Energiewende II: Ik vind klimaatverstoring belangrijker dan marktverstoring

Klimaatverstoring
Na de introductie van de gasten konden Kamerleden vragen stellen. Liesbeth van Tongeren had een scherp antwoord op degenen die klaagde over marktverstoring, zoals Hartman. "Ik vind klimaatverstoring belangrijker dan marktverstoring.". Ze vroeg aan Bünting van RWE wat de strategie van het bedrijf voor 2050 is. "Die hebben wij niet", zo zei hij. Dat is aan de ene kant wel begrijpelijk (2050 is ver weg), maar aan de andere kant ook wel vreemd als je weet dat de kolencentrales die RWE nu bouwt er in 2050 ook nog staan.

 

Pieken
Henk Krol van 50+ had een goede vraag:  'We praten steeds over pieken en dat daar genoeg capaciteit voor moet zijn. De vraag is echter: hoe kun je de pieken weghalen? Welke rol kunnen energiebesparing en opslag daarbij spelen?' Agnes Mulder van het CDA vroeg of samenwerking op regionaal niveau soelaas kon bieden.

Mode-visie
Aan Hartman werd gevraagd of er een grotere kans is op blackouts in Duitsland door de aanwas van duurzaam opgewekte stroom. Volgens hem is het net in Duitsland van iets mindere kwaliteit dan in Nederland. Waar er vroeger [door de beheerder van hoogspanningskabels] 3 keer per jaar moest worden ingegrepen is dat nu drie keer per dag. [Bij die stelling kunnen wel vraagtekens gezet worden. Tennet heeft immers belang bij zo'n uitspraak om de stelling dat al de investeringen nodig zijn te onderbouwen. Niet duidelijk is ook waar dat ingrijpen dan precies uit bestaat en of dat nu zo erg is, red.].

Bound to think
Opslag en energie besparen bieden mogelijkheden om de piekvraag te reduceren, zo zegt Hartman. Maar.....(altijd een maar): 'Op een maandag in november als het niet lang licht is en er geen wind en weinig zon is en alle fabrieken staan te produceren zal er toch voldoende capaciteit moeten zijn', zo merkt Hartman op. [Het is duidelijk een man die alleen binnen het huidige systeem kan denken. Ofwel, zoals Daniel Lemire het verwoorde, zoals geciteerd door Geenstijl. "If science fiction writers fail to imagine our future, regular workers are bound to think that whatever they do now will still be needed in 10 or 20 years. And their reaction is entirely predictable: point out the obvious limitations of whatever new technology could threaten their livelihood."]

Aan de pieken gaan we wat doen
Hartman is somber over de besluitvorming in de EU. Wat beter werkt zijn bilaterale of pentelaterale gesprekken. [Die laatste vinden plaats over de energiemarkt tussen Nederland, Frankrijk. België, Luxemburg en Duitsland, red.). Den Ouden is positiever over lokale initiatieven. "Aan pieken gaan we iets doen. Afnemers krijgen straks geld om af te schakelen." [Hij bedoelt mogelijk dat er op de beurs een soort product wordt aangeboden door bedrijven, waarbij ze geld krijgen om af te schakelen. Dat zou dan gekocht kunnen worden door energiecentrales, die niet extra hoeven bij te schakelen, red.]

Consultatie
Coenen: De gevestigde belangen zijn zo groot dat de politiek moeite heeft om beslissingen te nemen. Een verschil tussen Nederland en Duitsland is volgens hem dat er in Duitsland meer consultatierondes worden gehouden, voordat er beslissingen worden genomen. [Zou het echt? Nóg meer? Misschien bedoelt hij: consultatie niet alleen van de gevestigde orde, maar ook van groeperingen die opkomen voor duurzame energie, die mogelijk daar beter georganiseerd zijn dan hier.]

Niet én én
Volgens De Jong van Ode moet onbeperkt salderen mogelijk worden gemaakt. Grootverbruikers zouden meer energiebelasting moeten gaan betalen. En er zou een CO2-belasting moeten komen, in plaats van een energiebelasting, zodat dus alleen voor vieze stroom belasting betaald wordt. Het streven moet zijn: meer zonne- en windenergie. Het is niet mogelijk volgens De Jong om én een gasrotonde én een duurzame energie-huishouding te hebben. De vraag moet zijn hoe we van een gasinfrastructuur naar een duurzame energie kunnen komen.

Zestien Energiewendes
'Is de toekomst centraal of decentraal?', zo wilde een Kamerlid weten. Die vraag is niet te beantwoorden volgens Hartman. "Het is al moeilijk genoeg om tien jaar vooruit te kijken. Je praat altijd over wat er in de pieken nodig is." Ook merkte hij op dat de zestien deelstaten in Duitsland eigenlijk allemaal hun eigen Energiewende hebben. Ze willen allemaal groen zijn en gaan exporteren. Dat kan niet", aldus Harman. [Dat duidt er dus op dat capaciteit in het geheel geen probleem is, wat het in feite ook niet is. Hartman heeft een beeld van de werkelijkheid dat in veel opzichten innerlijk tegenstrijdig is.]

Druk ontbijt
Hartman:  "We hebben de tijd niet om ontwikkelingen af te wachten. Daarom doen we nu alle no-regret investeringen. Wat we doen is: zeker stellen [vraag is of alle investeringen die Tennet nu doet inderdaad no-regret maatregelen zijn. Mogelijk dat er nog heel veel spijt komt in de toekomst]. "In Duitsland is energie veel belangrijker dan in Nederland. Het is na de euro-crisis het belangrijkste onderwerp. Als is 's ochtends vroeg om 8 uur een ontbijt organiseer dan zitten daar 20 Parlementariërs". Je zag hem denken: dat steekt schril af bi de opkomst van zo'n vier/vijf Nederlandse parlementariërs tijdens de hoorzitting donderdag, die ook nog af en aan liepen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn