Woningmarkt is niet zo booming als NVM zegt: in grote delen land dalen de prijzen weer

13 oktober 2015 - Iedereen was juichend over de woningmarkt vorige week, bij het uitkomen van de nieuwste cijfers van makelaarsvereniging NVM. 'Beste derde kwartaal sinds crisis', kopte De Telegraaf. 'De markt blijft op stoom.' Maar de euforie leek niet helemaal terecht. Het aantal verkochte huizen lag weliswaar een stuk hoger dan een jaar eerder maar de prijzen daalden weer in grote delen van het land.

Opgang
Het aantal door NVM-makelaars verkochte huizen lag in het derde kwartaal op ruim 36.000 en dit is een stijging van 27% ten opzichte van een jaar geleden. Dit is echt wel een significante stijging, dus in die zin klopt het dat de markt op stoom blijft. Bedacht moet wel worden dat het derde kwartaal de zomermaanden juli en augustus bevat. De verkopen zijn altijd relatief laag en er is dus al gauw sprake van een flinke stijging. NVM heeft zo'n 75% van de markt in handen.

Prijzen
De cijfers hadden echter een andere kant. De prijzen daalden. Over de gehele linie daalden ze met 0,3% ten opzichte van die van een kwartaal eerder. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar stegen de prijzen nog wel, met ruim 4%, door de stijging in eerder kwartalen. Maar de prijsstijging is duidelijk aan het afvlakken. In Amsterdam stegen de prijzen met 1% ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit valt in het niet bij de prijsstijging over een geheel jaar: van ongeveer 14%. Amsterdam is natuurlijk een wat bijzondere markt, die zich kan verheugen in de belangstelling van louche figuren, die panden aan het opkopen zijn.

Louche
De omgeving Den Haag is wellicht meer tekenend voor de woningmarkt. In Den Haag daalden de prijzen met bijna 7% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. De prijzen van hoekwoningen en tussenwoningen (rijtjeshuizen zeg maar) daalden zelfs met 12 tot 14% ten opzichte van een kwartaal eerder. In Delft daalden de prijzen met 6%. Hier is echt wat aan de hand. Mogelijk speelt het grote aantal nieuwe woningen een rol in deze omgeving. Tussen Den Haag en Delft is het helemaal volgebouwd en op dit moment worden er nieuwe wijken tussen Den Haag en het Westland uit de grond gestampt.

Rood
Zoals onderstaand plaatje laat zien dalen de prijzen in grote delen van het land. In dit plaatje, wat in de Telegraaf stond, zijn de prijzen weergegeven ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Als er de prijzen zouden staan ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar dan zouden de dalingen groter zijn; het kaartje zou goeddeels rood kleuren, denk ik. Er is volgens mij niet zoveel reden om prijzen te vergelijken met die van een jaar eerder. Bij de ontwikkeling in aantallen woningen is weliswaar sprake van seizoensinvloeden, maar die zijn bij de ontwikkeling van prijzen waarschijnlijk gering.

Verklaring
Een woordvoerder van NVM kon, of wilde niet echt een verklaring geven voor de prijsdalingen. Hij wees erop dat de ontwikkeling in de prijzen altijd een grillig verkoop kent en dat de fluctuaties in verschillende gebieden sterk kunnen verschillen, zelfs als die naast elkaar liggen. Hij had een bijzonder verklaring voor de hosanna-stemming bij media over de woningmarkt. Dit zou te wijten zijn aan het feit dat de meeste journalisten in Amsterdam wonen. Dit lijkt een beetje een onzin-theorie.

 

 

Economie
In ieder geval lijkt het verstandig voor huizenkopers om rekening te houden met een stabilisatie van de woningmarkt. Dat laatste lijkt overeen te komen met de ontwikkeling van de economie als geheel, die ook niet echt booming is. Het spant erom of de opleving van de economie doorzet of dat die al weer ten einde is en dat er weer de klad in komt vanaf nu.
Beleidsmakers in Den Haag gaan ervan uit dat de trek naar grote steden als Den Haag blijft bestaan; dit terwijl de provincie langzaam leegloopt. Dit uitgangspunt ligt ten grondslag aan vele bouwplannen. Persoonlijk geloof ik niet zo in dat verhaal. Het lijkt waarschijnlijk dat mensen weer afscheid gaan nemen van de betonnen jungle in het westen en hun heil weer gaan zoeken in de rustige provincie.

Vluchtelingen
Ondertussen is er wel weer het een en ander verandert en dat is de komst van grote aantallen vluchtelingen. Dit zal invloed hebben op de woningmarkt. Wat zal die invloed zijn? Moeilijk te zeggen. Aan de ene kant kan het de prijzen opdrijven. De grotere druk op de huurmarkt zal mensen naar de koopmarkt drijven, helemaal nu de rente nog steeds erg laag is. Daarnaast zullen de nieuwe inwoners invloed hebben op de economie. De economie kan profiteren door al  die nieuwe 'handjes' en dat kan een impuls voor de economische ontwikkeling zijn. Waarschijnlijker is echter dat onze welvaart er onder lijdt omdat de opvang veel geld kost en de bijdrage aan de economie beperkt is. Dit kan een negatief effect hebben op de economie, en daarmee op de huizenprijzen.

 

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn