Aanbiedingen zonnepanelen onder de loep: Eneco, Nuon relatief duur, actie-organisaties goedkoop

30 maart 2012 - Veel partijen bieden tegenwoordig zonnepanelen voor huishoudens aan, zoals: de Vereniging Eigen Huis, Nuon, Eneco, 'Zon zoekt dak' (ASN en Natuur en Milieu) en 'Wij willen zon' van de stichting Urgenda. Hieronder een overzicht van de specificaties en de rendementen van de verschillende aanbiedingen. 'Zon zoekt dak' heeft het aantrekkelijkste pakket, als u zaken doet met Nuon heeft u een negatief rendement.

Actie
Eerder hadden we al het rendement van de aanbiedingen van Zon zoekt dak berekend. Nu komen daar die van Nuon, Eneco 'Wij willen zon' en de Vereniging Eigen Huis (VEH) bij. 'Wij willen zon' heeft de eerste actie afgerond maar komt binnenkort naar verluidt met een nieuwe actie. We hebben hier de meest recente prijzen genomen zoals die staan vermeld op de website.

VEH
De Vereniging Eigen Huis heeft recentelijk een eerste veiling gehouden. VEH bood daarbij 6 panelen voor "maximaal" 4300 euro aan. Die veiling is gewonnen door Oskomera. Die levert panelen van Suntech en een omvormer van het merk SMA. Navraag leert dat er een korting is bedongen van 3,5% bij Oskomera. Daarnaast is het vermogen niet 230 wattpiek, zoals eerder aangegeven, maar 250 wattpiek, zo zegt een medewerker van VEH. 'Zon zoekt dak' heeft Yingli Solar in de aanbieding. Nuon doet het met Sharp.  Mastervolt en Soladin zijn de leveranciers van de omvormers. 'Wij willen zon' noemt als fabrikant Csun en Chint en Steca voor de omvormers. De panelen van Eneco zijn ook van het merk Csun, zo zegt een medewerker.

Onduidelijkheid
Bij sommige aanbieders zijn de genoemde bedragen inclusief installatie (Zon zoekt dak, Vereniging Eigen Huis, Eneco) en bij anderen exclusief installatie (Wij willen zon, Nuon). Onduidelijk is vaak in hoeverre nu kosten van werkzaamheden in huis, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een extra groep in de meterkast of het aanleggen van de kabels van het dak naar de meterkast in de prijs zijn inbegrepen. We deden navraag bij VEH en Eneco. VEH meldt dat het maken van een extra groep inbegrepen is en ook het aanleggen van kabels in huis, tot een maximum van 25 meter. Een medewerker van Eneco heeft het over maximaal 6 meter. Kosten van een extra groep komen er bij Eneco apart bij. Als er een wandcontactdoos moet worden gemaakt op zolder is dat ook meerwerk bij Eneco. De kosten van het vervangen van de elektriciteitsmeter komen er altijd bij. Dat moet apart door de netbeheerder gebeuren. De kosten hiervan schijnen standaard zo'n 72 euro te bedragen.

Veronderstellingen
De netbeheerder zal mogelijk in veel gevallen eisen dat er een slimme meter wordt geplaatst. U hoeft daar echter niet altijd in mee te gaan. Als u een ouderwetse terugdraai-meter heeft, moet u die lekker laten zitten. Als u SDE-subsidie krijgt moet u wel een extra productiemeter aanschaffen en moet u zich inschrijven van Certiq, wat ook geld kost. Maar omdat er geen SDE-subsidie meer is te verdelen zal dit nog maar voor weinig mensen opgaan. We zullen hier standaard veronderstellen dat er 150 euro bijkomt voor het maken van een extra groep (behalve bij VEH dus) en 72 euro voor het plaatsen van een nieuwe digitale meter.

Omvormer
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de aanschaf van een nieuwe omvormer. Die zit standaard in het pakket maar die gaat maar zo'n tien tot twaalf jaar mee. En ze zijn nog best wel prijzig ook. We zullen hier uitgaan van een bedrag van 500 euro, wat in jaar 12 moet worden uitgegeven (inclusief mogelijk de kosten van installatie). Dit is een grove schatting. Het is moeilijk in te schatten wat de kosten hiervan over 12 jaar zijn. De kwaliteit van de panelen gaat in de loop der jaren achteruit. VEH garandeert gedurende twintig jaar een vermogen van 80%. Nuon heeft een soortgelijke vermogensgarantie, maar de fabrieksgarantie lijkt veel korter te zijn. De garantie op panelen is tien jaar. We veronderstellen hier een rendement van 90% (het aantal kWh per jaar is 90% van het vermogen in wattpiek) over heel de looptijd; een soort gemiddelde.

Rendementen uit het verleden...
We veronderstellen verder een stroomprijs die gelijk blijft aan die van nu: 23 cent per kWh. Veel aanbieders gaan uit van stijgende  prijzen, waardoor de opbrengst van de investeringen hoger wordt. Zo gaat de stichting VEH uit van een stijging van 4,6% per jaar. Wij zijn van mening dat er net zoveel redenen zijn om te veronderstellen dat de prijs lager wordt dan dat die hoger wordt, waardoor we dus maar het beste kunnen veronderstellen dat die gelijk blijft. Het gebruik van stijgende elektriciteitsprijzen bij het berekenen van de rendementen lijkt op de manier waarop verzekeringsmaatschappijen vroeger het rendement van hun beleggingsverzekeringen opklopten door hoge stijgingspercentages te hanteren. Van een organisatie als VEH zouden we dat toch niet verwachten.

Berekening
Het rendement kan op twee manieren vergeleken worden, door de netto contante waarde (NCW) te berekenen en door het interne rendement te berekenen. Hier hebben we beide gedaan. Het interne rendement, of de interne rentevoet, is het beste om de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken. De netto contante waarde bestaat uit een absoluut bedrag en het is dan niet duidelijk hoe de opbrengst of het verlies zich verhoudt tot de initiële investering (een opbrengst van 100 euro bij een investering van 1000 is anders dan diezelfde opbrengst bij een investering van 5000 euro). De NCW is negatief als de opbrengst lager is dan die van een normale spaarrekening. De interne rentevoet is negatief als de totale kosten in absolute zin hoger zijn dan de totale opbrengsten.

Hieronder de resultaten. Zoals u ziet heeft 'Zon zoekt dak' het hoogste rendement. Nuon heeft een negatief rendement.

 

eenheid
Zon zoekt dak, 1 Zon zoekt dak, 2 Vereniging Eigen huis Nuon Wij willen zon Eneco
Investering euro 3231 4705 4149,5 4495 2441 4800
Vermogen van de installatie wattpiek 1200 1920 1500 1080 1410 1250
Kosten omvormer euro 500 500 500 500 500 500
Kosten installatie euro incl. incl incl. 1000 1000 incl.
Kosten meterkast euro 220 220 72 220 220 220
NCW bij 3% rente euro 524 1645 835 -2173 1071 -865
Interne rentevoet % 4 6 5 -1 5 1

 

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn