Kamp vergroot weer onzekerheid over voortbestaan van saldering achter de meter

21 juni 2013 - Kamp heeft donderdag verder twijfel gezaaid over het voortbestaan van saldering achter de meter, door mensen dus die zonnepanelen op het dak hebben liggen. Hij zegt dat hij nog een afweging moet maken, en die kan " - ik zeg het toch maar tegen mevrouw Van Tongeren -- ook anders uitvallen dan zij wil." Liesbeth van Tongeren van Groenlinks is groot voorstander van de regeling."

 

Onzin-zin
Kamp meldde weer dat er een behoorlijke overgangsregeling komt als er iets verandert. Hij heeft hoegenaamd geen boodschap aan de financiële gevolgen die de zoveelste wijziging in het beleid heeft voor mensen die net in zonnepanelen geïnvesteerd hebben en voor de gevolgen voor de mate waarin mensen dat in de toekomst zullen doen. Hij kan geen zekerheid bieden als die er niet  is, zo zei hij, wat een onzin-zin is. Want de vraag of saldering blijft bestaan ligt in zijn eigen handen.

Arrogantie
En de dooddoener van de eeuw: 'als de huidige regeling wordt aangepast zal ik dit met de Kamer delen.' Waar haalt een minister de arrogantie vandaan? Alsof dit een toezegging is; hij zou het niet in zijn hoofd moeten halen om zo'n beleidswijziging niet te melden aan de Kamer. Er is echter één maar... Het kan zijn dat al deze opmerkingen louter bedoeld zijn als onderhandelingstactiek in het kader van het SER-overleg; om te bereiken dat andere partijen in ruil toegeven op een ander punt.

Hieronder de letterlijke tekst uit het debatje:

Minister Kamp
Ik begrijp de benadering die mevrouw Van Tongeren kiest, maar er zit ook een andere kant aan deze kwestie en daaraan zal ook aandacht moeten worden geschonken. Uiteindelijk zal er dus een afweging plaatsvinden en die kan -- ik zeg het toch maar tegen mevrouw Van Tongeren -- ook anders uitvallen dan zij wil. Hoe het afloopt, zullen we zien. We zullen eerst moeten afwachten of er een energieakkoord komt. Als dat niet lukt, zal ik in mijn eigen voorstel mijn afweging en de dingen die voor mij daarbij belangrijk zijn, inzichtelijk maken. Vervolgens zal ik mijn conclusie aan de Kamer voorleggen.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):
Heel veel mensen hebben net geïnvesteerd of staan op het punt om te investeren in zonne-energie. Het kabinet heeft herhaaldelijk uitgesproken dat het die schone energie wil, maar hoe kan het kabinet die gewone burger hier nu nog in laten investeren? Die burger doet dat immers in de gedachte dat hij het achter de meter kan salderen. De minister zegt dat burgers meeluisteren, maar dan weet hij toch ook dat geen burger meer zonnepanelen op zijn dak zal leggen nu hij geen zekerheid meer heeft?

Minister Kamp:
Ik kan geen zekerheid bieden als die er niet is. Deze regeling kan in het kader van het energieakkoord worden aangepast. Er zijn overigens zeker ook argumenten om dat te doen. Ik kan mevrouw Van Tongeren en via haar de betrokkenen alleen maar zeggen dat wij in de regel met een behoorlijke overgangsregeling komen als er iets verandert. Een bestaande regeling kan nu eenmaal veranderd worden. Wij onderhandelen over een energieakkoord en in die onderhandelingen wordt alles bekeken en komen alle regelingen, dus ook deze regeling, aan de beurt.

De ontwikkeling van lokale energieopwekking zal volgens mij nog vele jaren doorgaan. Het is dan ook om diverse redenen een gewenste ontwikkeling, bijvoorbeeld omdat lokale energie in de regel duurzame energie is en je mensen op deze manier bewust maakt van energieverbruik, energieproductie en het duurzaam en efficiënt omgaan met energie. Om die reden denk ik dat het een langetermijnregeling zal zijn. Ik zie dan ook zeker het belang van een op lange termijn houdbare regeling. Het moet nog blijken of de huidige regeling wordt aangepast, maar als dat zo is, zal ik dat met de Kamer delen.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):
De minister zegt nu dat de regeling voor salderen misschien wel op de schop gaat. Is hij niet bang dat hij daarmee het positieve effect op de werkgelegenheid in de bouw van de lage btw en de subsidie op zonnepanelen tenietdoet?

Minister Kamp:
Ik heb dit punt niet ter discussie gesteld, maar als er een punt ter discussie wordt gesteld, ga ik niet iets zeggen wat niet klopt. Het is zo als ik het net heb gezegd en de waarheid moet natuurlijk wel gezegd kunnen worden. Mevrouw Van Veldhoven (D66):
Er zijn berichten in de pers verschenen die voor mensen in de Tweede Kamer aanleiding waren om de minister om een reactie te vragen. Wij gaan natuurlijk niet over wat de minister bespreekt en hij kan de schuld voor eventuele onrust dan ook niet bij de Kamer leggen. Als er onrust is ontstaan, komt dat doordat er bepaalde dingen zijn besproken.

Minister Kamp:
Het gaat mij er niet om, de schuld ergens neer te leggen. Ik reageer op opmerkingen van de Kamer. Zij heeft een opmerking gemaakt en daar heb ik een reactie op gegeven. In een dergelijke reactie op de Kamer zeg ik echt niet iets wat niet klopt. Het klopt dus wat ik net heb gezegd.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn