Debat Staatsdeelnemingen - Laat EBN ook deelnemen in schone energiewinningsprojecten

31 mei 2013 - Goed punt van Liesbeth van Tongeren en Paulus Jansen, woensdag tijdens een debat in de Kamer over de Nederlandse staatsbedrijven. EBN neemt volop deel aan investeringen in (vieze) gaswinning. Waarom neemt EBN niet deel in investeringen in schone energie-opwekking, zoals die in windmolenparken en geothermie-centrales? De directie van EBN zelf wil wel, zo had Jansen vernomen.

Ha, ha
Minister van Financiën Dijsselbloem begreep de vraag verkeerd. Hij dacht dat de Kamerleden suggereerden dat de Nederlandse overheid geld steekt in fossiele energieprojecten. En dat ging hij dus maar weer eens met kracht ontkennen. Maar het gaat dus om de deelname van staatsbedrokf EBN in energie-projecten. Toen hij dat doorhad zei hij dat hij als minister geen invloed heeft op EBN. Ha, ha.

Shell
Paulus Jansen wil verder een onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers van Shell bij de mislukte overname door Gasunie in 2008 van het Duitse gasnetwerk BEB.  BEB was in handen van Shell en Esso en zoals bekend werken er veel oud-medewerkers van Shell bij de Nederlandse overheid, bij Gasterra en bij de Gasunie. Het is dus heel waarschijnlijk dat deze oud-medewerkers geheel of deels verantwoordelijk zijn voor de overname van BEB door de staat tegen een veel te hoge prijs.

Jobhopping
Minister Dijsselbloem voelt echter niets voor zo'n onderzoek, zo zei hij. Er zijn nu eenmaal veel zakelijke contacten tussen Shell-medewerkers en de Nederlandse overheid. "En mensen veranderen nu eenmaal van plek." Dat is precies het probleem volgens Jansen. "Er is geen reden tot extra onderzoek". Dijsselbloem wil nu wel toegeven dat er "grote fouten" zijn gemaakt bij die overname. "De Gasunie heeft selectief gebruik gemaakt van informatie, waardoor er een te hoge prijs is geboden. Als je weet dat er grote reguleringsrisico's zijn moet je daar goed naar kijken en moet je de risico's daarvan bij de verkopende partijen laten.", zo weet de minister nu.

Maar dat hij er iets van geleerd heeft is niet echt te merken. Want we moeten nu niet alle investeringen in het buitenland gaan verbieden, zo vond hij. Dijsselbloem: "Wat is er mis mee als Nederlandse bedrijven als Schiphol hun kennis in het buitenland te gelde maken?" Groenlinks-Kamerlid Van Tongeren was bijzonder scherp: "Er is een groot verschil tussen kennis te gelde maken en het overnemen van bedrijven in het buitenland", zo zei ze. Dat wilde Dijsselbloem dan wel toegeven. Er zou dan ook alle reden zijn om verkoop van die kennis te stimuleren, maar om die buitenlandse overnames maar te verbieden. "Staatsbedrijven moeten zich afvragen: waartoe zijn we op aard? Moeten we wel buitenlandse bedrijven overnemen", zo vroeg CDA-Kamerlid Van Hijum zich af.

Concurrentievervalsing
Het was een fundamenteel discussietje over staatsbedrijven, die iedere keer gevoerd wordt in de marge van zo'n debat over staatsdeelnemingen, maar nooit fundamenteel. Het basisprobleem dat met de Nederlandse belastingbetaler als waarborgfonds grote risico's genomen worden. Een ander probleem is dat de overheid zich met die overname van commerciële bedrijven op de vrije markt begeeft en concurrentie daarmee voor andere bedrijven onmogelijk maakt. Dat zie je heel goed bij de overname door de NS van het Haagse OV-bedrijf HTM. Vreemd dat die is doorgezet, ondanks dat de Kamer daar eigenlijk tegen is.

Kapitaalinjectie
Over Tennet zei Dijsselbloem dat er binnenkort een beslissing wordt genomen over de vraag hoe het kapitaal van het bedrijf wordt aangevuld. Dat laatste zou niet meer nodig zijn voor de Duitse activiteiten. De deelname van Mitsubishi aan de aanleg van verschillende connecties met windmolenparken op zee zou dat niet meer nodig maken. Maar nog wel voor de investeringsagenda in Nederland.

Risico's
Dijsselbloem zei dat het Duitse reguleringskader voor wind op zee niet duidelijk was bij de overname door Tennet van het Duitse hoogspanningsbedrijf, maar dat nu wel is. [Hij bedoelt dat niet duidelijk was hoeveel risico Tennet met de aanleg van die connecties liep, red.]. Jansen concludeert daaruit dat Tennet te veel risico heeft gelopen door het Duitse hoogspanningsnet van Eon over te nemen. Het rendement is goed zegt Dijsselbloem. "Ik heb geleerd dat hoge rendementen meestal gepaard gaan met hoge risico's en de vraag is of een staatsbedrijf als Tennet die moet nemen", zo zei Jansen.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn