Belastingkorting vóór meter alleen voor zon, niet voor wind, 'kabinet akkoord met miljarden voor wind op zee'

12 juli 2013 - De veelbesproken belastingkorting voor coöperaties komt er alleen voor zover ze investeren in de aanleg van zonnepanelen, niet voor windenergie. De aftrek bedraagt 7,5 cent, zoals we al eerder schreven. Met BTW is dat ongeveer 9 cent. Er blijft dan zo'n 6 cent per kWh over. Dit staat in het hoofdlijnenakkoord waartoe onderhandelaars in SER-verband nu zijn gekomen.

Oversubsidiëring
Coöperaties die windmolens willen bouwen kunnen een subsidie-aanvraag indienen in het kader van de SDE+, zo zegt woordvoerder Joris Wijnhoven van Greenpeace tegen Energieenwater.net. Een belastingkorting van 9 cent zou volgens de onderhandelaars tot oversubsidiëring leiden. Voorwaarde is wel dat die SDE-regeling toegankelijk wordt voor burgers.

Saldering achter de meter
De salderingsregeling voor mensen die panelen op het eigen dak leggen wordt vier jaar vastgezet. Daarna wordt die verlengd tot 2020, tenzij het storm loopt met de plaatsing van panelen op het dak. Dan komt er een overgangsregeling. Die saldering betekent in feite dat er geen belasting hoeft te worden betaald en dat de korting dus 100% is. De belastingkorting voor mensen die voor de meter opwekken geldt voor mensen die lid zijn van een coöperatie en die wonen binnen het gebied met de eerste vier cijfers van de postcode, plus de aangrenzende postcode.

Miljarden
Op zee moeten er windmolens met een vermogen van 4500 MW worden gebouwd. Dit kost miljarden aan subsidie. Het kabinet zou het eens zijn met het verstrekken van deze subsidie, zo zegt Wijnhoven. De subsidiëring zou passen binnen het budget van ongeveer 3 miljard euro aan SDE+-subsidie per jaar.  Ook de Kamer stemt hier naar verwachting mee in, zo verwacht Wijnhoven, zelfs als VVD en CDA niet mee zouden stemmen. De linkse partijen SP, PVDA, Groenlinks en anderen hebben samen een meerderheid. CDA zal echter waarschijnlijk ook voor zijn en de VVD zal de eigen minister Kamp niet laten vallen.

Bakbeesten
Er wordt constant gesteld dat vijf oude kolencentrales (uit de jaren tachtig) dicht gaan, maar eigenlijk zijn het er vier. Drie gaan er dicht op 1 januari 2015: die van Electrabel in Nijmegen, de Amercentrale van Essent en de kolencentrale Borssele van EPZ. De vierde, die van Eon op de Maasvlakte (die bestaat uit twee eenheden), gaat dicht in 2017. Gesteld kan worden dat de kolencentrales toch wel dicht gaan, want er is grote overcapaciteit in Nederland. Greenpeace wil echter niet wachten op een 'spontane sluiting', want op dit moment zijn die oude bakbeesten zo rendabel als wat. Ze zijn afgeschreven en kolen zijn relatief goedkoop.

Schone biomassa
De centrales gaan echter alleen dicht als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zo staat in het SER-stuk. Een voorwaarde waaraan voldaan moet worden is dat de kolenbelasting per 1 januari 2016 afgeschaft wordt. Een andere voorwaarde is dat juridische procedures tegen bestaande centrales worden stopgezet. En het aandeel biomassa dat verstookt mag worden gaat omhoog naar 25 petajoule per jaar, van 12,5 petajoule nu. Het moet wel schone biomassa zijn, zo is afgesproken in het energieakkoord, zo zegt de woordvoerder van Greenpeace. Daar komen dan bepaalde criteria voor.

Uitstel
Bekend was al dat het bereiken van het doel van 16% duurzame energie is verlegd naar 2023. Dit is te verdedigen, zo zegt Wijnhoven, omdat er nu volop ingezet wordt op de bouw van windmolens. Dit duurt wat langer, maar daarmee wordt voorkomen dat er volop biomassa wordt meegestookt tegen 2020 om zo aan 16% duurzame energie te komen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn