Schenkingen: wat zijn de tarieven en de vrijstellingen?

19 november 2014 - Schenkbelasting en erfbelasting zijn niet de meest populaire onderwerpen om over te schrijven. Maar het zijn wel belangrijke onderwerpen. Velen krijgen er mee te maken, of hebben er al mee te maken gekregen nu de babyboom-generatie op leeftijd is. Daarom is het goed de belangrijkste feiten op een rij te hebben. Eerst de vrijstellingen en de tarieven van de schenkbelasting.

Ton
Iedereen heeft wel gehoord van de mogelijkheid om een ton te schenken, zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald. Dat geld moet dan wel gebruikt worden voor de aankoop van een woning of de verbouwing daarvan. Ook mag de hypotheek er van afgelost worden. De maatregel is in oktober 2013 ingegaan en geldt nog tot eind dit jaar. Als de ontvanger het geld wil gebruiken voor aankoop van een woning, dan moet die woning dus voor 1 januari 2015 gekocht zijn (en geleverd; de koop moet dus zijn afgerond). Als hij of zij het voor een verbouwing wil gebruiken heeft hij nog twee jaar de tijd om die verbouwing uit te voeren en af te ronden.

Andere vrijstellingen

Maar er zijn andere mogelijkheden om belastingvrij te schenken. Ouders kunnen hun kinderen ieder jaar opnieuw 5.229 belastingvrij schenken. Voor 2013 en 2014 geldt dat dit bedrag geschonken mag worden naast die ton voor de woning, zonder dat er belasting over betaald hoeft te worden.

Daarnaast kunnen pappie en mammie hun kinderen eenmalig in hun leven een hoog bedrag schenken van 25.096, aan kinderen die tussen de 18 en 40 jaar zijn (of een partner hebben in die leeftijdscategorie). Dat bedrag mag zelfs 52.282 euro zijn als het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een woning, de financiering van een studie of de kosten die te maken hebben met de woning. Dat laatste omvat de kosten van een verbouwing, de aflossing van een schuld, het afkopen van erfpacht of het betalen van een restschuld na verkoop van de woning.

Als ouders hun kinderen in het verleden ooit zo'n bedrag hebben geschonken mogen ze dit jaar niet meer gebruik maken van de tijdelijke maatregel belastingvrij een ton te schenken. Het bedrag dat belastingvrij geschonken mag worden is dan een ton minus het eerder geschonken bedrag. En, omgekeerd, als  er al een ton geschonken is, dan mag in de toekomst niet meer gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor deze kinderen, zo leert een telefoontje met de Belastingdienst.

Tarieven

Boven de vrijstellingen moet belasting betaald worden. Er worden drie groepen onderscheiden en twee schijven. De tarieven zijn als volgt:

 

Tarieven schenkbelasting
Groep Schijf    Tarief in procenten
Kinderen/echtgenoot/partner  

0-117.214 10
meer dan 117.214 20
(Achter-) kleinkinderen 0-117.214 18
meer dan 117.214 36
Overig 0-117.214 30
meer dan 117.214 40

*Verwacht wordt dat de tarieven over 2015 gelijk zullen zijn aan die over 2014.

Dus stel dat iemand zijn dochter twee ton wil schenken. Dan gaat er eerst de vrijstelling af van, zeg, 5.229 euro. Blijft over zo'n 195.000 euro. Dan moet 10% over de eerste 117.214 euro betaald worden, en 20% over de rest.

Focus
Veel ouderen maken volop gebruik van de schenkingsvrijstellingen. Zo is de mogelijkheid om extra een ton te schenken door vele ouderen met beide handen aangegrepen. Het was een fantastische maatregel. Ten eerste zijn vele mid-volwassenen hiermee een stuk vooruit geholpen en heeft het de overdracht van vermogen van relatief rijkere ouderen naar minder bedeelde jongeren mogelijk gemaakt. Ten tweede zijn de hypotheekschulden erdoor omlaag gebracht, wat voor Nederland als land goed is. De hoogte van de totale hypotheekschuld was een probleem geworden.
Maar mensen moeten zich niet blindstaren op manieren om belastingvrij geld te schenken, maar in breder opzicht kijken of schenken in het algemeen (met of zonder belasting) een goed idee is.

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn