Saldering II: EZ zal waarschijnlijk niet al in april saldering achter de meter om zeep helpen

15 april 2013 - Tweede vraag is wat er met saldering achter de meter gaat gebeuren. 

Misvatting
Saldering komt neer op een tarief voor de energiebelasting (en de BTW daarover) van nul. De eigen opwek wordt van het verbruik afgetrokken, waardoor de prijs die iemand krijgt voor de stroom gelijk is als de prijs die hij betaalt voor zijn verbruik, en hij feitelijk geen belasting betaalt. Hij betaalt echter wel het vaste capaciteitstarief (inclusief systeemtarief), dus in tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt wel voor het gebruik van het net en voor de balancering (door Tennet) betaald.

Angst
Er is grote angst in de duurzaamheidssector dat de overheid de volledige saldering achter de meter om zeep wil gaan helpen. Geluiden als zou het ministerie stiekem werken aan een wet om saldering achter de meter af te schaffen duiken steeds de kop op. Laatst zei IBC Solar-directeur Peter Meijer in een interview dat het ministerie werkt aan een noodwet om saldering achter de meter af te schaffen. Dat werd weer overgenomen door andere bloggers, zoals Peter Desmet. Ook tijdens een eerder debat in een pakhuis in Amsterdam doken deze geruchten al op.

Onzin
"Dit is onzin", zo zegt Maya van der Steenhoven van EnergiekLeiden, die ook betrokken is bij E-decentraal. Zij snapt niet hoe mensen deze onzin de wereld in kunnen brengen. Toch hangt het wel in de lucht dat er iets met die saldering zal gaan gebeuren, zo beaamt Van der Steenhoven. "De angst is terecht", zo zegt Van Rees. "Het zijn ideeën waar ambtenaren mee spelen."

Bedrog
Het is echter niet waarschijnlijk dat dit al in april zal worden aangekondigd. Het hek zal dan namelijk echt van de dam zijn. Veel mensen hebben namelijk panelen aangeschaft in de veronderstelling dat ze mogen salderen. Dat maakte voor hen de aanschaf rendabel. Dat zijn voor een groot gedeelte mensen die nog een relatief hoge prijs voor de panelen hebben betaald. "Saldering achter de meter heeft zich bewezen", aldus Van Rees. "Het heeft heel veel mensen aangezet tot het kopen van panelen. Je belazert de mensen als je saldering achter de meter afschaft; zij hadden bepaalde financiële verwachtingen hadden."

Ongelijkheid
Daarnaast is er nog een praktisch probleem. Veel mensen hebben een draaistroom-meter die automatisch terugdraait als er stroom op het net wordt gezet. Deze mensen salderen per definitie, en het is zo goed als onmogelijk om dit aan te pakken. Er zou dan een grote ongelijkheid ontstaan tussen mensen met een draaistroom-meter en die met een andere meter. Er zal een bloeiende handel in deze meters op gang komen.

Arbitraire grens
Afschaffing van saldering achter de meter ligt daarom ver weg in de tijd, zo denkt Van Rees. Waarschijnlijk is dat volledige saldering achter de meter verdwijnt in een definitief systeem, als de energiebelasting weer regulerend werkt. Dat wil zeggen dat die het verbruik van vieze stroom afremt en dat van schone stroom stimuleert, zoals die oorspronkelijk ook bedoeld is. Het meest ligt voor de hand ligt het dat op termijn het tarief voor mensen die salderen achter de meter gelijk wordt aan dat voor leden van coöperaties.

Vervagen
Naar alle waarschijnlijkheid gaat de grens tussen voor en achter de meter vervagen, zo denkt E-decentraal. Die grens is compleet arbitrair in technisch opzicht, zoals eerder betoogd. Het is de plek in het net waar toevallig een energiemeter is ingebouwd, maar het maakt in principe geen fluit uit of iemand de stroom van zijn panelen voor of achter de meter op het net invoedt. Belangrijker wordt wie de stroom heeft opgewekt: iemand die het zelf verbruikt, of iemand die het commercieel produceert.

Vervolg: Saldering III: De grens tussen voor en achter de meter zal vervagen, er komt een ander onderscheid voor in de plaats

Copyright © Geldengroen.net

 

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn