Plafond 2) 'Minstens één diepe aardwarmte-boring zou moeten doorgaan'

13 juli 2013 -  Subsidie voor aardwarmte-projecten is gemaximeerd. Initiatiefnemers van diepe aardwarmte-projecten zijn de klos. Er is veel wrevel over in de aardwarmte-sector, zo bleek al tijdens een hoorzitting in de Kamer en zo blijkt uit een bezoek aan tuinder Jos Scheffers van tuindersbedrijf Zeurniet, een van de initiatiefnemers van de succesvolle aardwarmte-centrale in Honselersdijk.

 

Afgeblazen
Het Rijk zou er daarom goed aan doen om ten minste één project tot uitvoer te brengen. Dat zou het project van Flora Holland kunnen zijn. Die wilde samen met partners gaan boren op 4 kilometer diepten, in de zogenaamde Trias-formatie. Het project is inmiddels afgeblazen. Het had nog niet te maken met het SDE-plafond van 2013 want de subsidie-aanvraag was in 2012 ingediend. Maar deze en andere diepe aardwarmte-projecten kregen al wel een verlaagd subsidie-bedrag, waardoor de business-case onzeker werd.

Wantrouwen
Men wantrouwt de argumentatie van het Rijk. Er zou onvoldoende onderbouwing zijn voor  de stelling dat er warm water gewonnen kan worden op 4000 meter diepte, zo stelt Economische Zaken. Die baseert zich op een rapport van TNO. Er zijn volgens de mensen in de sector echter ook geologen die zeggen dat de mogelijkheid reëel is dat er wel water kan worden gewonnen. Er zijn dus geologen die twijfels hebben, en geologen die zeggen dat het mogelijk moet zijn. Er zijn geen geologen die zeggen dat het onmogelijk is. Dan kun je zeggen we doen het niet, maar je kunt net zo goed zeggen: laten we het proberen, zo zegt Léon Lankester van Agro Adviesburo, die onder meer Scheffers heeft bijgestaan.

Plan B
Als blijkt dat er geen of te weinig water naar boven te halen is kan nog altijd water uit het 'Delfts zandsteen' dat op zo'n 3 kilometer diepte ligt, gehaald worden, zo stelt Lankester. De extra kosten zijn dan slechts een paar miljoen. De echte reden dat de subsidie gecanceld is ligt dan ook meer in de wens om al het geld aan windenergie op zee te geven.

Stroom van stoom
Minder diepe aardwarmte is uitermate geschikt om kassen mee te verwarmen, een temperatuur van zo'n 60/70 graden voldoet daarvoor. Winning van diepe aardwarmte is interessant omdat het water een stuk heter is. Daarmee wordt de aansluiting van woonhuizen interessanter, want het water dat gebruikt wordt als tapwater (om te douchen bijvoorbeeld) moet warmer zijn dan 60/70 graden. Ook kan er dan elektriciteit mee worden opgewekt, waarvoor hete stoom nodig is. Die kan goed gebruikt worden in de tuinbouw. WKK's staan veelal stil tegenwoordig omdat de stroomprijzen zo laag zijn. De verwachting is dat die er langzaam uit gaan; ook de komst van aardwarmte-centrales maakt die overbodig. Er zal op een andere manier in de elektriciteitsvoorziening moeten worden voorzien, het liefst op een duurzame manier natuurlijk. Het aanboren van diepte warmte ligt voor de hand. De elektriciteit kan dan tevens geleverd worden aan nieuwe woonwijken, of aan het net.

Zon en wind
Andere opties voor de tuinders in het Westland zijn natuurlijk de plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Voor windmolens is weinig draagvlak in Westland; een motie is aangenomen door de gemeenteraad die maakt dat de plaatsing van molens verboden is. Vraag is nog wel in hoeverre een gemeente nu echt kan verbieden dat er windmolens worden gebouwd in een gebied en in hoeverre dit soort banvloeken niet zullen worden ingehaald door de realiteit. Iedere provincie heeft nu immers een taakstelling gekregen; met de komst van de structuurvisie wind op land. De kans is groot dat provincies straks beslissingen van gemeenten gaan overrulen.

Zon
De plaatsing van zonnepanelen is een optie, maar het vermogen van een installatie is natuurlijk vaak relatief gering. Mogelijk dat plaatsing van lichtdoorlatende zonnepanelen op de daken van kassen voor de toekomst een interessant idee is, maar daar wordt nog niet echt aan gedacht, voor zover we weten.

Vergeefse motie
In 2012 is er in het kader van de SDE veel subsidie aangevraagd voor aardwarmte-projecten. Zo'n 800 miljoen van de 1,7 miljard die is aangevraagd kwam van aardwarmteprojecten, zo schreven we eerder. Daar komt ook de cap in de regeling voor 2013 vandaan. Het CDA en de CU hebben in de Tweede Kamer tevergeefs  geprobeerd die cap van tafel te krijgen door een motie in te dienen (31239, 161). Minister Kamp zegde begin dit jaar toe dat hij diepe aardwarmte-projecten niet ten principale onmogelijk wil maken, maar feitelijk komt de aftopping daar wel op neer.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn