Windmolens dicht bij de kust, de afvalrace is nog maar net begonnen

2 juli 2013 - Het kabinet doet onderzoek naar de plaatsing van windmolens binnen de 12-mijlszone. Er is een quickscan uitgevoerd, die nu op een onduidelijke manier openbaar is gemaakt.

Plompverloren
Het onderzoek volgt uit een afspraak die de ministers Kamp en Schultz eind 2012 maakten met de provincies. 'Kijk eens naar de mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens dicht bij de kust', zo zeiden de provincies. De haalbaarheidsstudie is in tweeën gesplitst en bestaat uit een quickscan en een 'verdieping'. Die quickscan is nu klaar. Die is niet naar de Tweede Kamer is gestuurd, maar vrij plompverloren op de site van de overheid is gezet, onder 'overige documenten en publicaties'.

Prioriteten
Uit de quickscan komen een vijftal gebieden naar voren als zijnde mogelijk geschikt voor de plaatsing van windturbines. Die liggen verspreid voor heel de Nederlandse kust. In het plaatje (zie beneden) zijn het de groen-gestippelde omlijnde gebieden: dus voor Ameland, voor de Maasvlakte, voor een groot deel van Noord-Holland en Zuid-Holland en voor Schouwen-Duiveland. Overigens komen alle molens (behalve die op de Maasvlakte) meer dan 3 mijl (5,5 kilometer) uit de kust te staan.

Overleg
De quickscan kijkt globaal naar de mogelijkheden. Rekening is gehouden met kosten van de bouw van de parken, scheepvaartroutes, de natuur en bodemstructuur en met de belangen van de olie- en gasindustrie, zandwinning en defensie. Nog geen rekening is gehouden met recreatie en toerisme en visserij. Die aspecten komen in de 'verdieping' aan bod. Duidelijk wordt hieruit waar voor de ministeries de prioriteiten liggen. De regering gaat in die tweede fase nog in overleg met alle provincies, gemeenten, natuurorganisaties en branche-organisaties.

Mislukte campagne
De ANWB heeft alvast flink van zich laten horen. De autoclub is een soort campagne gestart tegen de bouw van de molens dicht bij de kust. De ANWB is bezorgd, zoals dat heet. Er werd een poll uitgezet, waarschijnlijk in de veronderstelling dat mensen zich massaal tegen de plannen zouden keren. Maar het resultaat tot nog toe is dat de meerderheid het allemaal niet zoveel interesseert. De vraag in de poll is: 'Als er windmolens langs de kust komen ga ik: niet meer naar de kust, minder naar de kust, evenveel naar de kust want het maakt me niet uit, of meer naar de kust?'' 

De kust
Er lijken nu 12.000 mensen gestemd te hebben; helemaal duidelijk wordt dat niet. Het resultaat is dat 41% minder of niet meer naar de kust zal gaan als er windmolens binnen de 12-mijlszone komen en 46% aangeeft evenveel naar de kust te gaan. Daarnaast zal 11% zelfs méér naar de kust gaan. Natuurlijk: niet teveel waarde hoeft gehecht te worden aan dit soort polls, want er zijn allerlei gelegenheid-stemmers en de respondenten zijn waarschijnlijk een totaal niet-representatief deel van de bevolking. Maar toch lijkt het zo te zijn dat de tegenstand tegen windmolens voornamelijk leeft bij mensen die aan de kust zelf wonen.

Afvalrace
Overigens is de kans groot dat er nog grote delen van de nu aangewezen gebieden afvallen. Want de regering gaat dus nog in overleg met allerlei belangenpartijen. Reken maar dat een aantal van hen flink dwars zal gaan liggen. Zo zal onder meer Ameland fel verzet bieden tegen een park voor de eigen kust. En ook liggen sommige plekken in natura-2000 gebieden, zo blijkt uit het kaartje, en andere binnen de grenzen van militaire oefenterreinen. Een park bij Schouwen-Duivenland lijkt niet handig te zijn in het licht van de benodigde aansluiting op het net, die dan via Vlissingen zou moeten lopen (zie groen stippellijn).

 

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn