Van Duijn 2 - Over de recente koersval, technische analyse, ETF's en beleggingskansen van dit moment

4 september 2015 -   De koersen werden begin dit jaar omhoog gedreven door het monetaire beleid van de centrale banken. Begin 2015 tikte de AEX nog bijna 400 aan.  "Als ik toen had gezegd dat de AEX binnen 3 maanden op 500 zou staan zouden ze me hebben afgevoerd in een busje en hadden ze een dwangbuis meegenomen", zo merkte Siks op tijdens het door Binck georganiseerde webinar met Jaap van Duijn. Maar dat gebeurde dus wel.  

Dit artikel is een vervolg op: Van Duijn 1- Draghi is een ramp voor spaarders, beleggers en voor Europa, centrale banken zitten in hun eigen val

Stilstand
Daarna bleven de indices echter liggen op het niveau dat ze hadden bereikt. "De economie had het toen over moeten nemen", zei Van Duijn. Maar dat gebeurde niet. De economische groei was immers minimaal. Ook hieraan valt af te leiden dat het beleid van de centrale banken mislukt is. In augustus werd duidelijk dat de wereldeconomie aan het afkoelen is en dat het in China niet zo goed gaat. In een paar dagen tijd duikelde de AEX naar bijna 400 punten. Op woensdag 19 augustus stond er nog 475 op de borden terwijl op maandag daarna bijna de 400 werd aangetikt.

Emotie
"Er was duidelijke sprake van een psychologisch weekend-effect", zo stelt Van Duijn. In het weekeinde nemen beleggers al het nieuws tot zich en gaan ze nadenken; dan komen ze tot de conclusie dat ze maandag zo snel mogelijk van aandelen af willen. Vervolgens wordt er massaal op de verkoopknop gedrukt. "De emotie wint het van de ratio. Er is niet voor niets een boek geschreven: Don't sell stocks on monday. Iemand die tot dinsdag had gewacht met verkopen had het al weer minder slecht gedaan want toen veerden de koersen terug omhoog. Automatische programma's versterken de neergang. Als gevolg van die automatismen zijn de dalingen veel sterker dan in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw."

Beer
Gezien zijn stelling dat de wereldeconomie aan het afkoelen is en zijn kritiek op het monetair beleid ligt het voor de hand om Van Duijn te betitelen als een bear (beer): iemand die denkt dat de koersen gaan dalen. "Maar zo simpel ligt het niet", zo merkte Siks op. Want van Duijn ziet wel degelijk beleggingskansen. Die ziet hij met name bij de 'verliezers' van de afgelopen tijd, de categorieën dus die het meest hebben geleden onder de recente onrust. Dat zijn volgens Van Duijn: goud (goudmijnen), olie en emerging markets. Van Duijn heeft zelf al weer wat oliebelangen genomen, zo gaf hij aan. Emerging markets vindt hij eigenlijk nog iets te vroeg. Siks voegde zelf wat concrete optie om te beleggen in goud of olie toe (zie onder).

Goudmijnen
Van Duijn belegt niet om al binnen een week of maand winst te halen. Uitgangspunt is dat u belegt voor een aantal jaren. Overigens dient opgemerkt te worden dat goudaandelen het echt heel slecht gedaan hebben in de afgelopen vier jaar. Zoals in het plaatje van IEX te zien is zijn de koersen van bedrijven die zich bezighouden met goudwinning de afgelopen vier jaar met zo'n 80% gedaald. De teruggang is sterker dan tijdens andere 'bearmarkten', aldus IEX. Overigens zegt de schrijver van dit stuk dat bij dit plaatje hoort, Nico Pantelis, net als Van Duijn dat u in goud moet stappen (maar dat roept hij al een paar jaar, zo zegt hij er eerlijkheidshalve zelf bij).

Nog een tip van Van Duijn:
Volgens hem horen trackers of ETF's in een portefeuille.  Een tracker is een fonds waarbij precies de samenstelling van een index wordt gevolgd. Het rendement is dus hetzelfde als de ontwikkeling van de index. Ze horen daar volgens Van Duijn in omdat nu wel gebleken is dat actieve fondsbeheerders nauwelijks in staat zijn om een index te verslaan. De deelnemers aan het webinar waren iets minder stelling: ze vonden in meerderheid dat de vraag of ETF's in een portefeuille thuishoren afhangt van het doel van de belegger, zo bleek na een vraag van Siks. Mensen die bereid zijn veel risico te lopen en kans willen houden op uitzonderlijk hoge rendementen hebben natuurlijk de vrijheid om actief zelf te gaan beleggen, zo kan de insteek van de deelnemers wellicht worden samengevat.

Kwakzalverij
Van Duijn was verder opvallend positief over technische analyse, waarbij dus louter naar plaatjes gekeken wordt om zich een oordeel  te vormen over waar het naar toe gaat. (Technische analyse wordt geplaatst tegenover fundamentele analyse, waarbij echt naar fundamentele ontwikkelingen in de economie en bij bedrijven wordt gekeken.) Technische analyse is volgens Van Duijn een manier om vraag en aanbod weer te geven. Het leek erop dat Van Duijn bijvoorbeeld veel belang hecht aan de plek op de grafiek waar pieken en dalen liggen. Als dieptepunten steeds op een bepaald punt liggen en het laatste dieptepunt ligt daar dichtbij dan is er reden om te denken dat de bodem bereikt is, zo leek Van Duijn het te bedoelen. Persoonlijk heb ik erg veel moeite met technische analyse. Het blijft voor mij gelijkstaan aan kwakzalverij. Maar Van Duijn lijkt wel een brede definitie van technische analyse te gebruiken, waarbij het er vooral om gaat goed naar de plaatjes te kijken.

In concreto
Dit zijn concrete manieren om in olie en goud te beleggen volgens Siks. (voor de beginnende belegger zullen deze opties nog een brug te ver zijn; ook hebben dergelijke beleggingen natuurlijk niets met duurzaamheid te maken. Het is ook lang niet gezegd dat de bearmarket nu ten einde is en dat de prijzen van grondstoffen vanaf nu zullen gaan stijgen).

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn