Even over die saaie Box 3, hoeveel hebben we nu eigenlijk aan vermogen en schulden?

16 oktober 2015 - In Nederland kennen we het boxen-systeem als het gaat om belastingen. Er zijn drie boxen en uw inkomsten vallen in één van de drie boxen. We staan hier even stil bij Box 3, naar aanleiding van een interessante tabel van het Ministerie van Financiën.

In de box
Loon (inkomen uit werk) en uitkeringen en dergelijke vallen in Box 1. Daar worden de bekende, progressieve belastingtarieven op losgelaten (zie voor de tarieven de tabel hieronder). Als u een eigen woning heeft kunt u hier ook de rente die u over uw hypotheek betaald aftrekken. Box 2 is voor mensen met een belang in een bedrijf en in Box 3 vallen de inkomsten uit vermogen. Dat laatste is de waarde van bezittingen, zoals aandelen, obligaties, spaargelden en huizen, voor zover u er niet in woont.


Gerommel

De waarde die moet worden opgegeven in Box 3 is de waarde aan het begin van het jaar, dus op 1 januari. Er is een vrijstelling van ongeveer 21.000; voor mensen die een fiscaal partnerschap aangaan is die vrijstelling maar liefst 42.000 euro. In 2017 worden die getallen verhoogd naar 25.000 en 50.000 euro. Het kan zijn dat u buiten de hypotheekschuld ook andere schulden heeft. Die schulden mogen van uw bezittingen worden  afgetrokken (nadat er een klein drempelbedrag vanaf is getrokken). U betaalt geen belasting over het vermogen zelf, maar over het rendement dat u haalt met uw vermogen. Er wordt voor het gemak verondersteld dat u een rendement van 4%. Daar is veel onvrede over want velen hebben een veel lager rendement dan dat. Daarom wordt er nu gesleuteld aan Box 3.

Cijfers
De laatste voorstellen over veranderingen in Box 3 stonden in het Belastingplan zoals dat gepresenteerd werd met Prinsjesdag. Daar stond ook onderstaande interessante tabel in. Het is een overzicht van wat mensen allemaal opgeven in Box 3. Hier valt dus te lezen dat mensen in totaal voor 233 miljard aan spaargeld hebben. Mensen hebben verder, voor zover ze het hebben opgegeven, bijna 100 miljard aan aandelen en ongeveer 111 miljard aan onroerend goed. Schulden zijn er ook: 56 miljard.  Er is steeds een onderverdeling in drie groepen. Mensen met bezittingen waarvan de waarde beneden de 100.000 ligt, waarvan de waarde tussen 100.000 en een miljoen ligt en waarvan de waarde groter is dan een miljoen euro.

Appeltjes voor de dorst
Als je alle bezittingen bij elkaar optelt en daar de schulden vanaf trekt blijkt dat Nederlanders een vermogen hebben van 423 miljard euro. Het aantal mensen dat belasting betaalt over het vermogen (en dus boven de vrijstelling uitkomt) is 3,4 miljoen. Hiervan hebben 2,3 miljoen mensen minder dan een ton (maar dus meer dan de vrijstelling) en ongeveer een miljoen meer. 37000 mensen hebben samen een vermogen van 83 miljard, dat is 2 miljoen per persoon. Ongeveer 75% van de 13,6 miljoen belastingbetalers heeft echter nog wel een vermogen dat onder de vrijstelling ligt.

Opbrengst
Als er verondersteld wordt dat het rendement 4% is, waarover 30% belasting betaald moet worden dan resteert een belastingopbrengst van bijna 5 miljard. Dan hebben we geen rekening gehouden met mogelijke aftrekposten. Het ministerie zegt zelf dat de opbrengsten 4 miljard euro zijn.

 

 

Saa-aai
Weinigen interesseren zich voor veranderingen in het Belastingstelsel, maar het is toch wel van belang dat meer mensen zich daar druk over gaan maken. En dan niet pas als de maatregelen in kannen en kruiken zijn, maar daarvoor al: als ze nog besproken worden in het Parlement of, nog eerder, vanaf het moment waarop ze gepresenteerd worden. Zo kan een Belastingstelsel ontstaan dat op meer draagvlak kan rekenen en dat meer tegemoet komt aan de noden van de tijd. Een van die noden is de noodzaak om het belastingstelsel groener te maken. Tot nog toe werd er echter lippendienst bewezen aan vergroening en ook in de aangekondigde hervorming werd er aan voorbij gegaan. Het uitstel van deze hervorming, zoals recentelijk bekend gemaakt, is wat dat betreft een voordeel; er is nu de kans dat de geesten rijp zijn voor vergroening op het moment dat de hervorming alsnog opgepakt wordt.

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn