CO2-compensatie (4) - Aanleg van bossen op braakliggende woningbouwlocaties helpt gemeenten CO2-doelen te bereiken

12 juni 2013 - Er liggen veel terreinen in Nederland braak omdat nieuwbouwprojecten gecanceld zijn. Niet erg. Gemeenten kunnen die gebieden gebruiken voor de aanleg van bossen. Dat helpt hen hun CO2-doelen te halen.

Krimpregio's
Het is niet erg dat de terreinen dan niet meer beschikbaar zijn voor woningen. Er is een groot overschot aan woningen. Het feit dat huizenprijzen dalen is daarvan het bewijs, wat ook als oorzaak van die dalende prijzen kan worden gezien. De markt zal waarschijnlijk voorlopig niet herstellen. En als die herstelt kan beter worden ingezet op renovatie van woningen uit de jaren vijftig en zestig dan op nieuwbouw. Dat is beter voor het milieu en de oude woningen voldoen daarmee weer aan de eisen van de tijd, qua comfort en uiterlijk. Door de verwachte krimp van het aantal inwoners zal de vraag naar woningen in de toekomst structureel lager zijn dan in het verleden, helemaal buiten de Randstad.

Geld
Het geld dat nodig is voor de aanleg van bossen kan bijeen worden gebracht door de klimaatfondsen. Die hebben geld ingezameld om CO2-uitstoot die gepaard gaat met ons gedrag te compenseren. Aangezien het gronden van de gemeente betreft kan de leiding van de projecten in handen komen te liggen van die gemeenten. De CO2 die op die manier wordt afgevangen kan worden afgetrokken van de CO2 die in de stad of het dorp wordt geproduceerd, wat de gemeenten helpt bij het halen van hun CO2-doelen. Werklozen kunnen worden ingezet voor de aanleg van de bossen, net als destijds bij de aanleg van het Amsterdamse bos destijds. De projecten zijn dan ook werkgelegenheidsprojecten.

Woud van bomen en molens
Bossen zijn gewild. Iedereen wil er graag op een zondag naar toe. De bestaande bossen maken hier en daar zelfs al een uitgewoonde indruk. De aanleg van bossen voldoet in een behoefte. Het is daarom niet gezegd dat de waarde van de grond daalt op het moment dat er geen woningen maar bomen op de aangekochte gronden verrijzen. En het is daarom nog maar de vraag of de waarde van de grond in dat geval moet worden afgeboekt. Bovendien kunnen er windmolens tussen de bomen verrijzen. Die steken dan ver uit boven de toppen van de bomen. De opbrengsten kunnen naar de gemeente, en dus naar de gemeenschap, of naar de investeerders.

De moraal
Ook in moralistisch opzicht is het goed de CO2-compensatie dicht bij huis te realiseren. We heffen wel heel moralistisch ons vingertje naar arme landen die massaal aan het ontbossen zijn, maar zelf zijn we ook nog altijd aan het kappen als gekken. Geen boom is heilig in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en elders als er weer eens een riolering moet worden vernieuwd of een weg moet worden verbreed. Zelfs als er geen aanwijsbare reden is wordt er gekapt. Niet duidelijk is vaak waarom, behalve dan omdat een ambtenaar daartoe besloten heeft. Kappen met kappen dus en beginnen met bomen planten. Een woud van molens en bomen, wat wil een mens nog meer?

Jurgen Sweegers

Vervolg van: CO2-compensatie (3) - Bosprojecten, ver van ons bed maar nog niet eens zo'n gek idee

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn