Van der Sluis (TU Delft): Hoogspanningsnet gaat in toekomst naar DC en 700 kV

6 september 2013 - Het hoogspanningsnet zal in de toekomst waarschijnlijk een gelijkstroom-net worden. Het voltage zal worden opgevoerd naar 700 kV. Dat zei hoogleraar Lou van der Sluis van de TU Delft, vrijdagmiddag bij de opening van het zuidelijk deel van Randstad 380 kV.

Ringleiding
Dat zuidelijk deel loopt van de Maasvlakte naar Bleiswijk. Later komt er een verlenging naar Beverwijk waarmee er een soort ringleiding in de Randstad ontstaat. Een deel van de leiding, het deel ten zuiden van Delft, ligt onder de grond, dankzij het doorzettingsvermogen van bewoners. In 2009 kwam de bouw op gang. Bijzonder zijn verder de wintrackmasten, die een kleiner magnetisch veld zouden hebben dan de traditionele masten. Zelfs The Economist heeft aandacht geschonken aan die masten, zo zei directeur Mel Kroon van Tennet trots.

De opening vrijdag vond plaats in een tent langs de A4, op de plek waar de leiding de omslag tussen bovengronds en ondergronds maakt. 

Knooppunt
Net als Tennet zelf verwacht ook Van der Sluis dat de benodigde netcapaciteit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Dat zal met name komen doordat Nederland een soort knooppunt wordt voor de afvoer van stroom van windmolens op de Noordzee. Verder vergen datacentra veel stroom. Zo zou nu al 10% van het stroomverbruik het gevolg zijn van die datacentra. Vraag is of de weg alleen maar omhoog gaat.

Battle of currents
De vraag is dan of we meer hoogspanningskabels van 380 kilovolt naast elkaar gaat leggen of dat we overschakelen op een hoger voltage. Dat laatste ligt dan meer voor de hand, zo zegt Van der Sluis. 700 kV is het volgende stapje in de voltage-ladder. Omdat je bij gelijkstroom minder kabels nodig hebt kan dan ook overgeschakeld worden op gelijkstroom. Versluis gelooft echter niet dat dat gelijkstroom langzaam 'neersijpelt' naar midden- en laagspanningsnetten. Sommigen bepleiten een overgang naar gelijkstroom omdat veel apparaten in huis ook op gelijkstroom werken. Versluis kent de goeroe van de gelijkstroom Harry Stokman goed, zo zegt hij. Het grote nadeel van gelijkstroom is volgens hem dat je het niet uit kunt zetten.

Lollig
Technici lijken weinig oog te hebben voor factoren die het verbruik neerwaarts beïnvloeden, zoals energiebesparing, een neergaande op kwakkelende economie en zelfopwekking. Directeur Energie en Duurzaamheid Bert de Vries van het ministerie van Economische Zaken, die ook bij de opening aanwezig was, had daar iets meer oog voor. "Misschien zijn die kabels straks helemaal niet meer nodig", zo zei hij waarschuwend tegen Kroon. "Nog veel spannende dingen staan ons te wachten". De Vries was lollig. "Vroeger zagen we de burger nooit. We namen een maatregel en daar kraaide dan niemand naar. Dat was een luxe-situatie. Nu houden we informatie-avonden en komen we de burger constant tegen."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn