Saldering I: 70% van duurzame energie-initiatieven kan niet uit de voeten met postcode-gebiedjes

15 april 2013 - Eind april wordt de brief van het ministerie van Economische Zaken over saldering door coöperaties verwacht. Belangrijkste vragen zijn: gaat het ministerie postcode-gebiedjes introduceren, en wat zal het tarief voor de energiebelasting worden? Hier een samenvatting van de stand van zaken.

Regeerafspraak
In het regeerakkoord is aangekondigd dat leden van coöperaties die duurzame energie opwekken in aanmerking zullen komen voor een verlaagd tarief voor de energiebelasting, voor zover ze verbruiken wat ze zelf opwekken. Dat wil zeggen dat deze leden over dit deel een laag tarief betalen, en over de rest het normale tarief.

Angst
Er moet van de regeringspartijen sprake zijn van duurzame energie die in de nabijheid wordt opgewekt. De gedachte is dat het moet gaan om lokale initiatieven; dus initiatieven van mensen die in een bepaalde buurt wonen. Maar er zit meer achter deze eis. Want de overheid is bang dat coöperaties anders te groot worden en dat de overheid dan teveel energiebelasting misloopt. Zo zouden energiebedrijven coöperaties kunnen gaan oprichten, waar ze dan al hun duurzame energie-projecten in stoppen en waar heel Nederland lid van kan worden.

Postzegel-gebiedjes
Om die reden zou het ministerie van Economische Zaken denken aan postcode-gebiedjes. Dus de leden van een coöperatie moeten allen woonachtig zijn in een bepaald postcode-gebied of een gebied waar de eerste vier cijfers van de postcodes gelijk zijn, om in aanmerking te komen voor een verlaagd tarief. De decentrale energie-sector is daar niet blij mee. Stichting E-decentraal heeft een poll gedaan, waaruit blijkt dat 70% van initiatiefnemers van duurzame projecten in het land naar eigen zeggen niet uit de voeten kan met een nauwe afbakening naar postbode.

Koperen plaat
Vraag is of dat echt zo is, op het moment dat de regeling er is. Maar feit is wel dat leden van coöperaties vaak anders georganiseerd zijn dan op basis van locatie. Vooral leden van windcoöperaties zitten vaak verspreid over een groot gebied, of zelfs heel Nederland. De VNG pleit daarom voor een ruimere regeling. Van E-decentraal mag het maken van geografische grenzen helemaal achterwege worden gelaten. Of iemand uit Groningen lid wordt van een coöperatie in Groningen of in Maastricht maakt in technische zin niet uit. De stroom van beide coöperaties komt op dezelfde koperen plaat terecht. In beide gevallen draagt hij bij aan verduurzaming.

Erin en eruit
Bestuurslid Rob van Rees van E-decentraal verwacht dat de postcode-gebiedjes in eerste instantie in de brief van het ministerie zullen staan, maar dat ze er daarna uit gehaald worden onder druk van het Parlement. Het gaat er volgens Van Rees om dat stroom 'voor en door' mensen opgewekt wordt. "Wat maakt het uit of de panelen op je eigen dak liggen of dat er ergens anders een clustering van panelen plaats vindt omdat dat goedkoper is?" E-decentraal is ook niet bang dat er heel grote coöperaties worden opgericht. Mensen moeten eigenaar zijn van de installaties en dat is factor die voldoende beperkend is.

Rompslomp
Van meer belang is dat de regeling stabiel is, eenvoudig en goed uitvoerbaar. Die initiatiefnemers van duurzame projecten hebben natuurlijk geen zin in al te veel administratieve rompslomp. En daar heeft E-decentraal dan echter een hard hoofd in. Zal de regeling wel uitvoerbaar worden? Niet alleen moet de stroom van de coöperaties fictief over de leden verdeeld worden; ook moet het verbruik van die leden dan ingedeeld worden in een deel waarvan het verlaagde tarief en een deel waarvoor het hoge tarief geld.

Tarief
Veelal wordt verwacht dat het verlaagde tarief ongeveer 50% van het normale tarief zal bedragen. Van Rees denkt dat het belastingtarief minder dan 50% moet bedragen van wat het nu is (ongeveer 13 cent per kWh), om stimulerend genoeg voor projecten voor de meter te kunnen zijn.

Vervolg : Saldering II: EZ zal waarschijnlijk niet al in april saldering achter de meter om zeep helpen

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn