Geothermie: alom klinkt de roep om deelname EBN en om afschaffing aftopping

26 juni 2013 - De beslissing van het ministerie van Economische Zaken om de opbrengsten van geothermie af te toppen lijkt een enorme blunder te zijn geweest. "Het werkt als een guillotine", zo zei voorzitter Victor van Heekeren van het platform geothermie, waarmee hij wil zeggen dat projecten gekilled worden. "Niet alleen praktisch maar ook psychologisch. Als het ministerie van Economische Zaken zulke gekken dingen doet, wat doen we dan nog in deze sector?", zo vragen mensen zich volgens hem af.

Volgende stap
Belangrijke vraag tijdens de hoorzitting over geothermie was wat de overheid zou moeten doen om deze duurzame vorm van energiewinning te bevorderen. "Wat is de volgende stap?", zo vroeg Liesbeth van Tongeren, die het initiatief tot de hoorzitting had genomen, zich af. Het meest prominent naar voren kwam de wens om deze aftopping ongedaan te maken. Die bepaalt dat alleen subsidie wordt verkregen tot een bepaald aantal kilojoules. "Een ongekend drama. De sector was verbijsterd." Als de aftopping er eerder was geweest had Brabant Water een groot project als dat in Brielle (40 MW) niet opgepakt, zo zei Saskia Hagedoorn van dit bedrijf. 

Alle ogen op EBN
Een andere veelgenoemde wens is dat staatsbedrijf EBN deelneemt aan geothermie-projecten, zoals Liesbeth van Tongeren dat ook al eerder naar voren bracht. Deze staatsorganisatie neemt nu wel financieel deel in fossiele energieprojecten. Daar is zelfs al 14 miljard in geïnvesteerd. Om deelname van EBN in geothermie mogelijk te maken moet de Mijnbouwwet veranderd worden, zo zei directeur Verdaasdonk van de Brabantse Milieufederatie. Van Heekeren rekende voor dat dit een lucratieve zaak voor de staat kan zijn. Het rendement van geothermie-projecten is hartstikke voorspelbaar, zo zei hij enigszins overmoedig (er mislukken wel eens projecten).

Reddende engel
Anderen onderschreven dit betoog. Erik Huber van DHV/Royal Haskoning stelde dat EBN als participant/investeerder en risicodragende organisatie kan deelnemen. Volgens Hagedoorn is deelname van EBN niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk. "We krijgen financiële instellingen niet overtuigd". Een voordeel van participatie door EBN is ook dat kennis makkelijk gedeeld kan worden en dat EBN problemen waar tuinders op stuiten kan oplossen. Huber was overigens op een vervelende manier geheimzinnig, op een aantal punten.

Eisen
Een nadeel voor tuinders is dat heel de wetgeving gericht is op het boren naar olie en gas en niet op het aanboren van warm water. De eisen waaraan tuinders moeten voldoen lijken daarom soms wat streng. Zo moet een tuinder al bij het aanvragen van een opsporingsvergunning aangeven wat hij met de installatie gaat doen als die is afgeschreven. Hij schijnt dan ook te moeten aangeven wat de capaciteit van de installatie zal zijn en wat de aard is van de afnemers van de warmte.

Knip
Pieter Vis van Transmark Renewables en anderen pleitten daarom voor een sterkere knip tussen een exploratievergunning en een winningsvergunning. De eisen voor de eerste vergunning hoeven nog niet zo streng te zijn. Deze wens lijkt te schuren met een uitspraak van de rechter, die over het schaliegasproject in Boxtel juist stelde dat vergunningseisen streng moeten zijn omdat op de exploratiefase altijd een winningsfase volgt. Maar misschien als de wetgever in wettelijk opzicht een knip maakt de rechter ook meer geneigd is de twee vergunningen als aparte vergunningen te zien.

Vervolg:

Geothermie (2): Fracking voor geothermie alleen nodig als er heel diep naar warmte geboord wordt

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn