Najagen belastingvoordelen is doorgeschoten. Er kan ook gewoon belasting betaald worden bij schenkingen

19 november 2014 - De focus in Nederland op het ontwijken van belastingbetaling is tamelijk absurd. Belastingadviseurs tuigen de meest ingewikkelde constructies op om te voorkomen dat hun cliënten belasting moeten betalen en als er gemorreld wordt aan vrijstellingen is het land te klein. Aan de andere kant gaat iedereen volop schenken op het moment dat er een nieuwe vrijstelling in het leven wordt geroepen, zoals laatst de mogelijkheid om een ton belastingvrij te schenken. Je zou bijna vergeten dat mensen ook gewoon kunnen schenken en daarover dan belasting kunnen betalen. Iemand die schenkt zit over het algemeen niet op zwart zaad.

Ouders en kinderen

In veruit de meeste gevallen zullen het ouders zijn die aan hun kinderen schenken. Zij betalen 10% belasting over het bedrag voor zover dat uitkomt boven de vrijstelling. Dat valt op zich wel mee, toch? Natuurlijk, je kunt hele tirades houden tegen de graaizucht van de Belastingdienst en de verkwisting van geld door de overheid. Ook kan gesteld wordt dat schenkbelasting en erfbelasting fundamenteel onrechtvaardig zijn omdat er over het bedrag dat geschonken wordt over het algemeen al belasting betaald is. Het was namelijk ooit het inkomen van de schenker, waarover al inkomstenbelasting betaald is. Sterker nog; het kind dat een bepaald bedrag of bezittingen geschonken krijgt moet daar later ook weer vermogensbelasting over betalen. Dus mogelijk wordt er zelfs drie keer belasting geheven!

Politiek

Allemaal waar, maar dat is allemaal nationale politiek; voor de meeste mensen is dat min of meer een gegeven. Zelfs de minister-president zal hier op korte termijn weinig aan kunnen veranderen. Meer dan nu moeten we ons op onze eigen situatie concentreren. Wat is het beste voor ons? De vraag voor de meeste mensen is: wat kan ik het beste doen gegeven al die belastingen? Ouders kunnen dan tot de conclusie komen dat het goed is om te schenken aan de kinderen, ook al komen ze uit boven de vrijstellingen. Mensen zouden dus veel meer moeten kijken naar wat in hun situatie de beste optie is; de mate waarin belasting betaald moet worden speelt daarbij een rol, maar dit moet niet de belangrijkste overweging zijn, zoals het nu wel vaak is.

Natuurlijk doet iedereen er goed aan zoveel mogelijk gebruik te maken van mogelijke vrijstellingen. Maar daar moet het niet bij blijven. Stel een ouder echtpaar heeft een groot vermogen van een paar miljoen en heeft al gebruik gemaakt van de bestaande vrijstellingen. Houdt het schenken dan voor dit echtpaar op, louter en alleen omdat de vrijstellingen zijn uitgeput? Dat lijkt me niet. Het echtpaar gaat kijken hoeveel het naar verwachting over heeft, boven de kosten voor het eigen levensonderhoud, en wat de beste manier is om het vermogen over te dragen. De meesten willen natuurlijk het beste voor de kinderen en zullen er voor willen zorgen dat het in handen van de kinderen komt. Schenken kan dan de beste optie zijn.

Actief

In plaats van reactief op alle belastingvoordeeltje te jagen waar de politiek mee komt doen mensen er goed aan zich actief bepaalde vragen gaan stellen. Is het raadzaam om niets te doen, zodat het vermogen volgens de regels van het wettelijke erfrecht in handen van de nabestaanden komt, is het zinvol een testament op te stellen, of is het beter om nu al het een en ander te regelen via schenkingen? Dat laatste heeft natuurlijk als voordeel dat ze de overdracht kunnen invullen op een manier die hen het beste lijkt. Het feit dat er dan 10% belasting betaald moet worden over schenkingen, voor zover die de vrijstellingen overtreffen doet dan niet zo ter zake.
Daar komt bij dat over erfenissen door kinderen ook 10% belasting betaald moet worden, voor zover de erfenis hoger is dan de vrijstellingen zoals die voor de erfbelasting gelden. De tarieven zijn namelijk precies hetzelfde als die bij schenkingen. Natuurlijk is het logisch dat mensen proberen om zoveel mogelijk van vrijstellingen gebruik te maken, maar ze moeten het niet overdrijven. Daarbij geldt dat in zekere mate van belastingopbrengsten ook nog wel goede dingen gedaan worden.

 

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn