ADVIES: Hoe ga ik om met mijn energiebedrijf? Enkele tips

6 januari 2012 -  We zijn het niet echt gewend in Nederland: ons hard opstellen richting bedrijven. Het gevolg is dat bedrijven als energiebedrijven met veel wegkomen en dat hun klantenservice vaak niet op orde is. De klant is allesbehalve koning. Ze wekken vaak eerder de indruk dat we blij moeten zijn dat we überhaupt energie krijgen. Tijd voor verandering. We moeten keihard worden richting de bedrijven. Niet presteren = niet betalen. Bedenk maar dat de bedrijven zelf ook keihard zijn, in ieder geval de marketingmensen die het voor het zeggen hebben. Er zit een hoop cynisme achter producten als contracten met flexibele tarieven en vaste looptijden. Hier enkele tips om om te gaan met de bedrijven:

Eindafrekening
Kijk eerst of u een contract met vaste looptijd heeft of niet. Als u dat niet heeft kunt u in ieder geval zonder boete weg. Mensen die nog nooit geswitched zijn hebben waarschijnlijk een contract voor onbepaalde tijd, wat betekent dat ze meteen weg kunnen. Laat het energiebedrijf per email bevestigen dat u geen opzegtermijn heeft. Mensen met een vast contract betalen mogelijk een boete als ze eerder weg willen dan de einddatum van het contract. Vraag na of er een boete is en hoeveel die dan bedraagt. In dat geval kan als overstapdatum het beste de einddatum van het contract worden opgegeven.

Opzeggen
U kunt vaak makkelijk overstappen door dit te laten weten op de site van de gewenste leverancier. U hoeft niet op te zeggen bij de oude leverancier. Het kan echter geen kwaad om dit te doen. Als de oude leverancier geen bericht krijgt van de nieuwe leverancier dat u heeft opgezegd of als het bericht zoek raakt, heeft hij het in ieder geval van u doorgekregen. Kies niet voor een vast contract (vaste looptijd) met flexibele tarieven. Het energiebedrijf kan dan de tarieven verhogen zonder dat u weg kan. Kies bij voorkeur ook niet voor een (vast) contract met vaste tarieven, tenzij u heel graag de zekerheid van vaste tarieven wil. Er komt echter zeer waarschijnlijk een recessie aan en dat betekent over het algemeen dalende tarieven. Daarbij komt dat u met een contract met vaste looptijd niet weg kan naar een andere leverancier als u ontevreden bent.

Drie maal scheepsrecht
Als het goed is krijgt u een bevestiging van de overstap. Controleer de tarieven die genoemd worden en de aard van het contract. Is dat het contract waarvoor u gekozen heeft en zijn de beloofde douceurtjes er in opgenomen? Er staat in de welkomsbrief een datum van overstappen. Neem op die datum de standen van de gas- en stroommeter op. Maak een foto van de standen met daarop de datum waarop de foto gemaakt is. Stuur per email de standen op naar de oude leverancier, de nieuwe leverancier én de netbeheerder. Om onduidelijke redenen is de netbeheerder nog altijd betrokken bij het optekenen van de meterstanden, hoewel u energie afneemt van de leverancier en niet van de netbeheerder. In de toekomst zou alleen de leverancier verantwoordelijk worden maar de netbeheerders proberen hun voeten tussen de deur te houden.

Actie
Wacht de eindafrekening van de oude leverancier af. Als de eindstanden hoger zijn dan wat u zelf opgetekend heeft, (of de beginstanden lager dan de standen van de vorige jaarafrekening) onderneem dan meteen actie. Meld het bij de oude leverancier en geef nogmaals de juiste standen door, onder verwijzing naar het eerdere email-bericht. Als de incasso-procedure toch doorgaat zet dan de automatische incasso stop, niet door een rode kaart te sturen, maar door naar uw bank te gaan (Let op: niet alle automatische incasso stopzetten, alleen van dat bedrijf). Voor de zekerheid kunt u ook de laatste termijnbedragen van de maanden voor het moment dat u overstapt niet betalen. Als dan blijkt dat u nog geld tegoed heeft, dan kunt u dit van de laatste voorschotbedragen aftrekken.

Sturen van juiste rekening is zaak van leverancier
Het is nu simpelweg aan de oude leverancier om een juiste factuur te sturen. Laat u niet intimideren. De oude leverancier zal mogelijk zeggen dat u bij de nieuwe leverancier moet zijn. Dat is wel zo afgesproken door de bedrijven in de sector, maar het is eigenlijk flauwekul. U heeft energie afgenomen van de oude leverancier; hij moet dan maar zorgen dat zijn eigen rekening in orde is. Dat moet u goed bedenken: het is de verantwoordelijkheid van een bedrijf om een juiste factuur op te stellen voor de producten die afgenomen zijn. Als u de juiste standen aan de oude leverancier heeft doorgegeven heeft u genoeg gedaan om te zorgen dat hij in staat is om een goede rekening op te maken. De foto's zijn het bewijs van de juistheid van de standen; eventueel kunt u die ook opsturen. En als u ook nog de juiste standen heeft doorgegeven aan de netbeheerder en de nieuwe leverancier valt u helemaal niets meer te verwijten.

Bezwijk niet
Bezwijk niet voor dreigementen als zouden er incassokosten komen bovenop het verschuldigde bedrag als u niet betaalt. Laat het desnoods voor de rechter komen. Niemand kan gedwongen worden door een bedrijf om voor meer producten of diensten te betalen dan hij daadwerkelijk heeft afgenomen van dat bedrijf, ook al zal de oude leverancier zeggen dat dit toch echt de standen zijn die hij heeft doorgekregen van de netbeheerder. Bezwijk ook niet voor het dreigement dat de energietoevoer zal worden afgesloten. U bent immers geen klant meer van dit bedrijf. Het is onwaarschijnlijk dat een energiebedrijf de energietoevoer kan laten afsluiten van mensen die geen klant meer zijn van dit bedrijf. Als dat wel kan zou dat compleet absurd zijn.

Geen toegang
Mocht u toch bang zijn dat de netbeheerder langs komt: simpelweg niet binnenlaten. Ze zeggen mogelijk dat ze de meter komen opnemen. U zegt dan dat u de meterstanden al heeft doorgegeven en dat dat dus niet meer nodig is. Klaar. Mogelijk dat de netbeheerder een ander smoesje verzint om binnen te komen. Niet op ingaan. Zeg maar dat u dan eerst telefonisch overleg over de zaak wil. Het is allemaal onwaarschijnlijk dat dit gebeurt, volgens mij, maar u kunt maar beter voorbereid zijn. Nogmaals: in deze tijd waarin de manier van zaken doen steeds meer een Amerikaanse manier van zakendoen wordt moet u gewoon hard worden. Samen voeden we die energiebedrijven wel opnieuw op.

Nood breekt wet
De netbeheerder zal zeggen dat de meter van hem is en dat hij het recht heeft om binnen te komen om de standen op te nemen. Niet op ingaan. Nood breekt wet. Lege bierflesjes die thuis in de bijkeuken staan zijn ook van de brouwerij. Maar dat geeft de brouwerij niet het recht om bij u naar binnen te stappen. Het wordt trouwens tijd dat we met zijn allen zeggen: 'die meter, die is eigenlijk gewoon van ons' en dat we massaal stoppen met het betalen van meterhuur. Ga maar na. Die meter hangt er in de meeste huizen al tientallen jaren. Al sinds het moment dat ie er hangt betalen wij, en eventueel de vorige bewoners van het huis, voor die meter: eerst tientallen guldens per jaar en nu tientallen euro's per jaar (31 euro voor de stroommeter en 23 euro voor de gasmeter).

Moreel gezien van ons
Hoe duur zal zo'n ding geweest zijn? Enkele tientallen guldens. Tel daar nog enkele tientallen guldens of euro's bij op voor de installatie. Die meter is dus al lang en breed afgeschreven; dat was die na drie jaar al. En alles wat we nu betalen aan de netwerkbeheerders komt neer op het spekken van de kas van de netbeheerders. Het is pure winst. Een groot deel van het geld zal ten tijden van de splitsing van de bedrijven, die zich een paar jaar geleden voltrokken heeft, naar de commerciële energiebedrijven gegaan zijn. In een soort morele zin is die meter dus gewoon van ons. Netwerkbedrijven zouden in de toekomst moeten worden toegestaan om slechts de werkelijke kosten van de meter te kunnen doorrekenen. Dat bedrag kan dan in één keer betaald worden (tegelijkertijd met de aansluiting).

Jaarafrekening
Dergelijke problemen over de factuur kunnen zich natuurlijk ook voordoen bij de jaarafrekening; de rekening die u jaarlijks krijgt van uw huidige leverancier. Ook dan kunnen de standen aan het begin of aan het einde van de periode niet kloppen. Meestal krijgt u van de netwerkbeheerder een kaartje in de bus met het verzoek daar de standen op door te geven. Die netbeheerder geeft de standen dan door aan de leverancier, maar het schijnt dat hier veel fouten in worden gemaakt. Ook wil de netbeheerder de standen nog wel eens op eigen houtje verhogen als hij vindt dat ze niet kloppen. Waar haalt hij de brutaliteit vandaan?, denkt u nu, maar het gebeurt. Net als bij een overstap naar een andere leverancier doet u er goed aan om een foto te maken van de standen op het moment dat u ze doorgeeft, met daarop de datum van opname. U kunt de standen voor de zekerheid via de email ook doorgeven aan de eigen leverancier. Het heeft trouwens geen zin om zo'n kaartje in te vullen als u net bent overgestapt naar een andere leverancier en dan de standen al heeft doorgegeven of als u binnenkort gaat overstappen en de standen dan gaat doorgeven. Al die verschillende standen leiden dan alleen maar tot verwarring. U moet zo duidelijke mogelijk zijn richting energiebedrijven.

Overstappen
Als de standen op de jaarafrekening anders zijn dan in werkelijkheid en u krijgt minder geld terug dan gerechtvaardigd is, of er wordt gezegd dat u meer moet bijbetalen dan gedacht, dan moet u dat het bedrijf natuurlijk eerst laten weten. Als het euvel dan, zeg, na een maand nog niet verholpen is, meteen actie ondernemen. Geen genoegen nemen met smoesjes als: 'we moeten het nog uitzoeken, de netbeheerder wil de standen maar niet aanpassen', etc. Zet de automatische incasso van de voorschotbedragen stop, totdat u een juiste rekening in de bus heeft gekregen. Uw relatie met deze leverancier is verpest, dus u kunt net zo goed ook maar meteen overstappen, als u de kans heeft.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn