Nadenken over leven na de warmtecentrales in Den Haag, Rotterdam en Den Haag

30 augustus 2013 - De warmtekrachtcentrales van Eon in Den Haag, Rotterdam en Leiden zijn op dit moment niet erg rendabel, zo zegt Eon althans zelf. Dit zou komen door de lage stroomprijs en de hoge gasprijs. Berichten verschijnen als zouden de centrales op den duur gesloten worden. Ook de warmtenetten van Nuon zouden te koop staan. Vraag is wat dan? Er wordt al over nagedacht.

Tussen wal en schip?
Onwenselijk zou zijn als in alle huizen en gebouwen die nu met de warmte-centrales verwarmd worden weer ketels komen te hangen. Gemeenten hebben allemaal ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, waar dan niets van terecht komt. Behalve dat sluiting niet goed is uit duurzaamheidsoogpunt, zou het de afnemers ook veel geld kosten, met name de grote afnemers natuurlijk. Die moeten dan hun installaties aanpassen. Vraag is of er dan wel een gasnet beschikbaar  is. In sommige wijken ligt wellicht helemaal geen gasnet. Zijn netbeheerders dan verplicht daar een net aan te leggen?

Grote blauwe lucht
Het beste kan dus naar alternatieve warmtebronnen gezocht worden, zodat het warmtenet in stand kan blijven. In aanmerking komen met name aardwarmte, restwarmte uit de industrie en warmte uit biomassa of biogas. Een andere mogelijkheid is dat gemeenten of andere partijen de centrale overnemen. Niet uitgesloten moet worden dat het verhaal om de centrales te sluiten slechts de wereld in geslingerd is om de lobby voor het optuigen van een capaciteitsmarkt kracht bij te zetten. De gasprijs is namelijk helemaal niet hoog. De stroomprijs is weliswaar laag, maar het grootste deel van de inkomsten van een warmtekrachtcentrale die een stadsverwarmingsnet voedt bestaat waarschijnlijk uit warmte-inkomsten.

Toch is het wel goed om na te denken over een leven na de gasgestookte warmtekrachtcentrales. Laat ons eens beginnen met die van Eon in Rotterdam, Leiden en Den Haag.

Rottedam
In Rotterdam lijkt een mogelijke sluiting van de centrales nog het minst problematisch te zijn. Daar wordt al geïnvesteerd in de aanleg van een warmtenet, dat ontspringt bij de afvalverwerkingscentrale van AVR in Rosenburg. En in Rotterdam en omgeving is natuurlijk ook veel andere industrie waarvan de restwarmte nu nog grotendeels in de grote blauwe lucht of de grote blauwe zee verdwijnt. Die restwarmte kan nog aangewend worden. Eon heeft twee centrales voor Rotterdam; de sluiting van die in de Galileïstraat, nabij Schiedam, is al een tijd geleden aangekondigd. De hoofdcentrale Roca in Capelle a/d IJssel zou voorlopig wel blijven draaien, zo zegt de woordvoerder van Eon.

Den Haag
In Den Haag en Leiden liggen deze oplossingen minder voor de hand. Daar is nauwelijks industrie. In het Haagse wordt wel gezegd dat Eneco de centrale in Ypenburg wil uitbreiden, juist om in de toekomst de levering van warmte door Eon over te kunnen nemen. Woordvoerder Edwin Kotylak van Eon wil dit bevestigen noch ontkennen. Het lijkt derhalve waarschijnlijk. In Den Haag loopt de warmteleveringsovereenkomst (WLO) tussen Eon en afnemers naar verluidt tot 2023. Er is in de afgelopen jaren nog veel geïnvesteerd in die centrale.

Westland
Er is in Den Haag een spiksplinternieuwe aardwarmte-centrale gebouwd, die inmiddels officieel failliet is verklaard. Die centrale biedt, ook al zou die nog op gang gebracht kunnen worden, weinig soelaas voor de problemen die ontstaan als Eon de centrale in het centrum sluit. Het vermogen van zo'n centrale is klein is in vergelijking met die van een gasgestookte centrale in het centrum. Het water is bovendien kouder. Een optie is nog wel dat de warmte vanuit het nabijgelegen Westland wordt aangevoerd. Daar slagen tuinders er wel in aardwarmtecentrales aan de praat te krijgen. Maar ook daarvan is het vermogen natuurlijk beperkt en de aanleg van kilometers aan dikke pijpen is duur. Ditzelfde geldt voor plannen om de warmte van nog verder, de industrie in Rotterdam, aan te laten voeren.

Leiden
In Leiden lijken nog minder alternatieven voorhanden te zijn. De bodem is niet geschikt voor de winning van aardwarmte. En de stad ligt nog een stuk verder van Rotterdam. Het aanleggen van leidingen door heel  Zuid-Holland, van Rotterdam naar Den Haag en Leiden, wordt overwogen. De provincie Zuid-Holland geeft de ene presentatie hierover na de andere, met gelikte powerpoint-plaatjes. Vraag is of dit realistisch is. De aanleg van warmteleidingen waar die nu nog niet liggen gaat miljarden kosten, net als een omschakeling van een warmtenet naar ketels miljarden gaat kosten. In Leiden staat Eon overigens op het punt zo'n nieuwe WLO te sluiten, die dan weer zou lopen tot 2020. "De puntjes worden op de i gezet", zo zegt Kotylac.

Ouwe jongens krentenbrood
Er is een 'Warmte overleg Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest' opgestart om na te denken over deze problemen. Er is ook een taskforce warmte van de provincie Zuid-Holland. Opvallend is dat de oud-directeur van de Aardwarmte-centrale Frank Schoof in talrijke clubjes weer zo'n grote rol speelt. Hij is deelnemer van de taskforce Zuid-Holland, directeur van Warmtebedrijf Eneco Delft en van Indigo, dat in Nijmegen een warmtenet van de grond probeert te krijgen. Zijn rol als directeur van de Aardwarmte-centrale in Den Haag is dubieus. Jarenlang zou hij aandeelhouders rooskleurige vooruitzichten hebben voorgespiegeld, terwijl het dus hartstikke slecht ging met de centrale.

Angst
Angst zal er wel bestaan in de drie steden over wat er gebeurt als Eon plotseling stopt met de warmtelevering. Kotylac van Eon stelt echter dat "het ons niet siert als we er plotseling mee op zouden houden. Dat doen we dus ook niet. We zijn aan het kijken wat onze rol in de toekomst zou kunnen zijn."

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn