Life-cycle fondsen, van avontuur en wild in het begin naar veilig en vertrouwd aan het einde

7 juli 2015 - Scheurde u ook wel eens met de auto van uw vader door een bocht toen u net uw rijbewijs had gehaald? En zat u ook wel eens met een paar glaasjes teveel achter het stuur? Grote kans dat u dat nu niet meer doet. Hoe ouder we worden hoe minder risico we durven te nemen, zo lijkt het, hoewel we nu waarschijnlijk betere beslissingen nemen in onverwachte situaties dan toen en we meer geld op de bank hebben staan om ons uit hachelijke situaties te redden. Ofwel: we worden risico-averser. We durven nauwelijks nog onze baan op te zeggen als we ouder dan, zeg, 45 zijn.

Ouder en wijzer
Het is waarschijnlijk daarom dat de zogenaamde life-cycle fondsen in een behoefte voorzien. Life-cycle fondsen zijn beleggingsfondsen die hun beleggingen voor deelnemers afstemmen op de leeftijd van die deelnemers; de tijd die ze nog te gaan hebben tot het pensioen. Naarmate iemand ouder wordt zal voor die persoon minder risicovol belegd worden. Op die manier wordt voorkomen dat het vermogen van deze persoon, net voordat hij met pensioen gaat en van zijn vrije tijd gaat genieten, door een crash op de aandelenmarkten in rook opgaat. Wat er dus gebeurt is dat in de loop van de tijd een groter aandeel van de portefeuille in relatief risicoloze obligaties wordt belegd en minder in aandelen en vastgoed. Daarnaast zet de fondsmanager mogelijk steeds meer geld op een spaarrekening.

Ouder en wijzer
Life-cycle fondsen zijn populair. Ik denk omdat ze aansluiten bij die veranderende risico-aversie, die ook zijn weerslag heeft op wat we met ons geld doen. Als we jong en wild zijn durven we rustig op de beurs te beleggen. 'Wie niet waagt, wie niet wint', is de mentaliteit. Als we ouder zijn, kunnen we ineens niet meer slapen van de gedachte dat het vermogen kan verdampen als er zich een beurscrash voordoet. Een fonds dat aansluit bij deze veranderende risico-aversie sluit aan bij onze behoeftes.
Het is dus helemaal prima om daarin te beleggen. Op die manier kunnen we tevens eenmaal  opgebouwd vermogen veilig stellen. De reden om risico af te bouwen als we ouder worden is dus niet dat de kans op winst bij beleggingen in aandelen kleiner wordt naarmate de beleggingshorizon korter wordt, zoals in de lesboekjes is te lezen, maar dat de kans op verlies (én trouwens ook winst)  kleiner wordt als we overstappen van aandelen en vastgoed naar obligaties en liquiditeiten.

Soorten en maten
Er zijn vele life-cycle fondsen. Het is natuurlijk zaak om de juiste te kiezen. Het is onder meer van belang te kijken naar hoe de risico-afbouw precies in zijn werk gaat, zoals wordt gesteld in een goed artikel van 'Dr Hoe'. Het louter steeds meer geld overhevelen van aandelen naar obligaties is een optie die helder en eenvoudig is, maar wellicht sluiten meer verfijnde methodes beter aan bij uw wensen. Zo kan er binnen de categorie aandelen geschoven worden van risicovolle aandelen van bedrijven in opkomende landen naar minder risicovolle aandelen van grote bedrijven in westerse landen, om maar wat te zeggen.
Het is dus zaak het beleggingsbeleid van de betreffende fondsen goed te bestuderen. Wat is de verdeling over de categorieën aan het begin van de rit, aan het einde en hoe verloopt de verandering gedurende de looptijd? Ook is het zinvol om te kijken naar de vraag of inflatie-risico wordt afgedekt, naar de vraag hoe actief de fondsmanagers zijn, naar het historisch rendement en natuurlijk naar de kosten.

Een volgende keer meer over welke life-cycle fondsen er zijn en welke de beste zijn.

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn