Rechter lijkt, in uitspraak Windvogel, zelflevering door groepen niet onmogelijk te maken

13 augustus 2013 - De Belastingdienst heeft van de rechter gelijk gekregen in het geschil met De Windvogel. De leden van de Windvogel moeten gewoon belasting betalen over de elektriciteit die door de molens van de Windvogel wordt opgewekt.

Eigen stroom eerst
De zaak speelt al een hele tijd. De Windvogel vindt dat de stroom die door de eigen molens wordt opgewekt van de leden zelf is. Die moeten hun aandeel in de totale productie van de molens daarom kunnen aftrekken van hun verbruik thuis. Ze moeten kunnen salderen, in andere woorden. Ze betalen dan in feite geen belasting over deze stroom.

Protest
Eerst wilde de Belastingdienst geen rechtszaak aanspannen. Toen bleek dat de Windvogel geen partij was voor de belastingdienst. Die richtte de pijlen liever tegen Anode, die de stroom factureert en die ook de programma-verantwoordelijkheid op zich neemt. Anode int de belasting overigens wel en draagt die ook af. Tegen de betaling van de belasting over één maand, februari 2012, is protest aangetekend. Hier draait de zaak om. Over februari 2012 is door Anode in totaal 188.000 euro aan energiebelasting afgedragen. Een bedrag van 3.900 wordt betwist, dus dit is de belasting die door leden van de Windvogel is afgedragen.

Rekening
De rechter vindt dat de coöperatieve vereniging De Windvogel eigenaar is van de stroom en niet de leden. De Windvogel verkoopt die stroom vervolgens aan de leden, via Anode. Dat er een partij als Anode tussenzit wordt ook van belang geacht. Want Anode stuurt een rekening voor  de stroom zelf en levert dus de stroom. De rechter vindt het van belang dat er voor de stroom per kWh betaald wordt, en dus niet alleen voor diensten die Anode verricht voor de leden. Daarom moet er ook belasting worden geïnd.

Devil is in the details
De uitspraak was te verwachten maar is toch wel opmerkelijk. Want die lijkt erop neer te komen dat stroom pas echt van iemand is als die die door hem zelf als natuurlijk persoon is opgewekt. Als een aantal mensen de handen ineen slaat en samen een installatie opricht is de stroom ineens niet meer van deze mensen. In alle gevallen zullen ze dan immers een soort van rechtsvorm oprichten om die installatie in onder te brengen en daarmee wordt de rechtsvorm eigenaar van de stroom.

Vragen
Het gevolg is dat mensen alleen kunnen salderen als ze zelf, als natuurlijke personen, de stroom opwekken. Alleen dan mogen ze de opgewekte stroom aftrekken van hun verbruik, zodat ze er de facto geen belasting over hoeven te betalen. Vraag is hoe de rechter zou oordelen als de stroom buitenshuis door één natuurlijk persoon of meerdere natuurlijke personen wordt opgewekt. De rechter leek het van niet zo groot belang te vinden dat de stroom buitenshuis wordt opgewekt (voor de meter), maar van meer belang dat die door een rechtsvorm wordt opgewekt. Terecht, want het enige wat voor en achter de meter onderscheidt is een toevallige meter die op de grens is aangebracht.

Helaas
De gevolgen op lange termijn zijn best wel groot. De weg naar saldering voor de meter door coöperaties en andere rechtsvormen lijkt nu definitief afgesneden. Velen in de duurzame energiewereld hadden hier hun hoop op  gevestigd. Er wordt al lang gesproken over een  lager belastingtarief voor mensen die collectief energie opwekken, maar dat zal er waarschijnlijk nooit van komen. Het is te ingewikkeld. En als het er van komt zal het alleen voor zonne-energie projecten  van toepassing zijn. Overigens denken Anode en de Windvogel er nog wel over om in beroep te gaan.

Hier nog de beoordeling van de uitspraak door een echte jurist, tevens lid van de Windvogel.:

De vaststelling dat lid en coöperatie niet te vereenzelvigen zijn is natuurlijk niet zo verrassend.  

De rechtbank stelt verder vast dat ‘levering’ in de zin van de Wbm civielrechtelijk  moet worden uitgelegd. Dat zie ik als een opsteker. Want daarmee is het duidelijk niet op te vatten als ‘aflevering’, maar komt het aan op de vermogensrechtelijke overdracht. Dat is in lijn met de onderbouwing van zelflevering (en RTZ). Verder begrijpt de rechtbank dat levering van elektriciteit kennelijk ‘bij akte’ moet geschieden, en ook dat is essentieel voor de inrichting van zelflevering (en RTZ).

Een beetje onnavolgbaar staat het er wel, want het wordt geroepen direct na de overweging dat elektriciteit volgens de consumentenkoop als stoffelijk object (levering door bezitsverschaffing) moet worden behandeld.

Levering van elektriciteit ‘bij akte’ is overigens zowel door de EU als door de ACM aanvaard, in de zin dat zij de koopovereenkomst –en niet de bezitsverschaffing-  als essentie van de levering zien.

Vervolgens komt het aan op de uitvoering van de zelflevering. En daarvan raakte de rechtbank in dit geval niet overtuigd.

Op basis van deze uitspraak is in ieder geval niet de conclusie te trekken dat zelflevering niet kan. Voor zover het hier struikelt heeft dat van doen met de vormgeving/uitvoering.

Windvogel is voornemens een nieuwe pilot te doen die meer solide in elkaar is gestoken. Pro forma is beroep aangetekend. Bekeken wordt nog of dat wordt doorgezet.

Edgar Wortmann,

[Einde mail]

Hier nog een oud bericht van ons over het onderwerp, waarin dezelfde Wortmann ook aan het woord komt:
'Bijna te mooi om waar te zijn: salderen voor de meter is nu al toegestaan'

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn