Debat Tweede Kamer: Overwinsten netbeheerders, dubbel transporttarief, LUP revisited en gaskwaliteit

5 juni 2013 - Maandag behandelde de Tweede Kamer een veelomvattende energiewet (nr. 33493). Veel verschillende onderwerpen kwamen aan de orde. Hier een kort verslag van wat er over deze punten gezegd is. Paulus Jansen van de SP vroeg aandacht voor de grote overwinsten van netwerkbeheerders.

Geldmakers
Jansen vindt dat netbeheerders nu te veel winst mogen maken. Ze  zouden hun activiteiten tegen kostprijs moeten uitvoeren. De winsten worden gedeeltelijk uitgekeerd aan provincies en gemeenten, de aandeelhouders van de netwerkbeheerders, wat als een vorm van belastinginstrument wordt gezien. "Ik accepteer niet dat overheden er zo een belastinggebied bij krijgen." Minister Kamp vond het echter prima. Niet alles gaat nu eenmaal zoals de SP het wil, zo zei hij cynisch. En dat pakt ook nog wel eens goed uit, waarbij hij naar de verkoop van de grote energiebedrijven verwees. "Pardon", twitterde Jansen. "Volgens mij zijn Nuon en Essent door de privatisering tegen de hoofdprijs nu compleet lamgeslagen als speler bij de duurzaamheidsagenda."

Stroomlijning
Het ministerie doet onderzoek naar de tariefregulering, en of die niet beter kan. Kamp: "Daarbij kijken wij naar de structuur en de uitgangspunten voor tariefregulering en naar de mogelijkheden om procedures te optimaliseren en te stroomlijnen." Verander het maximumtarief dat netwerkbedrijven mogen vragen ieder jaar met een vast percentage, zouden wij zeggen.

Transporttarief
Er werd veel gepraat over een transporttarief voor invoeding. De mogelijkheid om die in te voeren wordt met de wet geregeld. Maar waarom wordt niet duidelijk. Eerst zei Kamp dat die nodig was omdat er verwacht wordt dat Nederland veel stroom zou exporteren. Buitenlandse afnemers betalen niet voor netwerkkosten en daarom zou, voor zover er geëxporteerd wordt, niet betaald worden voor het gebruik van het net. Dan hebben we het over een soort producententarief. Er is al een producententarief, LUP, maar dat is op nul gesteld. In het Energierapport 2011 staat dat onderzocht wordt of er (weer) een tarief moet komen. Het argument leek toen te zijn dat energiebedrijven, die nu als een gek centrales aan het bouwen zijn, dan ook bijdragen aan de kosten van de afvoer van al die elektriciteit, wat ze nu niet doen.

LUP
Later haalde Kamp er een rechtszaak erbij. Hij stelde steeds dat het om een rechtszaak aangespannen door Westland Infra ging, maar hij had moeten zeggen Rendo. De uitkomst van die rechtszaak zou het onmogelijk maken om transportkosten te innen, zolang het producententarief nul is. Kosten voor invoeding mogen niet bij het transporttarief voor afnemers gerekend worden.  Daarom moest de wet nu aangepast worden, zodat er een aparte tariefdrager komt voor invoeding komt. Het resultaat is echt een onleesbaar en onbegrijpelijk stukje wettekst. Niet duidelijk is of er nu één tarief komt waarin kosten voor invoeding én voor afname zitten of twee tarieven, en dat dus straks mensen die zowel invoeden als afnemen twee keer moeten betalen.

Waarschuwing
De Kamer is het ook niet duidelijk. Het lijkt zo te zijn dat het ministerie in staat is om twee verschillende tarieven in te gaan voeren. Het gevaar bestaat dan dus dat mensen met zonnepanelen straks een tarief voor de afname en één voor de invoeding van stroom moeten betalen. Stientje van Veldhoven van D66 waarschuwde daarvoor. En ze had zelfs een motie klaarliggen. Kamp wilde daar niet zoveel mee doen maar toch liet Van Veldhoven zich overhalen om de motie in te trekken. Softie.

Kwaliteit
In het wetsvoorstel wordt ook een en ander geregeld over de samenstelling van gas (de gaskwaliteit). Die verandert doordat er groen gas kan worden ingevoerd en door de komst van buitenlands gas, via pijpen en via schepen.  Een rare opmerking van Kamp was dat het niet uitmaakt wie de kosten draagt voor het op orde brengen van de gaskwaliteit. Linksom of rechtsom betaalt de consument, zo zei hij met zoveel woorden. Dat is niet waar. Als een buitenlandse partij die hier gas wil invoeren die kosten moet maken dan betaalt de Nederlandse consument die niet. Daarnaast heeft de overheid verschillende petten op, zo zei Jansen terecht. De overheid als aandeelhouder van Gasunie heeft er belang bij die kosten bij de consument neer te leggen.

Vreemd gas
Het is nog steeds erg onduidelijk in hoeverre de regering buitenlandse partijen nu toestaat om gas met een andere samenstelling in te voeren op het Nederlands net, en wie voor de kosten opdraait om dat gas zodanig te converteren dat het de in Nederland vereiste samenstelling heeft. Wel zei Kamp dat voor grootverbruikers een hogere differentiatie wordt toegestaan dan voor kleinverbruikers. En de Gasunie mag gas weigeren, bijvoorbeeld als de veiligheid in gevaar komt of als het teveel kost om het te converteren. Elders (artikel 10, lid 1, onderdeel d) staat weer dat Gasunie gas moet accepteren, ook als dat een afwijkende specificatie heeft, maar dat daar dan wel een vergoeding voor moet worden betaald door de invoerder.

De regionale netbeheerder zou niet verplicht zijn om afwijkend gas te accepteren. Niet duidelijk werd ook in hoeverre regionale netbeheerders nu gas mogen weigeren als dat niet helemaal oppie-toppie is.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn