Solar Solutions: Hoe de zonne-energie branche langzaam maar zeker volwassen wordt

18 april 2013 -  Leuke beurs: Solar Solutions. Mooie locatie ook: Expo Haarlemmermeer. Met dat gigantische dak van zonnepanelen is het de ideale plek voor een beurs over zonne-energie natuurlijk. De beurs was goed bezocht, het was er gezellig druk. Het was ook niet zo'n grote beurs, waardoor het makkelijker leek om contacten te leggen.

Kennis en kunde
De beurs was vooral bedoeld voor het bij elkaar brengen van leveranciers en installateurs. De organisatoren speelden daarmee in op een vraag die er in de markt leefde, zo zegt directeur Peter Groot van het organisatiebureau Good!. Voor installateurs is de opkomst van zonne-energie een mooie kans om zich te ontworstelen aan de crisis. En die kans nemen ze met beide handen aan, zo blijkt uit het aantal bezoekers. Wel is het nodig dat ze zich voldoende scholen voordat ze het dak op gaan. Vandaar dat er veel aandacht was voor kennisverrijking.

Wit-blauw
Zo'n tachtig bedrijven en organisaties presenteerden zich op de beurs. De grootste stand was de stand van Navetto/Solar construct. De medewerkers hadden allen in een wit-blauw geblokt overhemd gestoken. De stand van Emerson viel op omdat daar een grote installatie stond; bedoeld voor de conversie van gelijkstroom naar wisselstroom voor de echt grote zonnestroom-installaties. In Nederland waren er nog geen verkocht maar dat komt wellicht wel, zo zei een medewerker.

Het slechte nieuws
Logo's van zonnepanelen-fabrikanten schitterden de bezoeker overal tegemoet. Het slechte nieuws is dat sommige bedrijven hun productie hebben gestopt (Sharp) en andere in grote financiële problemen verkeren (Suntech, waar 600 miljoen dollar verdwenen schijnt te zijn). Over een merk als Canadian Solar wordt neerbuigend gedaan, omdat die van overal en nergens panelen vandaan haalt. Het is dus, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, geen Canadese producent. Chinese panelen hebben geen goede naam onder de echte professionals, zo viel te horen, behalve dan die van Yingli. Een bedrijf als Natec Sunenergy, dat deze merken voert, heeft nog wel een goede aanvoer van panelen, met name van Yingli, zo zegt een dame in het rood.

Vechtersmarkt
Er is onder de echte professionals onvrede over de onervarenheid van veel nieuwe partijen in de zonne-energiemarkt. Dat leidt tot slecht aangelegde installaties; installaties die bij lange na niet het vermogen halen dat ze kunnen halen, bijvoorbeeld omdat ze verkeerd geschakeld zijn. Er lijkt een algeheel gevoel te zijn dat er nu teveel op prijs geconcurreerd wordt en te weinig op kwaliteit. Het wordt ook tijd voor een kwaliteitskeurmerk, zo zegt Du Toy van Hees van het bedrijf Sunn. Dat zou bij voorkeur opgezet moeten worden door branche-vereniging Holland Solar. Goede merken zijn volgens Du Toy van Hees behalve Yingli ook GH Solar, REC en Sharp.

Arm land
Du Toy van Hees is niet heel negatief over de mogelijke komst van importheffingen op Chinese panelen. "Het veegt de onbekwame installateurs van de markt", zo zegt hij. Ook twee vertegenwoordigers in Nederland van Parasol zien het niet zo somber in. Parasol maakt zonnepanelen in Bangladesh en is in handen van Nederlanders. Verwacht wordt dat als er heffingen komen de Chinezen gewoon even omvaren via Afrika. Mogelijk dat de importheffingen dan uitgebreid worden. Maar Parasol heeft daar geen last van omdat producten uit dit arme land altijd vrijgesteld zijn van heffingen.

Hout
Er is een mooi auditorium bij de ingang van de expositie-hal. Daar vond de start plaats van Duurzaam bedrijf Haarlemmermeer, het nieuwe energiebedrijf van de gemeente. De bedoeling is dat er op maar liefst 3000 woningen van woningbouwvereniging Ymere zonnepanelen worden gelegd. Dit kan nog verhoogd worden naar 5000.

Feestelijk
Het was een feestelijke bijeenkomst, met veel bekende gezichten uit de energiewereld, waaronder Maurits Groen, Brendan de Graaf van Texel Energie, de ex-jongerenvertegenwoordiger Liesette Meddens, die nu voor de stichting Urgenda werkt, en de duurzame ex-wethouder Robbert Jan Piet. Kennissen en familie-leden van Andrea van de Graaf, de nieuwe directeur van het bedrijf, kwamen haar feliciteren.

Innovatie
In twee kleine zaaltjes werden lezingen gehouden door vertegenwoordigers van bedrijven in de branche. Zo vertelde iemand van Plugwise over de apparaten die het nu op de markt brengt. "We hebben de slimme meter slim gemaakt". Voorheen had dit bedrijf alleen een apparaatje om het verbruik van individuele apparaten te meten. Daar is heel wat bijgekomen. Zo kan nu berekend worden wat de zonnepanelen op zouden moeten brengen (gegeven het weer in een bepaalde regio), wat je daardwerkelijk verbruikt (dus niet alleen wat je op het net zet en produceert)  en kan met de mobiele telefoon het energieverbruik  in huis gestuurd worden; door apparaten aan of uit te zetten.

Nieuwe start na kernenergie
En het bedrijf houdt zich steeds meer bezig met slimme netten, reden waarom Alliander er een belang in heeft genomen. Recent is een contract afgesloten met Tepco (die van de ontplofte kerncentrale). In Japan werken nog maar 2 van de 29 kerncentrales; tijd dus voor een nieuwe start. Met de bekabelde versie van de pluggen kan worden geanticipeerd op plotselinge spanningsstijgingen, waarna afnemers van het net gehaald kunnen worden. Iets voor Nederland wellicht. Een lezing was er ook door Michiel Klee van Mastervolt. Hij legde uit hoe zijn omvormers er voor zorgen dat er meer stroom uit de installatie kan worden gehaald, met name als die te maken heeft met sterk wisselende zonneschijn.

Turbulentie
Er is veel te doen in de zonne-energie branche. Er is onzekerheid over de vraag of saldering nog lang blijft bestaan, onzekerheid over de komst van mogelijke importheffingen en er was in de afgelopen tijd veel te doen over de kwaliteit van de installaties. Aan de andere kant is de vraag naar panelen groot en wordt de branche langzaam volwassen. Een teken daarvan is onder meer deze beurs, en een ander teken is alle aandacht die er nu is voor kwaliteit. Vraag is hoe de branche, en vooral de consument, zich houdt onder al het politieke geweld dat er de komende tijd rond zonne-energie gaat ontstaan. Hopelijk is die standvastiger dan de politiek.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn