Gemeenten kunnen ambitie van CO2-neutrale stad op buik schrijven

Het zal dus niet zo zijn dat huiseigenaren in de komende decennia massaal over zullen stappen op warmtepompen voor de verwarming en koeling van hun huizen. Dit is wel een relevante constatering want hiermee zal het ook niet haalbaar blijken te zijn om alle gasketels uit steden en dorpen te gaan verbannen.

Vervolg van: ADVIES: Warmtepompen niet interessant voor huizenbezitter, wel voor nieuwbouw

Ambitie
Veel gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om in 2040 of daaromtrent CO2-neutraal te zijn. Er zou dan niet meer op gas gestookt moeten worden binnen de gemeentegrenzen. De gemeente Den Haag gaat ervan uit dat tegen die tijd alle ketels van zolder zijn. Dat zal lastig zijn als warmtepompen niet interessant zijn voor huiseigenaren. Ook de aanleg van warmtenetten in die wijken zal niet goed mogelijk zijn. Dat wordt ook veel te duur, en huiseigenaren zullen er bovendien niet veel voor voelen.

Kaalslag
De ambitie kan mogelijk alleen gehaald worden als alle bestaande wijken voor 2040 op enig moment worden afgebroken en vervangen worden door nieuwbouw. Klinkt niet erg waarschijnlijk. Huizen die in de jaren tachtig of later gebouwd zijn kunnen mogelijk wel langer mee dan 2040, en ook de ouden huizen in de historische binnensteden zullen niet verdwenen zijn. Wel is het zo dat er mogelijk een moment komt dat deze woningen grondig gerenoveerd zullen worden, zo zegt de medewerker van Greenspread. Dat kan het moment zijn om warmtepompen of iets dergelijks aan te brengen. Een andere optie is natuurlijk simpelweg om de aanleg van warmtepompen of alternatieven te gaan verplichten.

Gasloze wijken
Ook bij nieuwbouw is de aanleg van zo'n warmtepomp duurder dan dat van een gasnet. De extra kosten zijn ook hier zo'n 14.000 euro per woning. Daar staat tegenover dat er geen ketel hoeft te komen en dat er niet betaald hoeft te worden voor een aansluiting op het gasnet. Er ligt geen gasnet meer in zo'n wijk. Dat maakt de extra kosten nog zo'n 11.000 euro per woning. Toch zal de ontwikkeling naar warmtepompen zich hier doorzetten, zo verwacht Wennekes. Dit komt vooral door de strenge EPC-norm, van 0,6. Met de aanleg van een warmtepomp kan voldaan worden aan die norm. Als die niet wordt aangelegd zal er extra geïnvesteerd moeten worden in zonnepanelen, isolatie, douche-warmtewisselaars, etc. Dat kost ook geld. Daarnaast wordt de mogelijkheid om te koelen tegenwoordig steeds meer als een voordeel gezien.

Bouwmalaise
Hoewel voor collectieve projecten open systemen interessanter kunnen zijn, wordt tegenwoordig bij nieuwbouwprojecten toch vaak gekozen voor gesloten, individuele, systemen. Dat heeft te maken met de malaise in de bouwsector. Bij de aanleg van een warmtenet komt er een derde partij om de hoek kijken: de exploitant, ofwel een energiebedrijf. In deze tijd worden er vaak echter slechts 'plukjes' van de grote plannen die een paar jaar geleden zijn opgesteld gerealiseerd. Dan is het te risicovol voor zo'n exploitant om een heel warmtenet aan te gaan leggen. Zo'n net is niet rendabel bij een klein aantal woningen en het is de vraag of die andere geplande woningen er ooit komen. 

Kwade reuk
Daarnaast zijn warmtenetten in een kwade reuk komen te staan door berichten als zouden mensen veel te veel betalen. "Dit speelt ook mee", zo zegt Wennekes.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn