Is een lijfrente-verzekering nuttig voor u?

21 april 2015 - De Consumentenbond heeft eens in de zoveel tijd een overzichtje van de meest nutteloze verzekeringen. Daarin staan exotische verzekeringen als de regenverzekering en de tuinverzekering hoog genoteerd. Het moment dat 'levensverzekeringen' in dit rijtje opduikt komt snel dichterbij, wat mij betreft. Het product is eigenlijk een verzekering uit vervlogen tijden dat steeds minder relevant wordt voor mensen die hun financiële zaken op orde hebben. Voor de meeste mensen zal zo'n levensverzekering geen meerwaarde meer bieden.

Soorten en maten
Er zijn allerlei soorten levensverzekeringen.Twee belangrijke categorieën zijn de lijfrente-verzekeringen en de kapitaalverzekeringen. Een lijfrente is een pensioen-uitkering. Degene met zo'n verzekering krijgt vanaf de dag dat hij met pensioen gaat maandelijks een uitkering. Daarvoor heeft hij natuurlijk betaald toen hij nog niet met pensioen was: een bedrag ineens, of hij heeft gedurende lange tijd premies overgemaakt.
Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar een bedrag ineens uit, meestal bij overlijden van een persoon. Deze verzekeringen kunnen nuttig zijn, bijvoorbeeld als de verzekerde kostwinner is. Hij kan zich er met zo'n verzekering van vergewissen dat zijn partner en kinderen verzorgd achterblijven mocht hij komen te overlijden.

Lang zal hij leven
Dit stuk gaat over lijfrente-verzekeringen. Lijfrentes zijn verzekeringen. De verzekeringsbranche heeft een heel eigen definitie van die verzekeringen. Schrik niet! Een lijfrente is een verzekering tegen het risico op lang leven. Het is een beetje een rare definitie natuurlijk want 'lang leven' is iets leuks, terwijl risico duidt op iets negatiefs. Gezegend zijn zij die oud worden. Maar de definitie geeft wel aardig aan waar het in essentie om gaat bij een lijfrente: Lang leven kost geld. De klant verzekerd zich van een inkomen mocht hij lang leven.


Vragen
Een lijfrente-verzekering is dus een pensioen-uitkering. Maar een pensioen-uitkering is toch goed? Dat is toch hartstikke nodig? Zo op zichzelf beschouwd wel. De geruststelling dat u een extra uitkering krijgt zolang u leeft kan een reden zijn om een lijfrente aan te schaffen. Maar toch is het goed om eens na te gaan of het wel slim is een lijfrente-verzekering af te sluiten. Denk daarbij aan de volgende punten.

Potjes
U krijgt straks AOW. Daarnaast heeft u waarschijnlijk één of meerdere bedrijfspensioenen. Dit zijn, net als de lijfrente, verzekeringen tegen het risico van lang leven. U ontvangt de uitkering zolang u leeft. Mogelijk dat deze bedragen al voldoende zijn om van te leven. Bedenk dat u na uw 75ste waarschijnlijk niet veel meer zult uitgeven. Het maken van grote reizen bijvoorbeeld zit er dan niet meer in.
Daarnaast heeft u op het moment dat u met pensioen gaat hoogstwaarschijnlijk nog vermogen. Eventuele gaten kunnen daarmee opgevuld worden. Stel dat u 2 ton heeft en u heeft maandelijks een tekort van 500 euro (6000 per jaar). Dan kunt u ruim dertig jaar vooruit.

Afsnoepen
Veel ouderen hebben behoorlijk wat vermogen. Zoveel dat ze het niet eens op krijgen, zelfs als zouden ze 90 of 100 worden. Ze zijn daarom, in anticipatie hierop, alvast gaan schenken aan de kinderen. Deze mensen hebben dus geen behoefte aan extra aanvullingen op het pensioen. Zij kunnen de aankoop van een lijfrente achterwege laten. Ze kunnen beter iedere maand een beetje van hun vermogen afsnoepen.
Nu zullen veel ouderen al wel een lijfrente hebben omdat ze die in het verleden, veelal op aanraden van hun adviseur, aangeschaft hebben. Het is onder meer door deze polissen dat ze nu kapitaal over hebben. Dat wil niet zeggen dat die lijfrente-polissen onontbeerlijk waren. Als deze mensen het geld dat opging aan premies, hadden gespaard of als ze die op een veilige manier hadden belegd dan hadden ze waarschijnlijk ook meer dan voldoende kapitaal gehad. Misschien zelfs wel meer dan ze nu hebben. Zij hadden de aanschaf van zo'n polis achterwege kunnen laten.

Crash
De verzekeraar gaat met uw premies beleggen, nadat hij de kosten van de ingelegde premie heeft afgetrokken. Dat kunt u ook zelf. U kunt zelf geld in obligaties stoppen, op een spaarrekening zetten, of er in beperkte mate aandelen van kopen. Dan bespaart u zichzelf in ieder geval de kosten die de verzekeraar in rekening brengt. Natuurlijk is de opbrengst van sparen en van beleggen in obligaties op dit moment heel laag. Maar daar hebben verzekeraars ook last van. Mensen die nu een lijfrente aankopen merken dat echt wel aan de hoogte van het bijeen vergaarde kapitaal straks, en aan de uitkeringen die daarop volgen. Die zijn laag, door de lage opbrengsten van sparen en obligaties.
Beleggen in aandelen levert de laatste tijd meer op, maar vraag is hoe lang het nog duurt. Een aandelencrash zal verzekeraars waarschijnlijk hard treffen, wat gevolgen heeft voor de uitkering van mensen die daar nu een levensverzekering hebben lopen. En de kans op zo'n crash is helemaal niet zo denkbeeldig. Zelf kunt u er voor kiezen om heel defensief te beleggen.

Fiscaal
Een ander voordeel van het geld in eigen beheer houden is dat het er nog is mocht u overlijden. Het vervalt dan aan uw nabestaanden. Als u het in een lijfrtente-polis heeft gestopt is het weg. Bij bancaire lijfrentes is dat overigens anders. (Over twee weken meer hierover.) Een lijfrente heeft ook voordelen. Als u geld uitgeeft aan een lijfrenteverzekering hoeft u nu daarover geen inkomstenbelasting te betalen. U betaalt later belasting, als u de uitkering ontvangt. De tarieven die dan in rekening gebracht worden zijn mogelijk lager dan die van nu. Het is niet goed al teveel aandacht aan die fiscale aspecten te besteden. Het voordeel wordt erg overdreven. Voor veel (jonge) mensen zijn die fiscale aspecten trouwens helemaal niet meer zo belangrijk, zo is mijn ervaring. De kans is trouwens ook aanwezig dat die zogenaamde 'omkeerregel' wordt afgeschaft.

Gat in hand
Als u een gat in uw hand heeft kan het wel zinvol zijn om het geld in lijfrentes te steken. Het is dan afgeschermd; u kunt er niet bij. Ook hier geldt dat er alternatieven zijn zoals het opbouwen van een lijfrente via een bank.
Als u denkt dat u weinig vermogen zult hebben omdat uw inkomsten niet zo hoog zijn dan kan het zinvol zijn om een lijfrente-verzekering af te sluiten, om u zo te verzekeren tegen het 'risico van lang leven'. U heeft dan immers niet genoeg geld om de rit uit te zitten mocht u 90 of 100 jaar worden. Bedenk echter dat als u weinig premie betaalt (omdat uw inkomen laag is) de uitkering straks ook vrij karig zal zijn. Kosten van de verzekeraar drukken dan extra zwaar op de uitkeringen. Uw uitgaven zullen straks echter waarschijnlijk ook laag zijn; kijk of de AOW in combinatie met mogelijke pensioenuitkeringen van werkgevers toch niet voldoende zijn.

Jongeren
We hebben het nu alleen over oudere mensen. Maar hoe zit het dan met jonge mensen? Die hebben nog geen vermogen. Zij moeten dat vermogen nog opbouwen. Het is goed eens te zeggen tegen jonge mensen dat de kans groot is dat ook zij op hun vijftigste of zestigste een flink vermogen hebben. Verzekeraars zijn er meester in om hen bang te maken en om hen wijs te maken dat ze alleen een verzorgde toekomst hebben als ze zich uit en te na verzekeren. En de jonge mensen zijn daar uiterst gevoelig voor omdat ze op dat moment nog niet veel hebben. Dus sluiten ze vroeg een levensverzekering af. Ze moeten zich echter bedenken dat dat vermogen voor later er waarschijnlijk wel komt, helemaal als ze bereid zijn om te werken en als ze de juiste keuzes maken. Daar moeten ze zich op concentreren, op dat werken en op die juiste keuzes; dan komt dat vermogen er wel. Dan hoeven ze geen levensverzekering af te sluiten. Het geld dat ze hiermee besparen kan dan besteed worden voor extra aanwas van het vermogen.

Afscheid
En nog een puntje: de toekomst van levensverzekeraars is helemaal niet zo zeker meer. Het kan best dat er in de toekomst eentje omvalt, zodat mensen die premies inleggen al hun geld kwijt zijn. Mensen hebben het wel zo'n beetje gehad met levensverzekeraars, onder meer door de woekerpolisaffaire en exorbitante bonussen. Daarenboven is er de mogelijkheid dat ze opgekocht worden door rooffondsen, ofwel private aandelenfondsen, of door vage Chinese partijen, zoals SNS Reaal mogelijk wordt opgekocht door Chinezen. Dan is het nog maar de vraag wat er precies aan uitkering overblijft op het moment dat u met pensioen gaat. Die private aandelenfondsen zullen zeker eerst voor zichzelf zorgen en dan pas voor u. Ik zie mezelf al aan de telefoon hangen als ik oud en versleten ben, met iemand in China. 'Hallo Deng Xiao Ping, ik ga met pensioen, ik zou graag mijn lijfrente-uitkering in willen laten gaan". "OK, is good, what is your name: Juljen Sweejels?" Zoiets dus.
Nee, het beste kunnen mensen maar beter afscheid gaan nemen van de levensverzekeringsmaatschappijen, nog voordat die maatschappijen afscheid van de mensen nemen.

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn