SER-overleg: Gehakketak over details in plaats van het scheppen van kaders

16 april 2013 - Gaat het SER-overleg ergens toe leiden? 'Ik zie het niet zo somber in', zegt de een. 'Er is veel gehakketak', zegt de ander. Eén zekerheid is er: het traject mondt uit in een rapport met een kaft en daarop de titel: 'Nationaal Energie-akkoord'. Maar of daar meer in zit dan enkele bla-bla-blaadjes is de vraag.

Ambtenaren-aanpak
Er zijn allerlei werkgroepen ingesteld; een typische ambtenaren-aanpak die we ook kennen van het topsectorenbeleid. Zo wordt er in de werkgroepen behalve over saldering gesproken over de kolentaks, een CO2-belasting en schaliegas. Dat laatste is opmerkelijk want het overleg zou gaan over een transitie naar duurzame energie. Werkgevers voeren aan dat schaliegaswinning tot lagere prijzen zal gaan leiden, maar dat is onzin want prijzen zijn in Nederland sticky door de dominantie van enkele grote bedrijven en de koppeling van de aardgasprijs met de olieprijs.

Huurders
Over saldering zullen de partijen het eerst eens zijn, zo verwacht Rob van Rees van de stichting E-decentraal, de belangenvereniging voor decentrale initiatieven. Het is een stimulans voor verduurzaming en het is goed voor de economie, met name voor de installatiebranche. Ook VVE's en huurders zullen straks kunnen salderen, zo is de bedoeling. Huurders leggen dan met toestemming of met hulp van de woningbouwcoöperatie zelf panelen op hun dak. Ook de club van woningbouwcoöperaties Aedes zit aan tafel bij het SER-overleg.

Kaarten op tafel
Van Rees is nog wel aardig optimistisch. (Dat moet hij ook zijn uit hoofde van zijn functie.) "Ik zie het niet zo somber in. De start was goed. De kaarten lagen vrij snel op tafel. In deze fase nemen de partijen echter scherper stellingname. Daar moet je doorheen. Normaal is de SER een van de vele adviesraden. Maar als er nu een akkoord komt dan heeft iedereen zich daar achter geschaard", aldus Van Rees. Het klinkt niet echt overtuigend. Van Rees was directeur van Greenchoice tot begin 2011 en is nu betrokken bij Do-the-bright-thing, een bedrijf dat de aankoop van producten koppelt aan investeringen in zonne-energie.

Kaftje
Een ander is minder optimistisch. Het zal in ieder geval leiden tot een rapport leiden met een kaftje waarop staat: 'Nationaal Energieakkoord'. Dat er alleen maar bla-bla blaadjes in zullen zitten is goed mogelijk, zo zegt hij.

Gehakketak
Maya van der Steenhoven van EnergiekLeiden zit er heel dubbel in. Aan de ene kant verwacht ze niet dat het overleg zal mislukken. "De voorzitter van de SER is ook niet gek". Aan de andere kant is ze sceptisch. "De SER zou zich moeten concentreren op de hoofdlijnen, maar dat gebeurt niet. Het gaat nu over de details, die ook in het Parlement geregeld kunnen worden. Voor alle partijen die aan tafel zitten zijn de huidige kaders bepalend. Ze brengen nu hun punten in bij de SER, straks bij de ministeries, en daarna bij het Parlement. Dat leidt tot gehakketak." Van der Steenhoven is betrokken bij één van de werkgroepen van E-decentraal.

Visie
"Dit overleg zou over de lange termijn moeten gaan. In 2017 zit deze regering er niet meer. Nodig is een visie op de toekomst. 'Waar willen we heen met zijn allen, wat is onze positie daarin, waar zijn we dan tevreden mee?'."

Geld
Daarnaast gaat het natuurlijk veel over geld. Het mag niets kosten. Minima mogen er niet op achteruit gaan, en werkgevers al helemaal niet. De middeninkomens moeten ook ontzien worden, zodat niet duidelijk is waar het geld dan wel vandaan moet komen. Iedereen gaat zich er mee bemoeien: VEH, Consumentenbond, FNV, etc. Van der Steenhoven: "Maar een transitie naar duurzaam kost nu eenmaal geld. De SER zou moeten zeggen: het mag iets kosten. Die kosten mogen hier en hier komen te liggen. Als die vragen worden opgelost gaat het vanzelf."

Eigen weg
Daarbij speelt een rol dat Economische Zaken gewoon zijn eigen pad volgt en eind april, naar verwachting, komt met een brief over saldering en andere duurzame energie-onderwerpen. Je zou verwachten dat Economische Zaken even langs wipt bij de SER om te kijken: 'Zo willen wij het doen, past dit een beetje in de lange termijnvisie die jullie hebben?' zo zegt woordvoerder van E-decentraal Ruud de Bruijne (die overigens zelf gedetacheerd is door Economische Zaken). Maar dat schijnt dus niet te gebeuren.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn