Windmolens op land: de structuur en de visie zijn er; nu de molens nog

21 juni 2013 - Eerder dit jaar is een ontwerp-structuurvisie voor de plaatsing van windmolens op land gereed gekomen. De bedoeling is om windmolenparken met een totaal vermogen van 6000 MW te bouwen. Dat is behoorlijk veel. Er staat nu zo'n 2000 MW. De provincies mochten zelf de plekken aanwijzen waar grootschalige windmolenparken moeten verrijzen. Het duurde even maar begin dit jaar kwamen ze dan toch met een plan. Met het mes op de keel. Op 285 MW na werd de doelstelling gehaald.

Groot op land
Donderdag werd de structuurvisie behandeld in de Kamer. Deze structuurvisie betreft alleen windmolens op land en ze gaat alleen over de grote parken. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de bouw van parken in de 12-mijlszone van de Noordzee, dicht bij de kust dus. Als het kabinet besluit tot de bouw van windmolens zo dicht bij de kust zal dat nog heel wat ophef geven. Want mensen lopen nu al te hoop, nu de parken op ruim 20 kilometer afstand gebouwd worden.

Zoek de verschillen
De grote parken op land moeten volgens de structuurvisie komen in de Eemshaven, bij Delfzijl, langs N33, in de Drentse Veenkoloniën, in de Wieringermeer, in het IJsselmeer, in Flevoland, bij Urk, in de Rotterdamse Haven, op Goeree-Overflakkee en bij de Krammersluizen, zo melden we al eerder.  De minister voegde het onderstaande kaartje bij, uit een rapport van Bosch & Rijn. Opvallend is echter dat dit kaartje op sommige punten afwijkt van dat in de structuurvisie. Zo staat hier het park in Friesland bij de Afsluitdijk ingetekend en in de structuurvisie niet, en staat hier een grootschalig park in Zuidoost Drenthe ingetekend en in de structuurvisie niet.

Verantwoordelijkheid
De grote parken krijgen, als ze allemaal worden gerealiseerd, een vermogen van 3000 MW. De rest van de taakstelling wordt ingevuld met kleine parken. De parken van meer dan 100 MW komen onder de Rijkscoördinatenregeling te vallen; die zullen dus getrokken worden door het Rijk. De provincies worden verantwoordelijk voor parken met een vermogen van 5 tot 100 MW. Het gat van 285 MW schijnt nu ook ingevuld te zijn.

Afvallers
Grote vraag was donderdag wat er gebeurt als parken om één of andere redenen afvallen, wat ongetwijfeld gaat gebeuren. De provincies moeten dan zelf voor alternatieven zorgen, zo zeiden de ministers. De provincies hebben tot midden 2014 daarvoor de tijd. Ze moeten dan windmolenparken met het afgesproken vermogen planologisch hebben vastgelegd. Als dat dan niet gelukt is komt het Rijk met eigen parken op de proppen. Die worden dan desnoods tegen de zin van de provincie tot stand gebracht. Maar dan zijn we al wel anderhalf jaar verder en moet de hele procedure voor die parken nog beginnen. 'Kan de regering niet alvast een lijst maken van reserve-parken en daarvoor een MER-procedure opstarten?', zo vroeg de Kamer. 'Dan verliezen we straks zo min mogelijk tijd'. 'Nee', zo zei de altijd onwillige minister Schultz. Dat zou mensen die in de buurt van de reserve-parken wonen volgens haar maar onzeker maken.

Opsomming
Schultz maakte heel snel de volgende opsomming (hopelijk hebben we goed meegeschreven): Er zijn nu 57 projecten in ontwikkeling met een vermogen van 344 MW. Tot en met 2014 moet er nog 550 MW bijkomen. Er staat nu 2150 MW op land. De grote parken tellen op tot een vermogen van 3000. Die moeten in de periode 2015-2017 tot wasdom komen (ha, ha). Dan zijn er de kleine projecten die het geheel moeten aanvullen tot 6000 MW. Daar is dan 2000 MW voor nodig (en geen 1000 MW zoals je zou denken), omdat tegen 2020 al weer de helft van het huidige vermogen buiten werking is gesteld. De minister gaat één en ander goed monitoren.

Partijpolitiek
Omdat het een ruimtelijk ordeningsvraagstuk betrof zat de commissie van I&M aan tafel en niet de commissie van Economische Zaken. We misten René Leegte van de VVD al. Het moet gezegd worden: Johan Houwers horen spreken over windenergie was een verademing in vergelijking met het gebruikelijke geblaat van Leegte. Houwers stelde simpelweg dat de VVD zich achter de doelstelling van 6000 MW plaatst. Dat is dus heel wat anders dan de VVD bij monde van Leegte steeds in de pers laat horen. De PVV, die de grote concurrent VVD als een pro-windmolenpartij afschildert, liet niet na dit punt keer op keer te benadrukken.

Scherp
Waarom de PVV nu zo tegen windmolens is wordt niet duidelijk. 'Wat is er op tegen als  er een molen gebouwd wordt die financieel gewin oplevert en waar niet veel mensen last hebben?', zo vroeg Houwers aan Machiel de Graaf van de PVV. Die De Graaf is trouwens wel ongelooflijk scherp. Zo deed Kamp het voorkomen dat het recente advies van het CPB over windmolens ondersteuning van beleid. In dat advies wordt, naar het schijnt, gepleit voor uitstel van de bouw van parken met vijf jaar, vanwege financiële consequenties. De Graaf: "Zo kun je een oorlogsverklaring ook lezen als een liefdesbrief." Ook Liesbeth van Tongeren van Groenlinks was scherp als altijd: "Ik heb zelden zo'n onevenwicht advies als dit gezien", zo zei ze over het rapport, dat totaal geen rekening schijnt te houden met milieuschade van fossiele energie. Van Tongeren vermoedt dat het rapport juist nu is uitgebracht, om zo de uitkomst van het overleg in SER-verband te beïnvloeden.

Automatische piloot
Kamp wekte verbazing en zelfs hilariteit met zijn opmerking dat de communicatie rond windmolenparken 'voorbeeldig' verloopt. 'Dat wordt redelijk anders ervaren door burgers. Ik zie een gapend gat', zo zei Agnes Mulder van het CDA droogjes. Veel partijen willen verder dat er in de wet verankerd wordt dat mensen kunnen participeren. Minister Schultz interpreteerde dit consequent verkeerd. Ze begon op de automatische piloot met een opsomming van alle fantastische mogelijkheden voor burgers om in te spreken en commentaar te geven op de plannen. Minister Kamp had het beter begrepen; het gaat hier vooral om financiële participatie. "Waarom zouden we het doen? We hebben ook afgesproken om het aantal regels te verminderen".

Motie
Volgens Kamp heeft de NWEA een gedragscode voor die financiële participatie ontwikkeld en "is er al veel lokale inventiviteit". Ook Kamp kwam daarop met een opsomming, van bestaande parken waar mensen al op één of andere manier in kunnen participeren. Van Tongeren cynisch: "Maar het effect hiervan is niet zo dat iedereen staat te juichen om deel te nemen. De regering kan niet zeggen: we hebben even wat andere zaken aan ons hoofd." Er komt een motie van CDA en CU, die ook gesteund zal gaan worden door D66 en Groenlinks en waarschijnlijk ook door SP. Vraag is (weer) wat de PVDA zal gaan doen.

Wensen
Verder werd er weer gesproken over wensen en moties van de Kamer die er al jaren liggen. Zo wil de Kamer windmolens op de Afsluitdijk, die gerenoveerd gaat worden. Wat is logischer dan op die lange dijk waar het altijd hard waait en waar niemand er last van heeft windmolens te plaatsen, als die straks gerenoveerd wordt? Achtereenvolgende ministers durven zich hier niet voor uit te spreken. Ook Schultz niet. "Als dat zo is en er plek is zal ik dat een plek geven", zo zei ze in politieke vaagtaal. "Als het mogelijk is doen we het en als het niet mogelijk is kom ik er op terug". Ook wordt er al tijden gesproken over het beschikbaar stellen voor de bouw van windmolenparken van terreinen die van het Rijk zijn. Ook hier weer: 'moeilijk, moeilijk, moeilijk'. Voor eind dit jaar (lekker snel) komt Schultz met een overzicht van de mogelijkheden. Hier zal dan ook de optie Afsluitdijk in meegenomen worden.

 

 

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn