BKR, de schrik van iedereen met schulden, maar vat de koe bij de hoorns: kijk of er een code achter uw naam staat!

2 februari 2016 - Iedereen heeft wel van het BKR in Tiel gehoord. Je kunt er beter niet instaan, zoveel is duidelijk. Het is eng. En omdat het eng is verdiepen we ons er niet in. Totdat we een hypotheeklening nodig hebben en ineens blijkt dat er een 'klein probleempje' is, 'aangaande een registratie in het systeem van het BKR'. Iets wat eng is kun je mijden. Dat doen we allemaal dagelijks heel veel keren. We willen allemaal een leuk leven, niet waar? Maar je kunt er ook induiken. Om vervelende verassingen later te voorkomen. De koe bij de horens pakken, heet dat.

Vragen
Daarom is het goed om gewoon eens op te vragen óf, en hoe u bij het BKR geregistreerd staat. En dan niet pas als u een hypotheeklening of andere lening nodig heeft, maar nu of volgende week. Iedereen heeft het recht om zijn gegevens in te zien. Een eenmalige inzage kost 4,95 euro en kan gedaan worden via de site van het BKR. Dit is natuurlijk met name zinvol voor degenen die ooit een lening hebben afgesloten, en helemaal voor degenen die weten dat betaling van rente en/of aflossing wel eens in de knel is gekomen. Hoe gaat dat nu in zijn werk, die kredietregistratie in Tiel? Wat wordt er geregistreerd? En waar staan al die ingewikkelde codes nu precies voor? Het is zinvol beslagen ten ijs te komen, vandaar dit stukje.

Tiel
Het Bureau Kredietregistratie in Tiel is al in 1965 opgericht. Er zijn nu tegen de 900 instellingen bij aangesloten. Het officiële doel is bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Maar het gaat natuurlijk vooral om het geven van inzicht aan financiële instellingen omtrent de risico's van het verstrekken van leningen aan potentiële klanten. Op het moment dat iemand een lening aanvraagt bij een instelling wordt door die instelling namelijk standaard een kijkje genomen in het systeem van het BKR. Er wordt gekeken welke leningen er lopen en hoe de betalingsmoraal is van de mogelijke klant. Vijf jaar lang, na de laatste aflossing, worden de gegevens bewaard.

Wat wordt er geregistreerd?
Er zijn twee categorieën registraties. De eerste is van leningen die altijd worden geregistreerd, of u nu netjes aflost of niet. Dit worden de 'positieve registraties' genoemd. Hiertoe horen de meeste relatief 'kleine' leningen die worden afgesloten. De tweede categorie bestaat uit leningen waarvan alleen een aantekening wordt gemaakt als er een achterstand in de betalingen is opgetreden, de zogenaamde 'negatieve registraties'. In deze categorie vallen onder meer hypotheekleningen. Dus alleen als iemand met een hypotheeklening achterloopt met betalen (zo'n vier maanden) komt zo iemand in het systeem te staan. Niet geregistreerd worden achterstanden bij de energieleverancier en huurachterstanden. Sinds 2011 zijn ook de beruchte achterstanden bij het betalen van telecomrekeningen uit het systeem verdwenen.

Leningen
Er zijn allerlei soorten leningen, die veelal nog met archaïsch aandoende termen worden aangeduid. Hier een overzicht.

Code    Betekenis           
Positief  
AK Aflopend krediet. Hier vallen leningen onder als de persoonlijke lening, huurkoop en koop op afbetalen. Maar ook bijvoorbeeld, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, een aflossingsvrije lening. De bekende 'Koop nu en betaal later'- acties van automerken zitten hierin. 
RK  Revolverend krediet. Dat is een krediet met een bepaald limietbedrag, dat niet helemaal hoeft te worden opgenomen, zoals een doorlopend krediet, een rekening courant krediet, een creditcard of een winkelpas.
VK  Verzendhuis krediet. Een krediet van een postorderbedrijf.
Negatief  
HY Een hypothecair krediet, waarop een achterstand is ontstaan (anders zou die er niet instaan)
RO Overige obligo's, zoals een zakelijke krediet met een borgstelling, waarbij de borg is aangesproken
SR Schuldregeling

 

Termen
Van de leningen die geregistreerd staan wordt een groot aantal kenmerken opgetekend, zoals: het bedrag dat geleend wordt of maximaal geleend kan worden ('Bedrag'), het moment van eerste aflossing ('Eerste aflossing'), de datum dat de lening moet zijn afgelost ('Theoretisch laatste') en de datum waarop het krediet daadwerkelijk is afgelost ('Praktisch laatste'), indien dit zich al heeft voorgedaan. Soms vergeet de kredietverlener door te geven dat een lening is afgelost. Als het BKR drie maanden niets hoort (nadat de lening afgelost zou moeten zijn) gaat het bureau ervan uit dat die afgelost is. Dit wordt een sterpost genoemd.

Waar staan al die ingewikkelde codes nu precies voor?
Daarnaast zijn er dus allerlei codes, voor als er iets aan de hand is. U moet zich hoeden voor een A-tje, want dat staat voor Achterstand. De code HY staat voor een hypotheekachterstand. Er zijn daarnaast vijf cijfers. Hier een overzicht.

 

Code Betekenis
A Er is een achterstand in betaling opgetreden van tussen de twee en vier maanden
HY Er is een achterstand in betaling van de hypotheeklening opgetreden, van zo'n vier maanden
1                Er is een achterstand, maar er is een betalingsregeling getroffen 
2  De vordering is opeisbaar gesteld
HY2 Er is een achterstand bij de betaling van de hypotheeklening ontstaan en de lening is opgeëist door de bank. Dit betekent mogelijk gedwongen verkoop van de woning
3  De instelling heeft meer dan 250 euro afgeboekt op de lening
4  De kredietnemer bleek onbereikbaar
5  Er is een preventieve betaalregeling getroffen, bij te verwachten problemen bij de betaling van rente en aflossing van hypotheekschulden
H De achterstand is ingelopen (en de lening loopt nog). De H verdwijnt als de lening is afgelost of kwijtgescholden, maar de A verdwijnt pas na vijf jaar na afloop van de lening

 

Open-deur advies
Het behoeft geen betoog dat het verstandig is de rente en aflossing van aangegane leningen zoveel mogelijk netjes te voldoen. Nog verstandiger is het wellicht om helemaal geen kleine leningen meer aan te gaan. Als u het geld niet heeft voor een bepaald product, kunt u dat product wellicht beter niet aankopen. Tenzij er duidelijk zicht is op extra inkomsten, die het mogelijk maken om de lening binnen korte tijd af te lossen. Of als er een onderpand is, zoals een huis, dat u eventueel weer kunt verkopen.
In ieder geval is het zaak niet te lichtvaardig over leningen te denken. Want bij een achterstand wordt er veelal simpelweg geen nieuwe lening meer verschaft, ook geen hypotheeklening. En zelfs bij een voorbeeldige betalingsmoraal neemt het bedrag dat u kunt lenen voor de aankoop van een huis drastisch af, zoals we hier hebben uiteen gezet.

 Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn