Zon op scholen 2) - Bedrijven als Greenspread en Slim Opgewekt begeleiden scholen bij zonne-stroomproject

31 mei 2013 - Schooldaken lenen zich bij uitstek voor de plaatsing van zonnepanelen. Vraag is hoe besturen van scholen en gemeenten het beste te werk kunnen gaan als ze hun daken beschikbaar willen stellen. Greenspread heeft er een oplossing voor, maar ook Slim Opgewekt. Slim opgewekt is onder meer verantwoordelijk voor de installatie op de Johannesschool in Arnhem, die maandag door minister Kamp en Liesbeth van Tongeren werd geopend.

Slim opgewekt
We spreken donderdag uitgebreid met Hilde van Dijk van Slim Opgewekt. Slim Opgewekt bestaat uit vier ondernemers, die de handen ineen hebben geslagen. Het bedrijf heeft de school begeleid bij het hele traject van het enthousiasmeren van schoolbesturen tot en met het financieren van de installatie en de feestelijke opening maandag. Sinds die opening melden scholen zich bij Slim Opgewekt; daarvoor ging het bedrijf vooral zelf op zoek naar geschikte scholen.

Crowdfunding
De financiering van de installatie vond op een iets andere manier plaats dan bij Greenspread. Slim Opgewekt is geen voorstander van het gebruik van subsidies. De regeling waarbij de provincie Gelderland leningen verschaft is volgens Van Dijk nog niet in werking. Scholen hebben over het algemeen vaak geen geld, zo beaamt Van Dijk. Het bedrijf kijkt of de huisbankier van de school een lening wil verschaffen voor de aanschaf van de installatie. Ook kunnen investeerders worden ingeschakeld. Naar ouders of omwonenden als investeerder wordt niet zo snel gezocht. Crowdfunding is een interessant idee, maar het staat nog in de kinderschoenen.  Interessant is wel dat de inspiratie vaak de andere kant op gaat. Als een school panelen op het dak legt, stimuleert dat de ouders van kinderen om dat thuis ook te doen.

Gratis stroom
De school betaalt gedurende vijftien jaar een bepaald bedrag per opgewekte kWh aan de bank. Dat bedrag is zodanig dat de lening na bijvoorbeeld vijftien jaar is afbetaald, waarna de installatie in handen komt van de school. De school heeft dan nog tien tot vijftien jaar gratis stroom.

Eigendom
Een punt van aandacht is het eigendomsvraagstuk. Vaak is de buitenkant van schoolgebouwen de verantwoordelijkheid van gemeenten, en de binnenkant die van de scholen. We horen ook wel dat de gebouwen in eigendom zijn van de scholen, zolang die daar inzitten en als ze eruit gaan niet meer. Afstemming met de gemeente is in ieder geval noodzakelijk. Vaak is dat natuurlijk niet zo'n probleem want de belangen zijn hetzelfde. De meeste gemeenten vinden het plaatsen van panelen een goed idee. Vragen zijn: wie investeert in de panelen, van wie zijn de panelen en wie zorgt er voor het onderhoud?

Risico
In Arnhem zijn de panelen eigendom van de school. Daarbij is gezorgd dat de school zo min mogelijk risico loopt. Zo is er een verzekering afgesloten tegen schade als gevolg van vandalisme, inslag van hagelstenen en diefstal. De school krijgt in die gevallen een vergoeding voor de gemiste opbrengsten. Verder zijn panelen besteld bij een betrouwbare leverancier. Dat is het Chinese bedrijf Yingli. Slim Opgewekt bezoekt zelf fabrieken om te kijken hoe het er aan toegaat. Yingli geeft een opbrengstgarantie voor de duur van 25 jaar; dat betekent dat de opbrengst niet terug mag lopen met meer dan bijvoorbeeld 20%. Daarnaast heeft Yingli zelf de garantie verzekerd bij een Duits bedrijf. Dus als Yingli failliet gaat vergoedt dit bedrijf de schade bij eventuele problemen.

Kopje thee
Er is niet een speciaal lespakket opgesteld voor de kinderen. Leraren hebben het al vrij druk om het normale curriculum uit te voeren en Slim Opgewekt wil ze niet nog eens belasten met extra taken.  Het is ook net wenselijk dat zo'n pakket van bovenaf opgelegd wordt. Uitleg over de werking van de panelen en het nut daarvan wordt daarom zoveel mogelijk geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken. Er hangt een Led-televisiescherm in de scholen met daarop enkele gegevens over de installatie, uitgelegd in heldere termen. Het gaat erom abstracte begrippen zo simpel mogelijk uit te leggen. Dus: 'De zonnepanelen hebben vanochtend 10kWh opgewekt. Hoeveel kopjes thee kun je daarmee zetten?' Wel wordt er samengewerkt met Duurzame Pabo, een initiatief om leraren in opleiding vertrouwt te maken met het onderwerp.

700 panelen
Deze week is niet alleen de installatie op de Johannesschool geopend. In totaal zijn zeven scholen beplakt, vijf in Arnhem en twee (dinsdag) in Groenlo, met in totaal 700 panelen. Op elke school was een wethouder aanwezig, en op de Johannesschool dus zelfs een minister en een Kamerlid. Op die laatste school zijn 90 panelen gelegd, met een vermogen van 22 kWpiek. Daarnaast zijn zo'n 100 TL-lampen vervangen door Led-verlichting, om de school energie-neutraal te maken. De kinderen hebben geduimd voor mooi weer, zo zegt Van Dijk en alsof de heer ervoor gezorgd heeft; net op maandag en dinsdag was het mooi weer.

Auto op appelsap
De kinderen konden hun wensen voor over vijftien jaar opschrijven. Die werden in een capsule gedaan, en in de grond gestopt. Een kind wenste dat auto's dan op appelsap kunnen rijden en dat er dat na gebruik achter weer uitkomt zodat we het weer kunnen hergebruiken. En ze konden vragen stellen aan de wethouders en aan minister Kamp. Die liet zich uitgebreid fotograferen met de kinderen, dus die gaat er binnen het kabinet nu vast hard voor maken dat deze projecten een steuntje in de rug krijgen. Toch?

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn