Energiewende III: Smart grids, smart bids, Decentrale energie is cruciaal voor stabilisering van het net

Den Ouden: "Decentrale energie is van groot belang voor stabilisering van het net. Tuinders stabiliseren de markt. We willen interfaces voor de lokale markt bouwen. Smart grids, smart bids, noemen we dat. Dan krijg je participatie, dan krijg je draagvlak.  Want de Energiewende moet van ons allemaal zijn.

Aan het gas
Coenen: "We moeten vergroenen. Als we het hebben over groen gas moeten we niet alleen denken aan biomassa-vergisting maar ook aan grootschalige biomassa-vergassing. Er zou ook veel meer vloeibaar gas [LNG, red.] in de transportsector gebruikt kunnen worden. Verder moeten we volgens hem denken aan de productie van waterstof, met bijvoorbeeld windmolens, op momenten dat de stroom niet meteen nodig is. Daar zou dan CO2 bij gevoegd kunnen worden om methaan van te maken, waar we dan op kunnen stoken.

Gesleep
Ook Denemarken dat toch bekend staat als een voorbeeld op duurzaam energiegebied heeft nog gas nodig, volgens Coenen. Gasunie bouwt een pijp en een compressorstation voor het land, vanuit Duitsland, zo begrijpen we. Transport van gas is volgens de gasman veel goedkoper dan transport van elektriciteit. Daarom is het beter om gasgestookte centrales dicht bij afnemerscentra te bouwen. [Ook hieruit volgt weer, als het waar is, dat internationalisering, waarbij gesleept wordt met stroom over grote afstanden, helemaal niet voordelig is, in tegenstelling tot wat iedereen nu roept.]

Vermogen
"Hoe krijg je gascentrales hoger in de merit order?", zo vroeg Kamerlid Jan Vos zich af. Goede vraag. Hartman gaf weer geen antwoord, gepreoccupeerd als hij is met zijn investeringsagenda."Alle elektronen zijn ons even lief. We moeten zorgen voor het transport, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarvoor is meer planning nodig. Maar het kost geld. Hoge investeringen zijn nodig. Daarvoor heeft Tennet eigen vermogen nodig. Bij investeringen van 3 miljard moet het eigen vermogen met een miljard omhoog om de solvabiliteit op 30% te houden. Dat kan door het bedrijf deels te privatiseren, of door de huidige aandeelhouder (de staat) extra belastinggeld te laten storten. "We zijn heel tevreden met de huidige aandeelhouder."

Waarom
Anderen gaven wel zinvolle antwoorden. Hoe de pieken te verkleinen? Den Ouden: 1) naar schaliegas gaan boren ("wat je daar verder ook van vindt", zo voegde hij toe). 2) De gasmarkt vrijer maken. 3) Micro-WKK inzetten. Hoe kan de positie van WKK's van tuinders worden verbeterd? Dat stabiliseert de prijs enorm. Hoe gascentrales hoger in de merit-order te krijgen? Coenen stelt dat het nog niet zo makkelijk is om dat via de CO2-prijs te bereiken. Die zal dan omhoog moeten naar zo'n 50 euro per ton. Kolen worden gedumpt volgens hem en daar kun je weinig aan doen. [Vraag hier is weer waarom als dat waar is de gasprijs niet omlaag gaat, red.]

Ideaaltje
Er was nog even een kleine discussie over dwarsregeltransformatoren die door Polen aan de grens met Duitsland worden gezet. Heel begrijpelijk, anders bezwijkt het Poolse net dadelijk, zo legde Hartman ons in een pauze uit. Maar zo gauw Van Veldhoven van D66 hoorde dat het een soort belemmering aan de grens is begon ze al te steigeren. [Want het is dan tegen haar ideaal van een vrije Europese markt.] Er moet eerste overleg over plaats vinden met Nederland, zo vond ze. Ze besefte blijkbaar niet dat die dingen ook gewoon aan de Nederlandse grens staat en dat Nederland ook echt geen overleg met Polen heeft gevoerd.

In een tweet aan ons ontkende Van Veldhoven negatief te zijn geweest over de dwarsregelstransformatoren.
Van Veldhoven: @energieenwater, nee hoor, ik stelde de vraag omdat Poolse beslissing impact heeft op Nederlandse situatie. Dan is afstemming belangrijk!
Energieenwater: @SvVeldhoven
Nou, lijkt me niet zo nodig. Impact is minimaal en is essentieel voor Polen. Staten kunnen nog wel eens iets zelf beslissen.

Gasten
Er waren een aantal Duitsers te gast. C. Morris is hoofdredacteur van de website www.energytransition.de (dat blijkbaar onderdeel is van het Heinrich Böll Institut). Hij maakte korte metten met de mythe dat Duitsland veel goedkope duurzame stroom naar Nederland exporteert en dat we daardoor hier nogal eens problemen hebben. Vooral mensen als René Leegte (VVD) bedienen zich nogal eens van dit argument om de Duitse Energiewende in diskrediet te brengen. Duitsland krijgt voor stroom uit het buitenland 5,6 cent per kWh en betaalt voor stroom die het land importeert slechts 5,2 cent, zo merkte Morris op.

Kolencentrales draaien op subsidie
Volgens Thomas Breuer van Greenpeace Duitsland levert de duurzame energie-industrie 380.000 banen op. De opbrengsten van duurzame energie zijn veel groter dan de kosten, zelfs inclusief de subsidies. Ook is er volgens hem al veel meer subsidie naar kolen- en kernenergie is gegaan dan er naar duurzaam is gegaan. Volgens Breuer is de bijdrage van de grote energiebedrijven aan de verduurzaming in Duitsland is slechts 6%. "Het gaat niet om de vraag of het gaat gebeuren, maar in welk tempo."

In antwoord op de vraag van het CDA zei Breuer dat Nederlandse steden en regio's kunnen leren van Duitse steden en regio's hoe 100% duurzaam te worden. Belangrijk is dat burgers en gemeenten profiteren van de duurzame energie-projecten. [En wellicht is dat nog wel het grootste verschil tussen Nederland (waar ze dat veelal niet doen) en Duitsland (waar ze dat wel doen), red.]

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn