Maya van der Steenhoven nieuwe directeur Warmte en koude Zuid-Holland

in Nieuws

11 oktober 2013 - Maya van der Steenhoven is de nieuwe directeur van het programma-bureau Warmte en koude Zuid-Holland. Dit bureau is in het leven geroepen in het kader van een overeenkomst die vrijdagochtend in Madurodam is ondertekend.

Restwarmte
Maar liefst 25 organisaties ondertekenden het akkoord, waaronder veel lokale overheden alsmede private bedrijven als Eon en Eneco. De overeenkomst is een uitvloeisel van de in 2011 gesloten Green Deal warmte Zuid-Holland. De bedoeling is om door middel van het gebruik van warmte 20 PJ aan energieverbruik te verduurzamen. Zo kan gedacht worden aan het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse industrie, of aardwarmte uit het Westland voor verduurzaming van het warmtegebruik in steden als Leiden, Den Haag en Delft. 

Kindje
De initiatiefnemers willen meer dan voorheen de inwoners van Zuid-Holland betrekken bij de plannen om het warmtegebruik te verduurzamen. Mede om die reden kozen ze voor Van der Steenhoven. Haar taak is in eerste instantie het bij elkaar brengen van partijen, het verspreiden van kennis, het oplossen van knelpunten en het opzetten van nieuwe initiatieven, zo zegt ze. Ook zal ze gaan samenwerken met werkgroepen die een oplossing proberen te vinden voor sluiting van Eon-centrales in de Zuid-Hollandse steden, zoals het 'Warmte overleg Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest'.

Energiek
Warmte is en blijft een ondergeschoven kindje bij het nadenken over verduurzamen van Nederland, zo vindt Van der Steenhoven. "Iedereen heeft het veelal alleen over de bouw van windmolenparken op zee." Van der Steenhoven blijft betrokken bij EnegiekLeiden, een stichting die in Leiden probeert verduurzaming van de grond te krijgen. Ze gaat drie dagen per week werken voor het projectbureau, dat gevestigd zal zijn in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn