Energiecoöperaties 2): Terug naar de basis: bottom-up, advies geven achter de voordeur en vertrouwen winnen

8 mei 2013 -  Er zijn drie fases waar mensen doorheen gaan. Eerst was er de fase van ongeïnformeerd optimisme. De complexiteit van de energiemarkt is gigantisch onderschat. Daarna, na het faillissement van Trianel, kwam de fase van 'geïnformeerd pessimisme'. En nu is het tijd voor 'collectief realisme'. 

Opnieuw
Een deel van de initiatiefnemers is afgehaakt in de tweede fase. Van Gemen probeert om samen met een groepje mensen die in de derde fase zitten opnieuw te beginnen; wel door verder te bouwen op de basis die ze ontwikkeld hebben.

Vertrouwen
Het is goed dat er mensen aan de slag zijn gegaan met het oprichten van coöperaties maar het is ook logisch dat het niet gelukt is om er een bruisende sector van te maken. De initiatiefnemers liepen een paar jaar vooruit op de kermis. De meeste mensen hebben nog andere vragen als het om energie gaat. Ze begrijpen de energierekening niet en ze durven niet over te stappen. Het vertrouwen in de energiebedrijven is weg. Pas als je heel lang met iemand gaat zitten dan kun je hem zo ver krijgen om over te stappen. En dat doet zo iemand dan nog voornamelijk omdat hij je vertrouwt.

Nul-euro
Luister naar je leden en hanteer het nul-euro principe. Pas als een stevig fundament is gelegd van vertrouwen kun je gaan denken aan commerciële activiteiten. Het eigenlijk precies de manier waarop mensen een onderneming starten. Eerst zul je vertrouwen en goodwill moeten kweken voordat je echt commercieel succesvol kan zijn. Dit element van vertrouwen kweken is een beetje ondergesneeuwd in de afgelopen jaren. En dat terwijl het gebrek aan vertrouwen in de grote energiebedrijven juist een belangrijke drijfveer is voor veel mensen om het anders te gaan doen. Coöperaties hebben wellicht iets te makkelijk gedacht dat mensen dus een lokale energiecoöperatie wel zouden vertrouwen.

Vrijwilligers
Stel kritische vragen en stil je kwetsbaar op. Ga gezamenlijk waarde creëren. Ga samen met je leden streven naar energie-neutraliteit. Vergeet het leveren van energie maar even. Als je dat laatste gaat doen moet je mensen in dienst nemen, en die moeten ook betaald worden. Stem je plannen af op het feit dat je met vrijwilligers te maken hebt, die niet vijf dagen per week beschikbaar zijn. Werk daarom bijvoorbeeld met preferred suppliers, in plaats van dat je zelf zonne-boilers gaat leveren. De coöperatie zal meer een adviesfunctie moeten krijgen. Er is een window of opportunity door activiteiten te enten op de mogelijkheden die bij elkaar komen. 

Achter de voordeur
Begin achter de voordeur. Eerst ga je kijken wat er achter de voordeur (in huis dus) kan gaan gebeuren. Wat je daar niet kunt oplossen, los je in de wijk op en wat niet in de wijk mogelijk is, los je in de regio op. Van Gemen noemt dat het achter-de-voordeur-principe. Achter de voordeur ligt het fundament van de energie-coöperatie. De basis van de coöperatie zijn de leden, en niet de klanten. De klanten zijn van geen waarde voor een coöperatie. Van Gemen is bezig een blauwdruk te schrijven over hoe je met de leden van een coöperatie aan de slag kunt gaan. En dat begint dus met het beantwoorden van vragen over zaken als de energierekening en een overstap naar een ander energiebedrijf.

Zelf doen
Eigenlijk, zo is de conclusie van het gesprek, moeten de coöperaties het nu even de komende jaren helemaal zelf doen, in de wijken en gemeenten waarin ze actief zijn. Vragen over samenwerking komen weer bovendrijven als de coöperaties daar zelf aan toe zijn. Dat is bij organisaties als Texel Energie en Grunneger Power het geval maar bij de andere nog niet.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn