Een eigen huis, een plek onder de zon. En dan moet dat worden opgegeven in de belastingaangifte. Hoe?

2 maart 2016 - Het is weer aangifte-tijd! Doet u het zelf of heeft u een 'mannetje' (m/v)? In dat laatste geval kan het interessant zijn om de aangifte zelf eens in te vullen. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Uitgevers van belastinggidsen en kranten schermen in deze tijd met allerlei belastingtips, aftrekposten en veranderingen ten opzichte van vorig jaar, maar de meeste tips en tricks zijn voor de meeste mensen niet relevant. Voor iemand die een huis heeft, een inkomen en nog wat spaarcenten is het invullen van de aangifte goed te doen, lijkt me. Ik sta hier even stil bij de eigen woning.

Boxen
Het Nederlandse belastingstelsel kent drie 'boxen', het is u wellicht bekend. In box 1 wordt alles opgegeven wat met werk en de woning te maken heeft. Box 2 is voor mensen met een eigen bedrijf of een flink belang in een bedrijf van iemand anders. En in box 3 worden de schulden en bezittingen opgegeven. Bezittingen kunnen bestaan uit spaartegoeden, beleggingen en uit bijvoorbeeld een vakantiehuis. Van uw vermogen in box 3 (bezittingen minus schulden) wordt jaarlijks 1,2% afgeroomd. De inkomsten in Box 1 zijn onderworpen aan de bekende belastingtarieven. In 2015 waren die 36,5%, 42% en 52%.

Een eigen huis
Het eigen huis is eigenlijk vermogen, maar het valt dus toch in Box 1. Hoe zat het ook al weer met dat eigen huis? Als volgt: U kunt de kosten voor de financiering van dat huis aftrekken van uw inkomsten voordat er berekend wordt hoeveel belasting u moet betalen. Veelal bestaan die kosten alleen uit de rente over uw hypotheeklening. Dus stel dat u in 2015 40.000 euro heeft verdiend en u betaalde 10.000 euro rente. Dan wordt belasting berekend over 30.000 euro. Simpel.

Nuances

Er zijn twee aspecten die het iets ingewikkelder maken. Het eerste is dat u een bedrag af moet trekken van de rentekosten. Dat bedrag (het 'eigenwoningforfait') is een percentage van de WOZ- waarde van de woning, en die wordt ieder jaar vastgesteld door de gemeente. Dat percentage is 0,75% voor alle huizen tussen de 75.000 euro en meer dan een miljoen; dus voor bijna alle huizen. Van belang is ook dat de WOZ-waarde een jaar achter loopt, dus bij de aangifte over 2015 geldt de WOZ-waarde van 1 januari 2014.
Stel dat de WOZ-waarde 300.000 euro is en de rentekosten zijn weer 10.000 euro, dan mag u 10.000 minus 2.250 (0,75% van 300.000) = 7.750 euro aftrekken van de inkomsten. Als de rentekosten lager zijn dan het forfait hoeft u dit forfait niet bij uw inkomsten te tellen.

[Voor mensen die in het hoogste tarief zitten]
De tweede nuance is dat mensen die in het hoogste tarief (van 52%) zitten, tegenwoordig de kosten niet meer volledig mogen aftrekken van hun inkomsten. Het 'aftrekpercentage' daalt ieder jaar met een half procent, tot 38% in 2041. Dit is de manier waarop de regering besloten heeft om de hypotheekrente-aftrek langzaam te beperken.
In 2015 geldt een 'aftrekpercentage' van 51%, terwijl voor de inkomsten natuurlijk wel gewoon een belastingpercentage van 52% blijft staan. Dus als de rentekosten 10.000 euro zijn, mag hiervan slechts 5.100 euro (in plaats van 5.200 euro) afgetrokken worden van de te betalen belasting. Om het extra ingewikkeld te maken geldt voor het forfait weer wel het percentage van 52%. Dus 52% van het forfait moet afgetrokken worden van die 5.100 euro (of bij het inkomen worden bijgeteld).
Het lijkt zo allemaal een beetje ingewikkeld, maar natuurlijk rekent het programma van de belastingdienst, nadat u alle bedragen hebt ingevuld, automatisch uit wat u moet betalen.                         

 

Aftrekbaarheid
Veelal zullen de aftrekbare kosten van de woning louter bestaan uit rentekosten; de rente die u heeft betaald over de lening. Dit is het geval als het huis al wat langer geleden is gekocht, nog vóór het jaar waarover aangifte moet worden gedaan. Misschien dat u de lening vorig jaar heeft 'overgesloten', om zo de rente over de lening te verlagen. Dan mag een eventuele boeterente ook afgetrokken worden.

Wel of niet
Als het huis gekocht is in het jaar waarover aangifte wordt gedaan kunnen ook allerlei andere, eenmalige, kosten worden opgevoerd, zoals de kosten van hypotheekadvies, taxatiekosten en de kosten van het opmaken van de hypotheekakte. Let op: het gaat om kosten die gemaakt worden om de financiering rond te krijgen en die van de hypotheeklening zelf. Dus wél de kosten van de hypotheekadviseur en het opmaken van de hypotheekakte bij de notaris, maar weer niet die van de makelaar en die van het opmaken van de leveringsakte (waarmee het huis uw eigendom werd). Als de kosten van de makelaar en de notaris gefinancierd zijn met een lening, dan mogen de kosten hiervan (van de lening dus) weer wel afgetrokken worden.

Eisjes
Het kan verder zijn dat u verbouwd heeft. Kosten van leningen voor verbouwingen van de woning, en voor gewoon onderhoud, mogen ook worden afgetrokken. Overigens moeten leningen tegenwoordig (nieuwe leningen dus) wel altijd aan allerlei eisen voldoen; met name de eis dat die netjes wordt afgelost in dertig jaar. Als u partners bent is het verder van belang dat de rente-kosten worden opgevoerd op de aangifte van degene die in het hoogste tarief zit.

Vork en steel
Best te doen toch? Natuurlijk is het wel zaak om in de gaten te houden of u speciale aftrekposten heeft en of u alles juist invult. Maar laat u zich niet gek maken. Er wordt een beetje teveel gedaan alsof het allemaal hartstikke moeilijk is en alsof er allerlei manieren zijn om flink te gaan verdienen als u maar de juiste trucjes toepast bij het invullen van de aangifte. Het valt in de praktijk allemaal wel mee, of tegen zoals u wilt. Trouwens het aantal aftrekposten wordt ook met het jaar minder. Bij het gewoon stap voor stap invullen van de aangifte stuit u vanzelf op zaken die voor u relevant kunnen zijn.
Ik vind het zelf altijd wel een mooie manier om meer inzicht te krijgen in mijn financiële situatie en ik vind het wel interessant om te zien hoe die belastingwetgeving nu precies in elkaar zit. Dat maakt ook weer dat ik politieke discussies over het belastingstelsel beter begrijp. Maar dat geldt voor mij en wellicht niet voor u. In dat geval kunt u teruggrijpen op uw 'mannetje', of vrouwtje.


Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn