CO2-compensatie (2) - Een woud aan initiatieven en standaarden houden ons op het klimaatneutrale pad

12 juni 2013 - Wat kunnen we dan doen om de CO2-uitstoot die het gevolg is van ons gedrag te compenseren? In welke projecten moeten we stappen? Er is inmiddels een heel oerwoud aan initiatieven. Vier categorieën kunnen worden onderscheiden.

Oerwoud
1) Duurzame energieprojecten, dat zijn projecten die zich richten op het voorkomen van CO2-uitstoot
2) Energie-efficiëntie projecten, dan zijn projecten die zich richten op het verminderen van CO2-uitsoot
3) Bosplant/bosherstel-projecten; die richten zich op vastlegging van CO2
4) Bosbeschermingsprojecten, richten zich op het voorkomen van CO2 uitstoot die het gevolg zou zijn van kap.  Het kappen van bossen zorgt voor naar schatting 20% van de toename van de CO2-uitstoot in de wereld.

Klimaatcompensatie
Allerlei, ofwel bijna alle, moderne activiteiten van de mens hebben tot gevolg dat er CO2 wordt uitgestoten. Activiteiten die daarbij het meest in het oog springen, omdat ze erg vervuilend zijn, zijn reizen met de auto of het vliegtuig en het energieverbruik. Rond deze activiteiten zijn dan ook de meeste CO2-compensatie programma's gecentreerd. Er is in 2007 een initiatief geweest om organisaties die met CO2-compensatie bezig zijn bij elkaar te brengen. Ze zijn verenigd op de website Klimaatcompensatie.nl. Genoemd worden op de site de organisaties: Greenchoice, Trees for all en Hivos. En ze gebruiken een vignet.

Houtfornuizen
Hivos biedt de mogelijkheid te compenseren via het Hivos Klimaatfonds, dat investeert in schone en duurzame-energieprojecten in ontwikkelingslanden. Voorbeelden zijn duurzame houtfornuizen in Tanzania, zonnepanelen en waterkrachtcentrales in Guatemala, en biogasinstallaties in Cambodja.

Bomen
'Trees for all' heette eerst Trees for Travel en richtte zich toen vooral op compensatie van CO2-uitstoot die ontstaat bij het reizen. Nu is het breder. Ook energieverbruik kan gecompenseerd worden. De gebruiker vult in welke reis hij gaat maken of hoeveel gas hij verstookt en een calculator rekent uit voor hoeveel ton CO2 hij moet compenseren. Dus een vlucht naar India brengt een uitstoot van 4,5 equivalenten CO2-uitstoot met zich mee, wat gecompenseerd wordt door 44 euro over te maken naar de organisatie. Je kunt daarnaast voor 3 euro een boom laten planten in de Filipijnen of Maleisië. De organisatie zegt hier al 168.000 bomen te hebben geplant in dat laatste land. In de raad van advies van Trees for all zitten onder meer weerman Reinier van den Berg en Jan Paul van Soest. 

Groen voor gas
Trees for all rekent ook voor wat je moet betalen om je energieverbruik te compenseren. Ook energiebedrijven bieden die mogelijkheid. Mensen zouden CO2-neutraal kunnen worden door groen gas te gebruiken. Dit is echter nog maar beperkt beschikbaar. Daarom bieden de bedrijven mogelijkheid om de CO2-uitstoot die met het opstoken van gas gepaard gaat te compenseren. Essent noemt dit 'Groen voor gas' in plaats van groen gas. Het bedrijf investeert in verschillende projecten, zo is te lezen op de website. Zo is er een windmolenpark in China, een windmolenpark in Turkije en de levering van efficiënte kooktoestellen aan vrouwen in Ghana, die 40% minder houtskool verbruiken dan de oude toestellen. We hebben het idee dat het hier gaat om oude projecten, die al heel lang op de site van Essent staan.

Gold Standard
De projecten moeten gekeurd worden op een of andere manier. Essent hanteert daarvoor de Gold Standard. Die is alleen bedoeld voor energie-projecten, niet voor bosbouw. Voor dat laatste hanteert Essent het door zichzelf opgerichte Green Gold Label. De stichting die dit label beheerd is recentelijk op afstand gezet. Jacqueline Cramer werd toen voorzitter, maar van haar is op de site geen spoor meer te ontdekken. Bij projecten die door Gold Standard worden goedgekeurd ligt de nadruk op het voorkomen van CO2-uitstoot in plaats van het achteraf terugdringen. Ook Eneco vergroend het gas door het opzetten van projecten gecertificeerd door Gold Standard. Eneco geeft geen voorbeelden van projecten. De projecten van Nuon voldoen naar eigen zeggen aan de eisen van Hier Klimaatbewust.

Bos
Greenchoice kiest voor ontwikkelingsorganisatie ICCO, waar het bedrijf emissierechten aankoopt via het fonds FairClimatefund. Voorbeelden van projecten zijn de aankoop van energiebesparende ovens voor mensen in Zuid-Afrika en de bouw van biogasinstallaties in India. De projecten voldoen volgens ICCO ook aan de Gold Standard. Voor deze CO2-compensatie betalen klanten van Greenchocie 1,5 cent per kubieke meter gas extra. Daarnaast is er de mogelijkheid om te kiezen voor bosgecompenseerd gas. Dat kost niets extra. Voor iedere klant wordt jaarlijks 10 vierkante meter  bos gespaard. Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te doen aan een bosplan, voor 5 euro per maand. Dan wordt er jaarlijks 1000 m2 extra bos aangekocht.

Olifantengras
Greenchoice heeft een aantal bosprojecten. Er zijn projecten in Oeganda, Ecuador en Brazilië. In Ecuador worden twee stukken bos van in totaal 12.000 hectare beschermd. In Oeganda gaat het om de aanplant van nieuwe bossen, in gebieden waar in het verleden de bossen volledig zijn gekapt en die nu vol staan met olifantengras. Er is zo'n 3000 hectare aangeplant. De bomen worden verzorgd tot ze groter zijn dan het olifantengras. In Brazilië ligt een bos dat echt in eigendom is van Greenchoice. Het is nu zo'n 76000 hectare groot en ligt ten zuidwesten van de stad Coari, midden in de Amazone. Het project wordt uitgevoerd door de Nederlandse stichting Forest for ever. Overigens heeft Greenchoice in 2012 te kennen gegeven te willen stoppen met het aankopen van gronden, wat die stichting verbaasd heeft.

Vervolg: CO2-compensatie (3) - Bosprojecten, ver van ons bed maar nog niet eens zo'n gek idee

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn