Verruiming schenkingsvrijstelling levert overheid miljarden op, maar is toch interessant voor ouders en kinderen

23 september 2015 - Een van de Prinsjedagplannen is dat de schenkingsvrijstelling weer verruimd wordt. Ouders mogen hun kinderen vanaf 2017 weer een ton schenken zonder dat er belasting over betaald hoeft  te worden. Al eerder was deze maatregel van kracht: van eind 2013 tot eind 2014. Nu denkt u wellicht: wat een fijne overheid hebben we toch. Die zorgt goed voor de burgers. Maar de vrijstelling is vooral goed voor de overheid zelf.

Cadeaus
Normaal moet er schenkingsbelasting betaald worden over giften, buiten normale cadeaus natuurlijk. De tarieven hangen af van de relatie tussen de gever en de ontvanger. Zo is het tarief voor schenkingen aan kinderen 10% (tot een bedrag van 120.000 euro). Er zijn echter bepaalde vrijstellingen. De hoogte daarvan hangt ook weer af van de relatie. Zo mogen ouders kun kinderen jaarlijks een bedrag van ruim 5.000 belastingvrij schenken. Eenmaal in hun leven mogen ze echter een hoog bedrag schenken. Dat is ongeveer 52.000 euro. Het bedrag moet dan wel aan bepaalde zaken besteed worden. Het moet namelijk gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een huis,  voor de aflossing voor de hypotheek  of  voor een studie.

Vrijgevig
Zoals gezegd werd de hoogte van de vrijstelling eind 2013 tijdelijk verhoogd naar een ton. Het mocht toen alleen nog aan het huis besteed worden. Het was een populaire regeling; in de zin dat er veel gebruik van gemaakt is. Ouders zagen het als een interessante mogelijkheid om vermogen over te dragen aan de kinderen. Die losten er hun hypotheek mee af, of een deel daarvan. Iedereen blij, behalve de overheid zou je zeggen. Want die liep belastinginkomsten mis. Niets is minder waar. Want doordat kinderen hun hypotheekschuld aflossen kunnen ze in de toekomst minder rente aftrekken van hun inkomen. Ze zullen dus in de  toekomst meer belasting gaan betalen. En die bedragen zijn veel hoger dan u wellicht zou denken.

Rekensom
Ga maar na: Stel iemand heeft een hypotheekschuld van een ton, waarover hij een rente van 5% betaalt. Hij lost die in een keer af, met het geld van zijn lieve ouders. Hij kan nu 5.000 euro per jaar minder aftrekken van zijn inkomen. Stel dat dat inkomen zo'n 30.000 euro is en dat zijn belastingtarief dus 40% is. Dan draagt deze persoon jaarlijks 2.000 euro meer af aan belasting. Dat geldt dus voor ieder jaar dat de hypotheek nog zou lopen. Kinderen hebben over het algemeen nog niet zo lang een huis; dus de einddatum zal relatief nog ver in de toekomst liggen. Stel even een looptijd van 20 jaar. Dan levert dat de schatkist dus mooi 40.000 euro op. Per schenking!

Kosten?
De overheid loopt schenkingsbelasting mis: Dat is zo'n 10.000 euro (10% van een ton). Winst: 30.000 euro per schenking. Maar eigenlijk is dat laatste niet juist  Want de meeste ouders zouden niet geschonken hebben als die vrijstelling er niet zou zijn geweest. Dus de overheid loopt eigenlijk geen schenkingsvrijstelling mis. Het vermogen zou dan wel bij de ouders blijven en wellicht zou er bij hun dood dan iets meer erfbelasting moeten worden betaald, maar dit laten we hier even buiten beschouwing.

Kassa
De overheid heeft dus al geprofiteerd van de ruimere vrijstelling van 2014 en zal dat ook in de periode vanaf 2017 weer gaan doen. Dit is natuurlijk de reden dat de maatregel weer zo snel na afschaffing van stal wordt gehaald. Hoeveel ouders zullen er gebruik van maken: 100.000 wellicht? Dan is de winst voor de schatkist zo'n 4 miljard. Misschien loopt het totaal aantal schenkers wel op tot een half miljoen: dan gaat het om 20 miljard, over de komende decennia dus.

Leuke dingen
Dat neemt niet weg dat het een interessante maatregel is, zowel voor ouders als voor kinderen. De kinderen besparen maandelijks flink wat geld. Ze kunnen minder aftrekken (2.000 per jaar), maar betalen minder rente (5.000 per jaar) en dat laatste bedrag is per definitie veel groter dan het eerste. Het kind uit het voorbeeld houdt zo'n 3.000 euro per jaar over, om te besteden aan leuke en/of nuttige dingen. En het is altijd fijn om een minder hoge schuld te hebben, voor als er zich in de toekomst onverwachte tegenvallers voordoen

Details
Overigens hoeven mensen niet meer persé aan hun kinderen te schenken. Ze mogen ook aan anderen tot een ton belastingvrij schenken. Een eis is wel dat de personen tussen 18 en 40 jaar moeten zijn (dus 19 tot en met 39). Iedereen in die leeftijdscategorie mag een keer in zijn leven van een bepaalde schenker een ton krijgen. Overigens gold in 2014 geen maximumleeftijd van 40 jaar.
De maatregel is structureel, zal dus ook in de jaren na 2017 van kracht zijn. Dus er hoef niet meer gehaast te worden met de schenking, zoals in 2014. Nog een interessant detail. Als in 2015 of 2016 gebruik wordt gemaakt van de 'normale' verhoogde vrijstelling van 53.000 dan mag dat in latere jaren aangevuld worden tot een ton. Ouders kunnen het bedrag nu dus even in twee gedeeltes overmaken.

PS: Ga eerst na of u boetevrij mag aflossen en, als u nog een hypotheeklening gaat nemen, zorg dat u er eentje neemt waarbij u minimaal 10% van het oorspronkelijke bedrag boetevrij mag aflossen.

 

Jurgen Sweegers
Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn