Hoe lager de rente, hoe minder zwaar de maandelijkse rentelasten drukken op het inkomen, dus hoe meer er geleend mag worden. Wel is het dan zaak om de rente van de lening minstens tien jaar vast te zetten. Alleen dan mag namelijk de echte rente gebruikt worden. Anders, bij een rentevaste-periode van minder dan tien jaar, moet een zogenaamde toetsrente gebruikt worden, die met 5%  een stuk hoger ligt dat de huidige hypotheekrentes. (En dus kan er dan minder geleend worden.)

Nieuwkomers
Sommige deskundigen zeggen dat de rente nog verder gaat dalen. Zij wijzen op de extra concurrentie die er is ontstaan in hypotheekland, door de komst van allerlei nieuwkomers die vechten om de gunst van de klant. Dat snijdt hout. Mogelijk gaat de rente nog ietsjes dalen maar mij lijkt dat het dieptepunt nu wel zo'n beetje bereikt is. De rente kan namelijk bijna niet lager. Sommige mensen met een hypotheeklening hebben nu een negatieve rente (ze krijgen dus maandelijks geld op hun rekening gestort), maar dat is een onbedoeld gevolg van bepaalde clausules zoals die vroeger in contracten werden opgenomen. Dat banken echt bewust negatieve rentes gaan bieden bij het afsluiten van hypotheekcontracten is ondenkbaar.

Einde geldpers
Dus de rente kan niet veel lager. ABN Amro biedt vanaf deze week een rente onder de 1%, bij een rentevaste-periode van twee jaar. Tegelijkertijd zijn er factoren die maken dat het einde van de laagterecord nabij is. Want we hebben die lage rente vooral te danken aan de Europese Centrale bank, met haar ruimhartige monetaire beleid. Er worden enorme bedragen in de economie gepompt. Daardoor is er geld zat en daardoor is de rente (eigenlijk de prijs van geld) laag. Er zal ooit een einde aan dit beleid moeten komen; waarschijnlijk zal het binnen een paar jaar stop gezet worden. Dan gaat de rente dus weer stijgen. Dus is het aantrekkelijk om juist nú te gaan lenen en om de rente meteen voor hele lange tijd vast te zetten.

Aftrek
Daarnaast lijkt de hypotheekrente-aftrek nu toch echt langzaam te gaan verdwijnen. Er zijn al maatregelen genomen om die aftrek aan banden te leggen. Maar er lijkt meer in het vat te zitten. Een publicatie van een rapport door het Centraal Planbureau deze week lijkt daarop te duiden. In dat rapport werd vrij lyrisch gedaan over de afschaffing van de aftrek. Het CPB draagt veelal, op afroep van het kabinet, de argumenten aan die bepaalde maatregelen van het kabinet moeten rechtvaardigen, dus dit advies loopt mogelijk vooruit op zo'n ingreep. Het kabinet heeft namelijk geld nodig om de snel stijgende kosten voor de opvang van vluchtelingen te kunnen financieren. En tegelijkertijd is dit een goed moment om de rente-aftrek bij het grof vuil te zetten. Omdat de rente laag staat zullen de gevolgen voor veel huishoudens niet zo groot zijn en zal de weerstand tegen de maatregel minimaal zijn.

Schokjes
Wat is de invloed van afschaffing van de hypotheekrente-aftrek? Lenen wordt duurder en het maximaal te lenen bedrag zal omlaag gaan. Dat is vervelend. Nu is er echter vaak een verschil tussen 'bestaande gevallen' en 'nieuwe gevallen'. Voor bestaande gevallen, mensen die dus al een hypotheek hebben, geldt dan 'overgangsrecht'. Ofwel: zij kunnen mogelijk hun hypotheekrente-aftrek behouden. Nieuwe gevallen krijgen dan het volle pond; zij mogen de rente mogelijk niet meer aftrekken. Daarom loont het wellicht om nu iets te gaan kopen en een hypotheeklening te regelen, zodat je een 'bestaand geval' bent. Aan de andere kant krijgen de huizenprijzen mogelijk een klap als het kabinet met de maatregel komt. Dit maakt het dan weer lonend om toch maar even te wachten. Maar waarschijnlijk is het effect op de huizenprijzen heel beperkt.

 

Eigen plek
Dus in financieel opzicht lijkt het nu aantrekkelijk om te gaan kopen. Maar niet vergeten moet worden dat het bij de aankoop van een huis niet alleen gaat om financiële aspecten en dat die zelfs niet van doorslaggevend belang kunnen zijn. Mensen moeten geen huis gaan kopen omdát het financieel aantrekkelijk is. Een huis koop je als je daaraan toe bent. Als je zeker weet dat je wilt verhuizen, als je weet wat voor soort huis je wil en waar je wilt gaan wonen. Een huis is geen belegging. Het is in de eerste plaats een plek waar mensen zich lekker moet voelen. En als het tijd kost om uit te zoeken welk huis aan de behoeftes voldoet dan moet die tijd maar genomen worden, ook al bestaat het gevaar dat de koper daardoor iets duurder uit is dan hij anders uit geweest zou zijn.
Kortom: kijk om je heen maar laat je niet gek maken!


Nieuwbouw in Den Haag

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn