En dan de prijspakker van de week: stap over via de Consumentenbond en bespaar 400 euro per jaar

18 juni 2013 - De Consumentenbond en de VEH overdrijven de opbrengsten van de collectieve acties. Degene die via de bond overstapt bespaart gemiddeld 379 euro, zo kopte de bond vorige week. En bij de vorige veiling was het voordeel zelfs meer dan 400 euro. Dit is toch wel misleiding, door de organisatie die misleiding bij anderen zo vaak aan de kaak stelt.

Voordeel
Om verschillende redenen kan hier van misleiding gesproken worden. De Consumentenbond kan niet zeggen hoeveel mensen besparen, want de bond weet niet waar de overstappers nu hun stroom en gas afnemen en tegen welke tarieven. Mensen hebben allemaal verschillende contracten, en de een zal meer voordeel hebben dan de ander. Daarnaast kan iemand die een beetje shopt mogelijk hetzelfde voordeel behalen als hij krijgt bij een overstap via de bond. Mensen die dat al gedaan hebben zullen nauwelijks voordeel hebben bij een overstap.

Muurvast
Daarnaast krijgen mensen nu een vast contract, terwijl ze nu mogelijk een flexibel contract hebben. Ze kunnen de eerstkomende tijd dan niet meer weg. Vooral als de klantenservice van de bedrijven waarnaar wordt overgestapt het laat afweten is dit een probleem. Ook op andere aspecten zullen de voorwaarden van de contracten anders zijn dan die van het contract dat de consument nu heeft. Zo is het ene bedrijf veel groener dan het andere bedrijf. De contracten zijn derhalve niet vergelijkbaar. Mensen zouden juist veel meer dan vroeger moeten letten op deze andere zaken, en minder op prijs. 

Onwaarschijnlijk
Daarnaast is een voordeel van gemiddeld 400 euro onwaarschijnlijk  aangezien de totale leveringskosten gemiddeld zo'n 1300 euro bedragen. Dat zijn de kosten exclusief netwerkkosten en inclusief belasting en teruggaven energiebelasting. We hebben hier al eerder aandacht aan besteed naar aanleiding van opgeklopte berichten van de ACM (NMA).

Verkeerde paard
Het is overigens niet goed te begrijpen waarom organisaties als VEH en de Consumentenbond zo'n pleitbezorgers zijn van vaste contracten. Ook bij de invoering van het modelcontract pleitten ze daar al voor. De organisaties lijken niet in het belang van hun leden te handelen. Mensen hebben er belang bij als ze te allen tijde kunnen overstappen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn.  Mogelijk dat de organisaties denken dat de klant behoefte heeft aan 'vastigheid', maar dat lijkt me dan erg paternalistisch gedacht. Meer waarschijnlijk is dat veel energiebedrijven alleen maar vaste contracten aanbieden, of willen aanbieden via een veiling.

Discussie
Sybren Visser van de Consumentenbond geeft toe dat de veilingen een mooie bron van inkomsten zijn. Die heeft de bond volgens hem ook nodig om de dienstverlening op orde te houden. Het aantal leden stabiliseert zich al een aantal jaren. Daarnaast is het volgens hem ook goed voor de concurrentie in de energiemarkt als grote aantallen mensen overstappen. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als dat van de NEM in een recente advertentie: 'Geef ons nu maar uw geld, dat is goed voor de werking van de energiemarkt.'

Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de consumentenorganisaties komt in gevaar. Kunnen de organisaties nog kritisch zijn over bedrijven die ze net hebben geselecteerd? Kunnen ze überhaupt nog kritisch zijn over energiebedrijven, aangezien ze wel willen dat iedereen de volgende ronde weer netjes meedoet met de veiling? Is er geen discussie over de vraag of de Consumentenbond dit wel moet doen? "Er is altijd over alles discussie", zo zegt Visser. "We moeten kijken hoe die inkomstenbron ons beleid beïnvloed."

Vuist
We hebben zelf de indruk dat de twee organisaties niet zo kritisch meer zijn als in het verleden; in het algemeen niet maar helemaal niet als het gaat om energie. De bladen en sites staan vol met bespaartips en al dan niet nuttige uitleg over de energiemarkt, maar het is niet meer zo dat een bedrijf eens flink op zijn nummer wordt gezet, zoals vroeger. De echte problemen in de energiemarkt worden niet meer aan de orde gesteld, iets wat Kassa en Radar nog wel doen. De VEH bijvoorbeeld concentreert zich op nabellen door energieleveranciers en te grote aansluitingen, maar wil niets doen tegen grote winsten van netwerkbedrijven.

Panel
Volgens Visser klopt het dat zijn bond minder kritisch is, maar is er ook minder reden toe. De energiebedrijven presteren volgens hem beter dan een paar jaar geleden. Dat blijkt volgens hem onder meer uit onderzoek dat wordt gedaan door de bond. Het is een onderzoek onder zo'n 5.000 leden, een vast panel. De bedrijven krijgen ruim een voldoende van de panelleden. Ze scoren beter op het gebied van klanttevredenheid, facturering en dergelijke dan een paar jaar geleden. De resultaten worden gepresenteerd in de zogenaamde Energievergelijker. Andere consumenten kunnen van die uitkomsten dan weer gebruik maken bij het maken van een eigen keuze, zo zegt Visser. Bedacht moet worden dat het panel geen representatief deel is van de bevolking (het zijn leden van de bond) en dat het steeds dezelfde mensen zijn die ondervraagd worden. Als die blijven zitten waar ze zitten zullen ze weinig klachten hebben.

Lieve duit
Woordvoerder Hans André de la Porte van de VEH wil niet echt toegeven dat de veiling vetpot is. Hij heeft het steeds maar over kosten die ook nog van de opbrengsten af moeten worden getrokken. André de la Porte merkt op dat zijn organisatie recentelijk nog de prestaties van de energiebedrijven onderzocht. Sommige bedrijven als Energiedirect en Budget Energie scoorden laag. Greenchoice kwam als beste uit de bus. Als dit klopt zet de Consumentenbond dus klanten over naar de slechtst denkbare energieleverancier. Maar veel waarde hoeft ook aan dit onderzoek niet gehecht te worden. Beide woordvoerders ontkennen niet echt dat ze minder kritisch zijn op de energiebedrijven.

Spelregels
En beide woordvoerders merken op dat de spelregels van de veiling door henzelf worden bepaald. Dit aspect wordt erg benadrukt. De VEH biedt ook verzekeringen aan en daarvoor geldt ook dat de verzekeraars aan de voorwaarden van de vereniging moeten voldoen. 'Als ze dat niet doen kunnen we naar een ander gaan', zo zegt André de la Porte. Vraag is of het niet is misgegaan op het moment dat zijn organisatie verzekeringen en wat dies meer zij is gaan aanbieden. "Wij bedenken de spelregels. Een bedrijf kan meedoen of niet meedoen. Maar het is niet zo dat zij dan gaan bepalen wat wij schrijven of zeggen."

Deuk
Maar toch; ondanks alle mooie woorden van de woordvoerders blijft er iets knagen. Het gevoel is wellicht een beetje dat de organisaties zich verrijken over de rug van hun leden. En daarnaast missen we een beetje die actie-organisaties van weleer, die nog wel flink tekeer konden gaan tegen de grote bedrijven. De countervailing power is echt een beetje verdwenen. Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, slaan ze geen deuk meer in een pak boter. Ze zijn 'gedomesticeerd'; onderdeel van de polder geworden, net als nu de duurzame energie-organisaties die meedoen aan het SER-overleg in snel tempo 'gepolderiseerd' worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn