Willem Smelik (Meewind): Wegnemen van weerstand tegen duurzame projecten is belangrijk

15 februari 2013 - Deze week is een windmolen van 6 MW verscheept vanuit Oostende naar het windmolenpark Belwind, voor de kust van België. Eigenaar Alstom gaat de molen, met een tiphoogte van 187 meter, een jaar testen. Willem Smelik is trots. Zijn bedrijf Meewind is investeerder van het eerste uur in Belwind. Volgend jaar wordt gestart met de bouw van het tweede deel van het park, zo zegt Smelik in een interview met Energieenwater.net.

Twee fondsen
Willem Smelik runt Meewind samen met zijn zoon Jaap. Meewind wil mensen en organisaties de mogelijkheid bieden om dicht bij huis te investeren in duurzame energie. Daarvoor zijn nu twee fondsen opgericht: Zeewind 1 en Regionaal Duurzaam. In het eerste fonds, opgezet in 2008, is nu door zo'n 4000 participanten 30 miljoen euro ingebracht. Dat geld is bestemd voor het windmolenpark Belwind, waarvan het eerste deel in 2010 werd opgeleverd.

Regionaal
Het tweede fonds, dat pas sinds 23 december is opengesteld, is op dit moment gevuld met een bedrag van 1,5 miljoen euro. Daarvoor zijn eind vorig jaar zes WKO-installaties gekocht. De bedoeling is dat er een derde fonds komt: Zeewind 2, waarmee geïnvesteerd wordt in het grote park dat ten noorden van Schiermonnikoog moet verrijzen.

Geen Porsches
Strikt genomen is het paraplufonds Meewind in eigendom van de investeerders. Het bedrijf van vader en zoon Smelik, Seewind Capital Partners, is de beheerder van het fonds. Dat wil zeggen dat dit bedrijf de marketing en de investeringen doet, waarvoor ze een vergoeding krijgt. 'Bewaarder' is ANT Custory, onderdeel van ANT Trust. De bewaarder doet de participantenadministratie en die is ook eigenaar van de rekeningen. Op die manier kunnen vader en zoon geen greep in de kas doen om Porsches te kopen, wat het vertrouwen van participanten ten goede komt. Het fonds Regionaal Duurzaam heeft de fiscale groenstatus.

Partners
Partners zijn de provincie Noord-Holland, Greenchoice en Natuur en Milieu. Noord-Holland heeft een garantie gegeven bij de start (en heeft ook geld gestoken in Meewind) en Greenchoice biedt de eigen klanten korting als ze willen instappen. Natuur en Milieu lobbyt met Zeekracht voor de bouw van windmolens op zee.

T-Ford
Er is geen distributienetwerk, zoals bijvoorbeeld de banken dat wel hebben. ABN Amro en Triodos hebben ook fondsen waarmee ze investeren in duurzame energie, maar die investeringen zijn vaak erg versnipperd en verspreid over een groot gebied. "Er is geen focus." Smelik blijft liever dicht bij huis. "De auto is niet massaal op de weg gekomen omdat die er zo mooi uitzag of vanwege nieuwe technische mogelijkheden, maar omdat T-ford besloot om het ding in serie-productie te gaan produceren."

België
Het park in België is in ieder geval een succes. Dat bestaat uit 55 molens van Vestas van 3 MW en draait sinds 2010. Ook de gemeente Den Haag en de provincie Noord-Holland participeren daarin via Meewind. Met de bouw van het tweede deel wordt in 2014 gestart. Eigenaar Alstom van de supermolen vond het handig dat er al een stopcontact op zee ligt en klopte daarom bij Belwind aan om de nieuwe molen te kunnen testen. Niet zeker is dat dat de molen is die straks geplaatst zal worden.

Financiering
In Nederland zijn enkele parken in voorbereiding: het park van Eneco Luchterduinen voor de kust van Noordwijk/Zandvoort en dat van Typhoon Offshore ten noorden van Schiermonnikoog. Meewind heeft toegezegd 150 miljoen euro te steken in dat laatste park. Delta en Greenchoice zouden een deel van de stroom afnemen, en er zouden investeerders gevonden zijn, waaronder de leverancier van de molens Siemens, zo werd eind vorig jaar gemeld. Maar er is nog steeds geen overeenkomst. Financiering is nog steeds het probleem. "Gemeenten en provincies steken het geld dat ze ontvingen bij de verkoop van Nuon en Essent liever in eigen ontwikkelingsfondsen. Als ze dat niet hadden gedaan was het park al gebouwd."

Weerstand omzeilen
Het tweede fonds van Meewind, Regionaal duurzaam, is bedoeld om de duurzame energietransitie in Nederland te versnellen. Daarvoor is nodig: eigen vermogen en draagvlak bij mensen. Weerstand moet worden weggenomen. "We zijn in Nederland erg goed in het organiseren van weerstand. Dat zie je bij de windmolenparken Luchterduinen en dat in de Noordoostpolder bij Urk en ook als je in de Gelderse vallei iets wil bouwen krijg je weerstand. Wij zoeken naar projecten die geen weerstand oproepen. Dat zijn projecten in de gebouwde omgeving." Daar is genoeg te doen, zo constateert Smelik.

Esco's
"Er zijn 7 miljoen huizen in Nederland, waarvan 45% in handen is van woningbouwcorporaties. Die moeten om de 20 jaar gerenoveerd worden. Dus jaarlijks moeten er zo'n 350.000 woningen worden gerenoveerd. Op het moment van renovatie kun je meteen energiesystemen bouwen die duurzaam zijn." Probleem is dat de verhuurder daar nauwelijks voordeel bij heeft. Vooral de huurder profiteert, want die krijgt een lagere energierekening. Maar de verhuurder kan de investering niet terug verdienen. "Op dit moment zie je dan ook dat de installaties er door de eigenaar steeds op het laatste moment worden 'uitbezuinigd'."

Projecten
Dus kun je die installaties het beste uit het gebouw halen en onderbrengen in een Esco (energy service company), zo vindt Smelik. Dat is wat Meewind wil bewerkstelligen. "Dan heb je iets waarin je kunt investeren. Het levert een stabiele inkomstenstroom op." Het werkt bij daarmee samen met Sun Energy. Er is eind december geïnvesteerd in zes projecten waarbij het gebouw verwarmd en gekoeld wordt met een WKO-installatie. Dat zijn: de Sculpturen (Breda), Durghorstplantsoen (Krommenie), Gerbandylaan (Middelburg), Kreekrand, (Wognum), Overkamp (Dordrecht), Prinses Margrietstraat (Utrecht) en Louis Davidscarre (Zandvoort).

Groen gas
Daarnaast is het bedrijf geïnteresseerd in deelname in vergistingsinstallaties. Er liggen plannen voor deelname in twee installaties in Noord-Holland. Uit de mest van koeien of varkens wordt gas gewonnen. Het gas zal worden opgewerkt tot aardgas en dan meten in het leidingennet gestopt worden. Er wordt dus niet eerst elektriciteit van gemaakt zoals bij veel vergistingsinstallaties waar een WKK-installatie aan vast zit. Op die manier kan Smelik profiteren van SDE-subsidie of van subsidie voor biobrandstoffen. "De duurzame energie wordt dicht bij huis opgewekt en er hoeft niet gesleept te worden met afval van Napels naar Nederland. Mensen kunnen daar zelf in investeren."

Geen zon
De ingewikkelde en lastige elektriciteitsmarkt wordt vermeden. De installaties die het nu moeilijk hebben zijn voor de installaties die elektriciteit opwekken. Smelik voelt er niet veel voor die te gaan betreden. Ook zonne-energie is niet aan hem besteed. Hij heeft geen grip op die markt, zo zegt hij. "Je hebt veel inkooporganisaties. Het zou interessant zijn om het dak van de veiling in Aalsmeer vol te leggen met panelen, maar dat gebeurt niet vanwege de salderingsregels. Dergelijke organisaties met grote daken krijgen 5 cent per kWh voor hun stroom en dan loont het niet. WKO en biogas zijn duidelijk herkenbaar. Dan weet je waar je mee bezig bent."

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn