Neem geen loopje met de Levensloop: neem het tegoed op tot uw belastingvrijstelling

19 februari 2016 - Kent u de levensloopregeling nog? Nadat de populaire spaarloonregeling de nek was omgedraaid werd de levensloopregeling opgetuigd. Mensen konden sparen voor vrije dagen later. De regeling is nooit echt populair geweest, 'later' is immers nog ver weg. Maar toch zijn er mensen die er fanatiek aan mee hebben gedaan, zo leert navraag hier en daar. Er zijn nog heel wat mensen die zo'n rekening hebben. Wat ermee te doen?

Doorgaan
Net zo plotseling als die gekomen was was die weer verdwenen. Op 1 januari 2012 werd die al weer opgedoekt, soort van. Nieuwelingen konden er niet meer aan deelnemen. Een tegoed van minder dan 3.000 euro werd uitbetaald, onder aftrek van belasting natuurlijk. Mensen met meer dan 3.000 euro op de rekening konden doorgaan; dat wil zeggen ze konden het bedrag bevriezen en niets meer sparen of doorgaan met sparen. Doorgaan kan nog tot 2022 of totdat de spaarder de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, als dat eerder is.

Bruto-netto
Het was een fiscaal vriendelijke manier van sparen. Het spaarbedrag ging af van het brutoloon, dus nog voordat de belasting berekend wordt. Op die manier betaal je voor iedere 100 euro die je spaart maar 60 euro of zo (bij een tarief van 40%). Dat was trouwens ook zo bij de spaarloonregeling, vandaar de ongekende populariteit. Maar dat er bij het opzij leggen geen belasting hoeft te worden betaald wil niet zeggen dat de belastingdienst er helemaal niet meer naar hengelt. Er moet alsnog afgerekend worden als het bedrag uitgekeerd wordt.

Kassa
Het sparen was aan een maximum gebonden. Tot 12% van het salaris kon er per jaar gespaard worden. Trouwens, ook overwerkuren of ATV-dagen konden ingewisseld worden in een bedrag voor de levensloopregeling. Vroeger moest er echt vrij worden genomen. U genoot dan van een welverdiende sabbatical of u nam tijd op voor het verzorgen van een naaste, terwijl de werkgever maandelijks een bedrag overmaakte. Dat kan nog steeds, maar nu kan het bedrag ook uitbetaald worden zonder dat u verlof neemt, op ieder moment dat u daar behoefte aan heeft. Hoe eerder hoe beter, zou u denken. En daar zit wat in.

Wijsheid
Toch is het raadzaam dit een beetje verstandig aan te pakken. Dat kan u veel geld schelen. Het is met name interessant om uw levenslooptegoed uit te laten keren op een moment dat uw belastingtarief niet zo hoog is. Een ondernemer die voorziet dat het niet zo'n succesvol jaar zal worden kan nog even voor het einde van het jaar zijn levenslooptegoed laten uitkeren. Heeft ie toch nog een mooie kerst.

Korting
Er zijn nog een paar zaken om rekening mee te houden. Zo is er de levensloopverlofkorting. U krijgt een belastingvrijstelling van 207 euro per jaar dat u gespaard heeft, voor zover de jaren vóór 2012 liggen. Dus als u vijf jaar gespaard heeft, krijgt u een belastingkorting van ruim 1.000 euro op het moment dat u het bedrag laat uitkeren. Vraag is hoe lang die korting nog overeind blijft. Grote kans dat die verminderd wordt of zelfs afgeschaft. Onze minister van Financiën zit immers constant aan de knoppen te draaien om de begroting rond te krijgen. Daarom is het wellicht raadzaam om dit belastingvrije bedrag veilig te stellen.

Rente
Daarnaast is het echter goed om rekening te houden met de rentetarieven; de rente die u krijgt over het tegoed op de levenslooprekening. Die rente is veelal hoger dan die op een gewone spaarrekening. Als u het geld niet nodig heeft, kunt u het derhalve om die reden wellicht beter op de levenslooprekening laten staan.

Er is, al met al, een aantal opties.
1) Uit laten betalen in één keer
2) Uit laten betalen in delen. De verlofkorting kan worden toegepast totdat die 'op'  is.
3) Op de rekening laten staan totdat u met pensioen gaat. U krijgt het bedrag dan een dag voordat u onder de palmboom kunt gaan liggen op uw rekening gestort
4) Uit laten betalen op een moment dat uw belastingtarief laag is
5) Uit laten betalen in vrije dagen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was
6) Meenemen naar het pensioenfonds. Niet alle pensioenfondsen staan dat echter toe.

Een combinatie is ook mogelijk.

Ons advies

- Laat in eerste instantie een bedrag uitkeren dat zodanig hoog is dat u nog net geen belasting hoeft te betalen. Op deze manier stelt u de verlofkorting veilig. Hoe doet u dat? Simpel. Zorg ervoor dat de belasting over de uitkering net zo hoog is als het totaal van de belastingkortingen. Dus: iemand die vijf jaar gespaard heeft moet zorgen dat de belasting over de uitkering ongeveer 1.000 euro (5 keer 207) is. Als hij in het 40%-tarief zit zal hij dus 2.500 kunnen opnemen, waardoor hij al die eurootjes belastingvrij kan ontvangen en opmaken.
- De rest, als er nog een rest is, zou u kunnen laten staan totdat u met pensioen gaat. Mogelijk is uw belastingtarief dan laag omdat u nog slechts in deeltijd werkt, of omdat de bedrijfsinkomsten niet meer zijn wat ze ooit geweest zijn. Een ondernemer die voorziet dat zijn winst laag is in een bepaald jaar kan tegen het einde van het jaar het tegoed laten uitkeren.

 Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn