Energyparties en vele andere initiatieven maken van Haagse wijken weer dorpen

27 mei 2013 - Leuk idee. 070Energiek is van plan om Energyparties te organiseren. Bij mensen thuis wordt dan gepraat over energie: hoe energie te besparen, hoe samen energie aan te kopen of te gaan opwekken en hoe inzicht te krijgen in de energierekening? De gastheer krijgt een gratis energiescan aangeboden.

Ontbijt
Het idee werd gepresenteerd door Alexander van de Beek van 070Energiek, vorige week donderdag tijdens een ontbijt voor mensen die bezig zijn met lokale duurzame initiatieven in Den Haag. Hij heeft zelf ook van alles gedaan om zijn huis te verduurzamen en de plannen van zijn organisatie rijken nog veel verder dan alleen het organiseren van energyparties. Zo wil hij samen met zoveel mogelijk mensen stroom gaan inkopen. De organisatie richt zich op de buurten Duinoord, Vogelwijk en Reva.

Er zijn al veel initiatieven in de stad, zo bleek. Iedereen stond om de beurt op om te vertellen over zijn of haar initiatief. Het lijkt erop dat buurten weer een beetje dorpen worden, en dat is goed.

Hier een kort, niet volledig overzicht van de ideeën.
- Laakkwartier: Ondernemers stimuleren om bij elkaar in te kopen. Er worden match-bijeenkomsten gehouden. In de wijk zit trouwens ook de urban gardener, waar aansluiting mee kan worden gezocht.
- Escamp: Hier is een gedragsveranderingsprogramma opgezet. Thema is onder meer de vraag hoe bewoners op een meer duurzame manier met afval kunnen omgaan. Aan de organisatoren van het straatfeest is gevraagd biologisch in te kopen
- Bouwlust: Iemand wil daar gezond eten gaan propageren: groente en fruit in plaats van chips. De mensen van de wijk zijn echter nauwelijks in beweging te krijgen, hij richt zich daarom op kinderen.
- Statenkwartier: er zijn wijkoverstijgende initiatieven. Samen met de Vogelwijk en de Archipelbuurt wordt de vraag gesteld: hoe kun je samen iets doen? Er is hier (in het Geuzenkwartier) ook een initiatief om appelbomen te plaatsen in bakken.
- Vogelwijk: daar hebben we de bekende organisatie Vogelwijk Energiek, die onder meer de turbine de Duinvogel aan de haven van Scheveningen renoveerde. Er zijn 250 leden; 110 zijn lid van de Duinvogel; bij 70 zijn slimme meters geplaatst. Men praat nu over het plaatsen van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen, zoals op dat van de Montessori-school aan de Laan van Poot. "We gaan aan de slag, wat ook Den Haag beslist", zei de initiatiefnemer Rutger van Hoogstraten in eerste instantie dapper. "Maar de rentabiliteit van de projecten hangt toch wel erg af van de vraag of saldering voor de meter wordt toegestaan?", vroeg schrijver dezes. "Ja, dat is een probleem", zo gaf Van Hoogstraten dan wel toe. Het gaat er volgens hem nu om om de 'tweede generatie'  te mobiliseren. Die wordt niet gedreven door ideologische motieven.
-Vruchtenbuurt: Ook hier wordt gekeken naar de plaatsing van zonnepanelen op een dak van een school, de Vliermeent.
-De Groene Regentes, in de Regentessewijk: houdt zich bezig met de aanleg van een moestuin, isolatie van woningen en heeft een zonnebloem-actie op touw gezet. Gekeken wordt of op theater De Regentes zonnepanelen geplaatst kunnen worden, op een manier die vergelijkbaar is met het project op de Caballero-fabriek. De groep wil dat windenergie hoger op de politieke agenda komt.
-Zeeheldenkwartier: hier probeert een groepje een tuin aan te leggen op een gebied waar een school is afgebrand. Voorbeeld is Emma's Hof, dat een tijdje geleden een Kroonappel won. Het terrein wordt weer voor de helft bebouwd met woningen, en dat is een probleem. Want de bouw ligt stil, door de financiële problemen van de coöperaties, en er kan nu ook niet gestart worden met de aanleg van de tuin.
- Archipelbuurt/Willemspark: Hier worden energiecafés gehouden. Ze vallen onder een wijkvereniging en ze hebben recentelijk besloten een computerprogramma aan te schaffen om te kijken welke daken geschikt zijn voor de plaatsing van panelen. Het programma Zonatlas werd bedoeld.
- Ardo de Graaf van wijkvereniging Biesland in Ypenburg is natuurlijk erg actief. De Graaf wil de zuiveringsinstallatie aan het Houtrust gaan inzetten voor de productie van warmte, bijvoorbeeld aan het nabijgelegen Statenkwartier. Daarvoor zal hij echter het Hoogheemraadschap Delfland mee moeten krijgen en dat zal niet zo makkelijk zijn. Recentelijk is een nieuwe zuiveringsinstallatie aan de andere kant van de stad, in de Harnaschpolder, aangelegd. Niet duidelijk is in hoeverre er in die van de Houtrust nog echt gezuiverd wordt. Wellicht kan nieuwe biomassa worden aangevoerd, zoals visafval van de haven en eetafval van de horeca, dat dan in de vergistingsinstallatie kan worden gestopt. Het leek ons allemaal een beetje luchtfietserij.
- Verder heeft De Graaf een project dat bestaat uit een poging 30 huizen in Den Haag te verduurzamen. Onder meer in het Statenkwartier wordt getracht om warmtepompen aan te leggen.
- Haaglanden, de regio-organisatie, schijnt ook actief te zijn op het gebied van duurzaamheid. Er is zelfs een website: www.zonnig-Haaglanden.nl. Ook wordt gedacht aan de plaatsing van windmolentjes op daken. Haaglanden stelt de Zonatlas mogelijk beschikbaar voor buurt-initiatieven.
-Moerwijk: De Stichting Zelfvoorzienende leefhectaren wil stadstuinen aan gaan leggen in Moerwijk, op basis van de filosofieën van de permacultuur.
Ook Jeroen Boon is actief in Moerwijk, maar is minder zweverig dan de mevrouw van de perma-cultuur.
- Stationsbuurt: projecten worden opgestart

Ventilatie
Ardo de Graaf barst van de ideeën, zo bleek weer. Hij wil dus 30 huizen in Den Haag gaan verduurzamen. Iemand die meedoet heeft een huis in de Van Aerssenstraat, in het Statenkwartier. De man had dubbel glas aan laten leggen. Dat kan tot problemen leiden als je de muren niet isoleert. Bij hem ging het vocht neerslaan op de muren. Daarom moet hij nu beter gaan ventileren. Maar hoe? Openingen in de gevel maken mag niet zomaar, zo denkt hij. Want panden in Statenkwartier zijn beeldbepalende panden. Dus daar moet een mooie oplossing voor verzonnen worden.

Excursie Energie-U
Volgens bouwkundige Luuk van der Werf hoeft het plaatsen van een rooster in een gevel echter geen probleem te zijn, ook niet bij beeldbepalende elementen. Dit zei hij later tijdens een excursie van Energie-U tegen Energieenwater.net. Van der Werf weet naar eigen zeggen inmiddels precies wat wel en niet mag, hij heeft al jarenlange ervaring met het plaatsen van roosters, en weet wat er speelt op dat gebied.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn