Kamp moet oppassen dat hij geen uitstel-minister wordt. Alleen met schaliegas pakt hij door

24 april 2013 - Minister Kamp gaat niet eind april een brief over decentrale energie naar de Kamer sturen, zoals eerder beloofd. Hij heeft wel een plan over hoe hij decentrale energie wil gaan stimuleren, maar dat heeft hij naar partijen gestuurd die met het SER-overleg bezig zijn. Voordat die uitgepolderd zijn komt er geen duidelijkheid, zo bleek uit een debat over energie woensdag.

Uitstel
CDA en CU gaan waarschijnlijk een motie indienen om toch nog eerder de beschikking te krijgen over de plannen van het ministerie, zo zei Tweede Kamerlid Agnes Mulder tegen Energieenwater.net. Het gaat vooral over de vraag hoe hij saldering door groepen burgers verenigd in een coöperatie gaat stimuleren. Heel de sector smacht naar duidelijkheid, maar die wilde hij dus niet geven. Mulder bleef er maar op hameren dat de Kamer in een motie van partijgenote Marieke van der Werf al in 2011 unaniem heeft gevraagd om die saldering te regelen.

Wind op zee
Een ander punt dat maar blijft liggen is de aanleg van een net op zee, voor de aansluiting van nieuwe windmolenparken. Kamp meldde dat een wet om de aanleg van een net op zee te regelen pas in 2015 naar de Kamer kan komen. Dan hebben we dus alleen nog maar een wet, en geen net. Kamp suggereerde ook dat hij de afspraken waar de SER mee gaat komen gaat afzwakken. Hij trekt zijn eigen lijn als hij het niet eens is met de uitkomst van het SER-overleg. "Ik wil het geld niet op een onverantwoorde manier uitgeven", zo zei hij. Bedacht moet worden dat partijgenoten als Leegte en Krom al jaren tekeer lopen te gaan tegen deze vorm van opwekking.

Envelop
Zijn plan om een soort envelopvergunning voor windmolenparken te maken viel in goede aarde, maar dit is ook al een oud plan. Partijen die een vergunning aanvragen kunnen dan op het moment dat ze het park aan gaan leggen nog een beslissing nemen omtrent de molens die ze willen plaatsen. Nu moet dat al bij de vergunningverlening vast staan.

Schoon en veilig
De meeste aandacht ging, zoals te verwachten viel, uit naar de discussie over schaliegas. In media als de Telegraaf werd gesuggereerd dat de PVDA een draai heeft gemaakt, maar dit valt wel mee. Diederik Samsom zei anderhalf jaar geleden dat hij akkoord zou gaan met de winning van schaliegas als de regering met serieuze plannen voor de ontwikkeling van duurzame energie komt. Het moet schoon en veilig zijn, zo heet het nu bij de PVDA. De vereiste dat de winning ook te rechtvaardigen moet zijn, zoals neergelegd in een motie die door de PVDA werd ondersteund, lijkt van tafel te zijn.

Gelopen race
Kamp lijkt wel voorstander te zijn van schaliegas. Hij wil gemeenten geen inspraak geven als er besloten is om naar het gas te gaan boren; allemaal tekenen dat hij snel wil doorpakken. Er loopt nu een onderzoek naar de mogelijkheden voor de winning van schaliegas. Als dat af is buigt de MER-commissie zich daar over; daarna zal Kamp een beslissing nemen. Begin volgend jaar kan de boor de grond in als er tot winning besloten wordt, zo zei hij. De klankbordgroep die is ingesteld bij het uitzetten van het onderzoek, heeft volgens Kamp een enkele functie meer. Die is verleden tijd, zo zei hij. Sommige partijen in die groep waren het niet eens met de opzet van het onderzoek. En ook vreemd: partijen die nu een rol spelen in het onderzoek kunnen straks gewoon meedingen naar opdrachten voor de winning van het gas.

Opslag
Verder kwam de opslag van kernafval ter sprake. Hoewel dit geen sexy onderwerp is, is het wel ontzettend belangrijk. Kamp zei dat hij in 2014 geen locatie voor de definitieve opslag gaan aanwijzen, iets dat wel zou moeten volgens Europese wetgeving. Verder wil hij kijken of hij met andere landen samen kan werken. Dat kan op twee manieren: of samen met anderen een nieuwe opslag bouwen of het Nederlandse afval opbergen in een opslag die toch al gebouwd wordt. In 2014 komt er een discussie, maar die gaat dan met name over het proces. Overigens staat in Europese wetgeving ook dat ieder land voor zijn eigen opslag moet zorgen. Verder meldde Kamp dat het een herneembare opslag wordt, waarmee hij bedoelde dat het afval er na honderd of tweehonderd jaar weer uit kan worden gehaald.

Kolenbelasting
Kamp is geen voorstander van verhoging van de kolenbelasting, iets waar Jan Vos (PVDA) op aandrong. Ook de discussie hierover ligt weer op de tafel van het SER-overleg. Maar het is onwaarschijnlijk dat die er komt. Kamp leek eerder te denken aan sluiting van een oude kolencentrale, om zo overcapaciteit tegen te gaan, zo liet hij blijken. Er loopt overigens wel een onderzoek naar de kolenbelasting.

Verrijking
Over een mogelijke verkoop van het belang van 33% in uraniumverrijker Urenco wilde de minister niet veel zeggen. Onderzochte vragen zijn: wat willen de andere aandeelhouders (Verenigd Koninkrijk en twee Duitse energiebedrijven), welke conclusies moeten wij hieruit trekken, kunnen we dan beter ook ons belang niet verkopen en welke voorwaarden moeten daar dan aan gesteld worden? Aangenomen kan worden dat Nederland ook gewoon het belang wil verkopen. Het is volgens Kamp een "erg ingewikkeld" dossier.

Media
Dus de Telegraaf meldde woensdagochtend onterecht dat de PVDA een draai inzake schaliegas gemaakt heeft. En in tegenstelling tot wat het AD meldde werd duidelijk dat de partijen aan de SER-tafel nog steeds voor 16% duurzame energie in 2020 gaat. De SER heeft zelfs een heus persbericht daarover uitgebracht. Het blijkt maar weer: eigenlijk kun je alleen je eigen nieuwsdienst vertrouwen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn