INTERVIEW Siward Zomer: lokale politici zijn grote hindernis bij bouw nieuwe molens

5 juli 2013 - Zaterdag nam Siward Zomer het stokje over van Dick van Elk als voorzitter van de Windvogel. Wat zijn de plannen? "Windmolens bouwen", zo zegt Zomer in een interview met Energieenwater.net.

Projecten
De Windvogel beheert nu zo'n zes molens. Er zijn concrete plannen voor de bouw van nog een aantal molens. Dit is onder meer een tweede Amstelvogel in Ouderkerk aan de Amstel. Verder is het de bedoeling dat de molen in Bodegraven wordt vervangen door een grotere van 3 MW. De gemeenteraad heeft dit plan echter met een kleine meerderheid afgekeurd. Verder is de Windvogel al tijden bezig met de bouw van een molen in Diemen, ten behoeve van Duurzaam Diemen. Die zou op terrein van Staatsbosbeheer  moeten komen. Die wil nu echter alles zelf in hand nemen.

Tegenwind
In Noord-Holland is er nog een mogelijk project, geïnitieerd door boeren die grond ter beschikking willen stellen. In Drenthe is de Windvogel in gesprek met de anti-windmolenclub Tegenwind. De locatie is nog niet concreet maar er is wel draagvlak. Interessant is wat een goede aanpak met de tegenstand kan doen. Zomer hield laatst een presentatie. Leden van de anti-club kwamen er opgefokt op af. Na afloop zeiden ze: 'Als nu eerst gevraagd was waar de molens zouden moeten komen en als bewoners hadden kunnen meedelen in de winst dan was het heel anders gelopen.'

Amsterdam
En de Windvogel is bezig met projecten in Amsterdam. Die wil 30 MW aan windmolens binnen de gemeentegrenzen neer gaan zetten, zo staat in de Windvisie Amsterdam. Er zitten 500 leden van de Windvogel in Amsterdam. Die zouden een gedeelte van de molens in eigendom moeten krijgen. Maar dan moet de provincie Noord-Holland gaan meewerken. Die heeft een ban op de bouw van nieuwe molens uitgesproken.

Amstelvogel
Over de Amstelvogel: de provincie Noord-Holland had toegezegd dat deze onder een overgangsregeling zou vallen en dat de ban op nieuwe molens hier niet op van toepassing zou zijn. Donderdag kreeg Zomer echter een mailtje dat dit toch niet het geval zal zijn. De beslissing van Noord-Holland is "ongegeneerd machtsmisbruik", zo zegt Zomer. De ban is juridisch niet houdbaar, maar niemand gaat naar de rechter omdat tegen de tijd dat die uitspraak doet er al weer een nieuwe college zit. De Groenlinks-fractie in de Staten heeft er onderzoek naar gedaan.

Rescoop
Op de realisatie van nieuwe molens wil De Windvogel veel mankracht zetten. Daarnaast wordt met vrijwilligers gekeken naar nieuwe plekken. De Windvogel is tevens bezig een groot aantal windcoöperaties onder één vlag te brengen. Ze komen te hangen onder Rescoop (Renewable energy sources cooperations), de Europese organisatie voor duurzame energie-coöperaties. "Dan staan we wat sterker. Een organisatie als de Windvogel wordt nu teveel gezien als één van de velen", zo zegt Zomer. Coöperaties die meedoen zijn behalve de Windvogel: Meerwind, Kennemerwind, Energie-U, Deltawind, Noordenwind en Coöperatie windenergie Waterland. 

Rare vogel
De Windvogel moest 400.000 euro als voorziening treffen van de accountant, zo bleek op de jaarvergadering van zaterdag. Dat heeft te maken met de Appelvogel in Zeewolde. Een boer wilde op het laatste moment niet meewerken en vroeg een hoog bedrag voor het beschikbaar stellen van de grond. Afgesproken is nu dat het juridisch eigendom blijft liggen bij een VOF en dat alleen het economisch eigendom bij De Windvogel komt te liggen.

Partij
Dan is er nog de rechtszaak met de Belastingdienst over salderen voor de meter. Volgende week wordt die uitspraak verwacht. De Windvogel wil geen energiebelasting afdragen omdat de organisatie vindt dat de leden de stroom zelf opwekken en dus moeten kunnen salderen met hun eigen verbruik. De fiscus is een andere mening toegedaan. Geconcludeerd is, vreemd genoeg, dat De Windvogel geen partij is in deze zaak. Die gaat nu louter tussen Anode als energieleverancier (afnemer eigenlijk) en de fiscus. Het gevolg daarvan is waarschijnlijk dat De Windvogel niet in beroep kan.

Regels
De Windvogel is van mening dat energiebelasting niet geheven mag worden over zelf-opgewekte energie. Op de formulieren voor de afdracht van de belasting aan de fiscus staat zelfs: 'geldt niet voor het  verbruik van zelf-opgewekte energie'. "Alles wat we vragen is dat de overheid de eigen regels naleeft", zo zegt Zomer. We hebben zelf hier al meerdere malen betoogd dat in de wet niet staat dat saldering alleen toegestaan is als de stroom achter de meter wordt opgewekt. Er staat niets over voor of achter de meter in de wet. Dat is er later bijverzonnen door de Belastingdienst of door anderen.

Hier ingestort
Zomer spreekt nog zijn waardering uit voor een recent artikel van Energieenwater.net over Hier Opgewekt. "Het ontneemt de coöperaties het zelf-organiserend vermogen", zo zegt hij over de activiteiten van deze zwaar gesubsidieerde organisaties. "Hier Opgewekt heeft de coöperaties op de kaart gezet, dat is waar. Maar als Hier Opgewekt nu doorgaat met het opzetten van een organisatie wordt het lastig. Als het geld op is dan valt alles uit elkaar", zo zegt Zomer. Hij is het eens met onze stelling dat door het beschikbaar stellen van subsidiegeld coöperaties bovendien niet geneigd zijn om zelf voor een goed businessmodel te zorgen, dat  op lange termijn waarborgt dat er voldoende middelen binnenkomen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn