Ministerie EZ, grote voorstander CO2-opslag, verleent ook de vergunningen

22 december 2009 - Het opslaan van CO2 onder de grond bij Barendrecht door Shell is vooral van belang om ervaring op te doen en potentiële investeerders te overtuigen. Dit antwoordt de minister van Economische Zaken Van der Hoeven op kritische vragen van de Tweede Kamer over deze opslagplannen. Zoals gewoonlijk is de teneur van alle antwoorden: 'wijhebben de beste beslissing genomen'. De vraag doemt op of de ambtenaren hier weer bezig zijn met de ontwikkeling van een tunnelvisie. Dat kan gevaarlijk zijn want het ministerie, zelf in navolging van Shell groot voorstander van het project, moet ook de vergunning hiervoor afgeven, waarbij onder meer naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.

Groene licht
Van der Hoeven gaf in november het groene licht voor de opslag van CO2 onder de grond bij Barendrecht, ondanks fel verzet van de bevolking en de lokale politiek tegen het project. Uit haar brief blijkt dat zij dit project vooral ziet als een opmaat voor het grotere werk. Dat grotere werk is de grootschalige opslag van CO2 in het noorden van het land, afkomstig van de grote energiecentrales die RWE en Nuon nu aan het bouwen zijn in de Eemshaven. Het project in Barendrecht dient om ervaring op te doen, maar vooral ook om potentiële investeerders ervan te overtuigen dat het goed 'CO2-opslaan' is in Nederland en dat er een overheid is die volledig achter dergelijke projecten staat. In het verleden is de Nederlandse overheid nogal een wispelturigheid verweten als het gaat om duurzaam energiebeleid, vandaar het huidige fanatisme op dit gebied.

Noorden is welwillender
Gelukkig voor de minister staan de bestuurders in het noorden wat welwillender tegenover dergelijke projecten dan hun collega's in de drukbevolkte Randstad. Met hen is al een convenant over het onderwerp afgesloten. Begin 2010 komt er een brief van de minister met maatregelen om de projecten in het noorden van het land nog wat te versnellen. Er komt zelfs een soort verplichting voor de bouwers van energiecentrales om hun CO2 op te slaan, maar hier moet waarschijnlijk niet teveel van worden voorgesteld. Op de suggestie van de Kamer dat er ook geleerd kan worden van de vele kleinschalige projecten in het buitenland had de minister niet echt een antwoord.

CO2-wolk checken op internet
Van der Hoeven wil hoe dan ook dat de eerste CO2 in Barendrecht in 2012 de grond in gaat. Zo moet er een opslagvergunning komen (op basis van de Mijnbouwwet), inclusief een opslag- en meetplan. Deze laatste plannen worden door Shell zelf opgesteld. In het meetplan wordt vastgelegd hoe Shell de beweging in de bodem gaat meten als gevolg van de opslag van CO2. Verder bevat dit opslag- en meetplan een zogenaamd monitoringsprotocol. Hierin geeft Shell aan hoe het gaat meten of er CO2 ontsnapt. De minister belooft dat de monitoringsgegevens voor iedereen eenvoudig toegankelijk worden gemaakt, althans "voor zover voor het publiek van belang". Fijn voor de bewoners om te weten dat ze, mocht er CO2 ontsnappen, dit eerst kunnen checken op het internet.

Afsluitplan
Dan zijn er nog twee milieuvergunningen nodig, één voor de installaties boven de grond en één voor de installaties onder de grond. Die milieuvergunningen worden afgegeven door de provincie Zuid-Holland, die zich net als het ministerie zal gaan buigen over het monitoringsprotocol. Verder is er nog een ontheffing nodig voor het lozingenbesluit (provincie Zuid-Holland) en een emissievergunning, waarvoor de Nederlandse Emissieautoriteit bevoegd gezag is. Ten slotte moet er door Shell nog een afsluitplan worden opgesteld. Hierin toont het bedrijf, voordat het veld wordt overgedragen aan de Staat, aan dat dit veld stabiel is. Het veld wordt overdragen aan de staat omdat bedrijven als Shell geen verantwoording willen nemen voor de risico's die gepaard gaan met de opslag van CO2. Wanneer dit gaat gebeuren laat de minister in het midden (dat kan 7, 17, 70 of 700 jaar zijn), maar verwacht kan worden dat dit al vrij snel is (Shell wil immers van de verantwoordelijkheid af).

Voorbeeldproject mosterd na de maaltijd
De minister verwacht dat rond de zomer van 2010 alle plannen zijn gemaakt en alle vergunningen zijn afgegeven. Dan zijn er nog negen maanden nodig voor 'afronding' van juridische procedures. De mogelijkheid dat die ook wel eens in het nadeel van EZ kunnen uitvallen wordt voor het gemak maar even genegeerd, zoals dat gebruikelijk is voor ambtenaren die een tunnelvisie ontwikkelen. Ook is het mogelijk dat door die vele procedures het voorbeeldproject in Barendrecht uiteindelijk nog later op gang komt dan de grootschalige projecten in het noorden, waarmee de noodzaak voor dit project dus eigenlijk vervalt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn