Een simpele formule om te berekenen of het aflossen van hypotheekschuld met spaartegoeden u voordeel oplevert

3 april 2015 - Aflossen is een manier om ons ongenoegen over de graaicultuur bij banken kenbaar te maken (zie hier). Belangrijk is echter natuurlijk om datgene te doen wat in uw eigen financiële belang is. En dan blijkt dat aflossen vaak al gauw geld oplevert. Hier een simpele berekening.

Hypotheeklening
Stel iemand heeft een hypotheeklening van 100.000 euro. De rente is vastgezet voor tien jaar, op 5%. Hij betaalt dus 5000 euro per jaar aan rente. Hij kan die aftrekken van zijn inkomen, bij het invullen van de aangifte voor de inkomstenbelasting.
Daarnaast heeft deze persoon een spaartegoed van 50.000 euro. De rente die hij hierover ontvangt is slechts 1%. Dat is 500 euro per jaar. Maar het spaargeld moet opgegeven worden in Box III, dus moet hij hier nog vermogensbelasting over betalen: Die is 1,2%. Dat is dus 600 euro per jaar, waardoor hij jaarlijks 100 euro verlies lijdt op het spaargeld. In totaal is hij 5100 euro per jaar kwijt.
Als hij met het spaargeld de helft van de hypotheek aflost dan betaalt hij nog maar 2500 aan rente op de hypotheeklening en geen vermogensrendementsheffing. Hij wint dus 2600 euro. Hij betaalt dan wel meer belasting. Stel dat het inkomen van deze persoon zodanig is dat hij 42% belasting betaalt. Dan moet hij, omdat hij die 2500 euro niet meer kan aftrekken zo'n 1000 euro meer belasting betalen. In vergelijking met de oude situatie is hij 1600 euro minder kwijt. Nogal de moeite waard, lijkt me.

Wasmachine
Omdat deze persoon verlies lijdt op de spaarrekening is het altijd goed om de lening af te lossen, wat ook de rentes zijn. Als de rente op de hypotheeklening 0% zou zijn heeft hij nog altijd een voordeel van 100 euro door de lening af te lossen. Wat veel mensen vergeten is dat aflossen van een lening altijd tot minder uitgaven leidt, ondanks het feit dat minder afgetrokken wordt. Het belastingbedrag dat kan worden afgetrokken is namelijk altijd kleiner dan de rente-uitgaven. Het kan echter verstandig zijn om wat contant geld aan te houden, voor als de wasmachine of de verwarmingsketel kapot gaat. In dit geval zou het dus aan te raden zijn om bijvoorbeeld 40.000 euro af te lossen.
Het is zaak voor mensen om van te voren al, bij het afsluiten van een nieuwe lening te kijken wat de mogelijkheden zijn om versneld af te lossen. Het is een aspect waar mensen vaak niet op letten; ze zijn er immers op gebrand het geld snel in handen te krijgen. Maar er kan al snel de behoefte ontstaan om een deel van de lening af te lossen.

Formule
Als de kosten van de hypotheek groter zijn dan de opbrengsten van de spaarrekening moet u aflossen. Iets ingewikkelder: als de rente op de hypotheek verminderd met het deel dat u kunt aftrekken groter is dan opbrengst van de spaarrekening minus de rendementsheffing dan is het verstandig om af te lossen. Ofwel: u vergelijkt:

hr * (1-b) met sr - 1,2%,
waarbij:
hr=hypotheekrente
b=belastingpercentage
sr= spaarrente
1,2%= het belastingpercentage op vermogen

Als het eerste deel van de formule groter is dan het tweede deel is het goed om af te lossen; anders niet.
Dus in het voorbeeld van hierboven:
5 maal 0,58 (1-0,42) is groter dan -0,2, dus: aflossen

Stel:
De spaarrente is 4,5% en de hypotheekrente is 5%
Dan betaalt die persoon ongeveer 2,9% voor de hypotheeklening (inclusief aftrek) en hij ontvangt 3,3% over de spaartegoeden. Dan is het dus niet zinvol om af te lossen. Dit komt overeen met de situatie in het verleden. Veel adviseurs en anderen gaan onbewust of bewust nog uit van zo'n situatie, waardoor er vaak ten onrechte vanuit wordt gegaan dat aflossen niet voordelig is.

 

Boetevrij
Niet alle leningen kunnen echter onbeperkt, boetevrij, worden afgelost. Dus het is zaak goed te kijken naar de voorwaarden waartegen de lening is afgesloten. Veelal kan bij hypotheekleningen ieder jaar maximaal 10% per jaar van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij worden afgelost. Het is zaak de mogelijkheden om boetevrij af te lossen te gebruiken. Met name het woordje 'boetevrij' is hier belangrijk. Als er boetes moeten worden betaald dan is aflossen al gauw niet zo interessant meer. Laat u niet te snel afschrikken door verhalen over de verminderde aftrekbaarheid als u gaat verhuizen en een nieuwe lening nodig heeft. Later meer over deze 'bijleenregeling. Maar heel erg veel gewicht hoeft hier ook niet aan te worden toegekend. De bank zal deze verhalen vertellen en aandikken omdat die niet wil dat mensen aflossen.

Box III
Als de lening geen hypotheeklening is maar bijvoorbeeld een consumentenkrediet moet die worden opgegeven in Box III en is de rente niet aftrekbaar. Dat maakt de berekening wat simpeler. Het saldo van vermogen en schuld wijzigt dan niet als iemand zijn schuld aflost met spaarcenten (bezit en vermogen gaan beide evenveel omlaag). Dus de belastingsituatie verandert niet. Dan hoeft alleen gekeken te worden naar de rente-percentages. Als de rente van de lening hoger is dan de rente van de spaartegoeden: aflossen. Anders niet. Het kan echter wel zo zijn dat de schuld onder het drempelbedrag komt en niet meer van het bezit mag worden afgetrokken. Dan stijgt het bezit, wat een licht hogere belastingaanslag tot gevolg heeft.

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn