Schaliegas 2 - Europarlementariërs eten buikje rond en heffen het glas samen met schaliegas-lobbyisten

10 mei 2013 - De EU is een godsgeschenk voor lobyisten. Burgers hebben geen vat op wat er gebeurt en het Parlement heeft nauwelijks iets in de melk te brokkelen. Dus de lobbyisten hebben vrji spel. Vandaar dat de meest onzalige maatregelen nu uit Brussel komen. Ook als het gaat om schaliegas lopen lobbyisten van de grote energiebedrijven daar de deur plat. Toch raar, want Brussel heeft niets te zeggen over de winning van schaliegas.

Onderzoekshoerderij
Olie en gasbedrijven zijn volop aan het lobbyen in Brussel. Ze proberen toestemming te krijgen voor het gebruik van bepaalde chemicaliën. Bedrijven als ExxonMobil, Halliburton, Statoil, Shell, PGNiG, Total en OMV willen voorkomen dat de industrie gereguleerd wordt. GDF Suez, Shell en andere gasproducenten vormden de European Gas Advocacy Forum (EGAF) in 2010. Zij lieten een rapport opstellen door de onderzoekshoeren van Mckinsey. Volgens een insider komt dit rapport nu bij elke gelegenheid ter tafel, zo schrijven Buisset, Øye en Selleslaghs in het rapport 'Lobbying Shale gas in Europe'.

Big oil is big money
Bedrijven als Shell en BP spenderen miljoenen om het proces naar hun hand te zetten. Precieze cijfers zijn niet bekend maar de schrijvers merken op dat Shell in de eerste acht maanden van 2009 in de Verenigde Staten 800.000 dollar spendeerde om Amerikaanse wetgeving rond klimaat naar zijn hand te zetten. En dat betaalt zich uit. Shell vormde met bedrijven als Conoco Phillps de 'United States Climate Action Partnership'. "A few years ago, this organisation successfully collaborated to make the American clean energy security act a very industry-friendly piece of legislation."

Opinie gaat door de maag
Grote energiebedrijven nodigen Parlementsleden uit voor lunches, om te lobbyen voor schaliegas. Zo'n ontmoeting wordt dan gevolgd door een gesprek met de assistent van het Parlementslid, dat bij de lunch aanwezig was.  De lobby is geïntensiveerd in de afgelopen maanden, zo zeggen de schrijvers van het rapport op basis van gesprekken met betrokkenen. De bedrijven hanteren eenzelfde strategie als het gaat om ambtenaren van de Commissie, alsmede om vertegenwoordigers van lidstaten in Coreper, het orgaan van permanente vertegenwoordigers.

Hillary
In een advertentie van een congres over schaliegas in het Europees Parlement (Gas Week 2012) werden Parlementariërs uitgenodigd om hun uitnodiging en drinkbonnen af te halen in Ralph Bar's, want " we willen het einde van de Gasweek vieren". Schokkend om te lezen is dat niemand minder dan Hillary Clinton zich uitgesloofd heeft om landen als Polen en Bulgarije aan te zetten tot schaliegaswinning."In Poland, American government officials ranking as high as Secretary of State Hillary Clinton have been spending big efforts on getting exploration permits." Hillary Clinton also visited Bulgaria in February 2012 to lobby for shale gas exploration, and to encourage the Bulgarians to strive for energy independence."

Pasterop
Pas ook op voor het European Energy Forum. Lid van deze organisatie zijn Europarlementariërs en de grote energiebedrijven. Ze organiseren lunches en debatten, en ze nodigen daarvoor energiebedrijven en vertegenwoordigers van EU-instituties uit. Eurocommissaris Oetinger, een verklaard voorstander van schaliegaswining, was aanwezig bij een diner in maart vorig jaar. Opvallend hoe vaak er ook Polen betrokken zijn bij het opstellen van allerlei rapporten over schaliegas, zoals Bugoslaw Sonik’s. Polen is een groot voorstander van de winning van schaliegas omdat het het land minder afhankelijk kan maken van Rusland.

Drukte om niets
Toch is al die Brusselse drukte opvallend want de EU heeft niets te zeggen over schaliegaswinning door individuele lidstaten. Artikel 194 van sectie 21 van het verdrag van de EU zegt dat het recht om energiebronnen te exploiteren en de keuze voor energiebronnen bij de nationale lidstaten ligt. De drukte kan dan ook deels verklaard worden door natuurlijke neiging van Europese ambtenaren en politici om te denken dat witte vlekken in het Europese palet aan regelgeving zo snel mogelijk moeten worden opgevuld. Want samenwerking is goed dus alle regels die het gevolg zijn van die Europese samenwerking zijn altijd beter dan geen regels.

Territoriumdrift
Territoriumdrift dus. De bureaucraten hebben een natuurlijk neiging om zich met ieder nieuw beleidsterrein dat voor hun voeten komt te gaan bemoeien en om daar regels voor te gaan opstellen. Waar dat voorheen nog wel eens voordelig uit kon pakken voor het milieu is dat nu niet meer het geval. De grote vervuilende bedrijven hebben voldoende grip op het Brusselse politieke proces gekregen om te voorkomen dat regelgeving nadelig voor de industrie en voordelig voor het milieu uitpakt, zo blijkt wel uit het rapport. Zie de recente discussie rondom backloading van CO2-emissierechten.

Vervolg van: Schaliegas 1 - 'EZ-onderzoek is te oppervlakkig om als basis voor beslissing te kunnen dienen'
Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn